Công Cụ Chuyển Đổi PLT

Chuyển đổi trực tuyến từ file plt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang plt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

plt

HPGL for cutting plotter

Một hình ảnh định dạng vector cho máy vẽ HP, tạo ra với sự giúp đỡ của các ngôn ngữ Hewlett-Packard Graphics. Nó bao gồm một bộ mã hóa hai nhân vật mà quyết định việc phân bổ điểm khởi đầu trong các bản vẽ. Nó được sử dụng trong các chương trình khác nhau cho âm mưu và đó là khả năng mở rộng, duy trì chất lượng hình ảnh. Nó có cấu trúc ASCII và là một tương đương với file HPG.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 PLT sang PDF 4.4 2,326 phiếu bầu
2 PLT sang DXF 4.2 1,502 phiếu bầu
3 PLT sang AI 4.8 898 phiếu bầu
4 PLT sang JPG 4.3 628 phiếu bầu
5 PLT sang SVG 4.6 284 phiếu bầu
6 PLT sang EPS 4.5 237 phiếu bầu
7 PLT sang JPEG 4.1 162 phiếu bầu
8 PLT sang PNG 4.3 136 phiếu bầu
9 PLT sang PSD 4.2 61 phiếu bầu
10 PLT sang BMP 4.3 59 phiếu bầu
11 PLT sang TIFF 4.2 41 phiếu bầu
12 PLT sang PS 4.6 28 phiếu bầu
13 PLT sang DOC 4.3 28 phiếu bầu
14 PLT sang WMF 4.7 11 phiếu bầu
15 PLT sang GIF 3.9 10 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PLT 4.8 7,872 phiếu bầu
2 PNG sang PLT 4.7 5,107 phiếu bầu
3 AI sang PLT 4.6 2,262 phiếu bầu
4 DXF sang PLT 4.6 1,793 phiếu bầu
5 JPEG sang PLT 4.7 1,025 phiếu bầu
6 BMP sang PLT 4.8 790 phiếu bầu
7 EPS sang PLT 4.5 759 phiếu bầu
8 SVG sang PLT 4.5 758 phiếu bầu
9 CDR sang PLT 4.7 602 phiếu bầu
10 PSD sang PLT 4.8 467 phiếu bầu
11 WEBP sang PLT 4.8 290 phiếu bầu
12 GIF sang PLT 4.8 232 phiếu bầu
13 JFIF sang PLT 4.5 109 phiếu bầu
14 DST sang PLT 4.5 73 phiếu bầu
15 WMF sang PLT 4.9 48 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PLT

4.6 (29,187 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!