Công Cụ Chuyển Đổi SPX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file spx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang spx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

spx

Speex

Tệp SPX là tệp âm thanh Speex được lưu trong thùng chứa Ogg Vorbis. Speex là một định dạng âm thanh không có bằng sáng chế mã nguồn mở được thiết kế để nén giọng nói. Nó hỗ trợ mã hóa bitrate biến đổi (VBR) và một số tính năng không tìm thấy trong các codec âm thanh khác. Một số ví dụ bao gồm mã hóa nhúng, mã hoá cường độ âm thanh nổi và phát hiện hoạt động thoại.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SPX Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang SPX 5.0 20 phiếu bầu
2 MP3 sang SPX 5.0 7 phiếu bầu
3 OGG sang SPX 5.0 3 phiếu bầu
4 WMA sang SPX 3.0 1 phiếu bầu
5 AAC sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
6 3GP sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
7 WVE sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
8 SWF sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
9 MP4 sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
10 M4A sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang SPX
12 AAF sang SPX
13 ASF sang SPX
14 AV1 sang SPX
15 AVCHD sang SPX

Xem tất cả