Công Cụ Chuyển Đổi PWP

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file pwp. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pwp

Seattle Film Works

Một định dạng hình ảnh màu bitmap được tạo ra bởi phần mềm PhotoWorks, đó là dự định được sử dụng cho việc phân phối các thông tin đồ họa. Nó được sử dụng để hiển thị thông tin trên Internet. Nó tương tự như trong cấu trúc vào một tập tin JPEG và có thể được chuyển đổi mà không mất chất lượng. Nó cũng được sử dụng để lưu trữ nhiều hình ảnh SFW.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PWP Chuyển đổi Đánh giá
1 PWP sang JPG 4.4 69 phiếu bầu
2 PWP sang PNG 4.4 5 phiếu bầu
3 PWP sang JPEG 4.6 5 phiếu bầu
4 PWP sang PDF 3.8 2 phiếu bầu
5 PWP sang PSD 4.0 1 phiếu bầu
6 PWP sang BMP 4.0 1 phiếu bầu
7 PWP sang JIF 5.0 1 phiếu bầu
8 PWP sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
9 PWP sang SVG 4.0 1 phiếu bầu
10 PWP sang JP2
11 PWP sang WBMP
12 PWP sang TGA
13 PWP sang PCX
14 PWP sang TIFF
15 PWP sang ICO

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PWP

4.4 (88 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!