Công Cụ Chuyển Đổi SPX

Chuyển đổi trực tuyến từ file spx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang spx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

spx

Speex

Tệp SPX là tệp âm thanh Speex được lưu trong thùng chứa Ogg Vorbis. Speex là một định dạng âm thanh không có bằng sáng chế mã nguồn mở được thiết kế để nén giọng nói. Nó hỗ trợ mã hóa bitrate biến đổi (VBR) và một số tính năng không tìm thấy trong các codec âm thanh khác. Một số ví dụ bao gồm mã hóa nhúng, mã hoá cường độ âm thanh nổi và phát hiện hoạt động thoại.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SPX Chuyển đổi Đánh giá
1 SPX sang MP3 4.6 151 phiếu bầu
2 SPX sang WAV 4.8 36 phiếu bầu
3 SPX sang AAC 4.4 16 phiếu bầu
4 SPX sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
5 SPX sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
6 SPX sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
7 SPX sang FLAC 3.0 1 phiếu bầu
8 SPX sang DTS 3.0 1 phiếu bầu
9 SPX sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
10 SPX sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
11 SPX sang AC3
12 SPX sang AIFF
13 SPX sang M4R
14 SPX sang OPUS
15 SPX sang CAF
Chuyển đổi sang SPX Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SPX 4.6 64 phiếu bầu
2 WAV sang SPX 4.9 57 phiếu bầu
3 M4A sang SPX 5.0 16 phiếu bầu
4 OGG sang SPX 5.0 5 phiếu bầu
5 MP4 sang SPX 4.0 3 phiếu bầu
6 WMA sang SPX 3.8 3 phiếu bầu
7 AMR sang SPX 5.0 2 phiếu bầu
8 FLAC sang SPX 5.0 2 phiếu bầu
9 SWF sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
10 OPUS sang SPX 3.0 1 phiếu bầu
11 TS sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
12 OGA sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
13 MPEG sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
14 WVE sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
15 3GP sang SPX 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SPX

4.7 (389 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!