Công Cụ Chuyển Đổi PLT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file plt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang plt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

plt

HPGL for cutting plotter

Một hình ảnh định dạng vector cho máy vẽ HP, tạo ra với sự giúp đỡ của các ngôn ngữ Hewlett-Packard Graphics. Nó bao gồm một bộ mã hóa hai nhân vật mà quyết định việc phân bổ điểm khởi đầu trong các bản vẽ. Nó được sử dụng trong các chương trình khác nhau cho âm mưu và đó là khả năng mở rộng, duy trì chất lượng hình ảnh. Nó có cấu trúc ASCII và là một tương đương với file HPG.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 PLT sang PDF 4.5 1,287 phiếu bầu
2 PLT sang DXF 4.3 851 phiếu bầu
3 PLT sang AI 4.7 318 phiếu bầu
4 PLT sang JPG 4.2 254 phiếu bầu
5 PLT sang JPEG 4.4 112 phiếu bầu
6 PLT sang SVG 4.6 96 phiếu bầu
7 PLT sang EPS 4.6 78 phiếu bầu
8 PLT sang PNG 4.1 36 phiếu bầu
9 PLT sang BMP 4.7 21 phiếu bầu
10 PLT sang DOC 4.3 20 phiếu bầu
11 PLT sang PSD 4.8 20 phiếu bầu
12 PLT sang TIFF 4.8 13 phiếu bầu
13 PLT sang PS 4.6 7 phiếu bầu
14 PLT sang WMF 4.4 7 phiếu bầu
15 PLT sang GIF 4.4 7 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PLT 4.8 2,697 phiếu bầu
2 PNG sang PLT 4.7 1,480 phiếu bầu
3 AI sang PLT 4.7 1,125 phiếu bầu
4 DXF sang PLT 4.7 792 phiếu bầu
5 EPS sang PLT 4.7 467 phiếu bầu
6 SVG sang PLT 4.5 330 phiếu bầu
7 CDR sang PLT 4.7 317 phiếu bầu
8 BMP sang PLT 4.8 274 phiếu bầu
9 PSD sang PLT 4.9 176 phiếu bầu
10 JPEG sang PLT 4.5 147 phiếu bầu
11 GIF sang PLT 4.9 121 phiếu bầu
12 WEBP sang PLT 4.9 30 phiếu bầu
13 DST sang PLT 4.4 28 phiếu bầu
14 WMF sang PLT 4.9 27 phiếu bầu
15 TIFF sang PLT 5.0 27 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PLT

4.6 (11,289 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!