Công Cụ Chuyển Đổi PLT

Chuyển đổi trực tuyến từ file plt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang plt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

plt

HPGL for cutting plotter

Một hình ảnh định dạng vector cho máy vẽ HP, tạo ra với sự giúp đỡ của các ngôn ngữ Hewlett-Packard Graphics. Nó bao gồm một bộ mã hóa hai nhân vật mà quyết định việc phân bổ điểm khởi đầu trong các bản vẽ. Nó được sử dụng trong các chương trình khác nhau cho âm mưu và đó là khả năng mở rộng, duy trì chất lượng hình ảnh. Nó có cấu trúc ASCII và là một tương đương với file HPG.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 PLT sang PDF 4.4 1,615 phiếu bầu
2 PLT sang DXF 4.3 1,053 phiếu bầu
3 PLT sang AI 4.7 483 phiếu bầu
4 PLT sang JPG 4.2 353 phiếu bầu
5 PLT sang SVG 4.6 153 phiếu bầu
6 PLT sang JPEG 4.3 122 phiếu bầu
7 PLT sang EPS 4.7 115 phiếu bầu
8 PLT sang PNG 4.1 62 phiếu bầu
9 PLT sang BMP 4.6 30 phiếu bầu
10 PLT sang PSD 4.5 26 phiếu bầu
11 PLT sang DOC 4.3 23 phiếu bầu
12 PLT sang TIFF 4.8 20 phiếu bầu
13 PLT sang PS 4.8 11 phiếu bầu
14 PLT sang WMF 4.5 8 phiếu bầu
15 PLT sang GIF 4.0 8 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PLT 4.8 4,250 phiếu bầu
2 PNG sang PLT 4.7 2,515 phiếu bầu
3 AI sang PLT 4.6 1,495 phiếu bầu
4 DXF sang PLT 4.6 1,069 phiếu bầu
5 EPS sang PLT 4.6 559 phiếu bầu
6 BMP sang PLT 4.8 460 phiếu bầu
7 SVG sang PLT 4.5 451 phiếu bầu
8 CDR sang PLT 4.7 402 phiếu bầu
9 JPEG sang PLT 4.6 366 phiếu bầu
10 PSD sang PLT 4.8 258 phiếu bầu
11 GIF sang PLT 4.9 160 phiếu bầu
12 WEBP sang PLT 4.6 64 phiếu bầu
13 DST sang PLT 4.4 45 phiếu bầu
14 JFIF sang PLT 4.6 37 phiếu bầu
15 TIFF sang PLT 5.0 33 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PLT

4.6 (16,491 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!