Công Cụ Chuyển Đổi SK1 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file sk1 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sk1

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sk1

sK1 vector graphics

Đây là một định dạng hình ảnh vector được tạo ra trong một chương trình cho các bản vẽ SK1, mà đã được phát triển trong Linux để phân phối mở. Nó chứa đồ họa vector và được sử dụng để lưu trữ các bản đồ, tài liệu quảng cáo, logo và hình ảnh minh họa khác. Hôm nay nó được sử dụng trong các biên tập đồ họa vector như Sketch và Skencil.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SK1 Chuyển đổi Đánh giá
1 SK1 sang AI 5.0 3 phiếu bầu
2 SK1 sang PDF 5.0 2 phiếu bầu
3 SK1 sang DOCX 4.0 1 phiếu bầu
4 SK1 sang SK 4.0 1 phiếu bầu
5 SK1 sang EPS
6 SK1 sang PS
7 SK1 sang EMF
8 SK1 sang WMF
9 SK1 sang CGM
10 SK1 sang PLT
11 SK1 sang FIG
12 SK1 sang DXF
13 SK1 sang SVG
14 SK1 sang JPG
15 SK1 sang JP2
Chuyển đổi sang SK1 Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang SK1 5.0 18 phiếu bầu
2 CDR sang SK1 4.8 12 phiếu bầu
3 PNG sang SK1 5.0 9 phiếu bầu
4 AI sang SK1 5.0 7 phiếu bầu
5 SVG sang SK1 4.2 6 phiếu bầu
6 EPS sang SK1 5.0 3 phiếu bầu
7 DXF sang SK1 5.0 3 phiếu bầu
8 PSD sang SK1 5.0 1 phiếu bầu
9 WEBP sang SK1 5.0 1 phiếu bầu
10 PLT sang SK1 5.0 1 phiếu bầu
11 3FR sang SK1
12 ARW sang SK1
13 BMP sang SK1
14 CR2 sang SK1
15 CRW sang SK1

Xem tất cả