Công Cụ Chuyển Đổi PLT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file plt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang plt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

plt

HPGL for cutting plotter

Một hình ảnh định dạng vector cho máy vẽ HP, tạo ra với sự giúp đỡ của các ngôn ngữ Hewlett-Packard Graphics. Nó bao gồm một bộ mã hóa hai nhân vật mà quyết định việc phân bổ điểm khởi đầu trong các bản vẽ. Nó được sử dụng trong các chương trình khác nhau cho âm mưu và đó là khả năng mở rộng, duy trì chất lượng hình ảnh. Nó có cấu trúc ASCII và là một tương đương với file HPG.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 PLT sang PDF 4.6 834 phiếu bầu
2 PLT sang DXF 4.5 643 phiếu bầu
3 PLT sang AI 4.7 113 phiếu bầu
4 PLT sang JPEG 4.6 90 phiếu bầu
5 PLT sang JPG 4.5 55 phiếu bầu
6 PLT sang EPS 4.7 48 phiếu bầu
7 PLT sang SVG 4.6 40 phiếu bầu
8 PLT sang PNG 4.6 18 phiếu bầu
9 PLT sang DOC 4.6 12 phiếu bầu
10 PLT sang BMP 4.6 10 phiếu bầu
11 PLT sang PSD 4.8 9 phiếu bầu
12 PLT sang TIFF 4.7 7 phiếu bầu
13 PLT sang GIF 4.6 5 phiếu bầu
14 PLT sang PS 4.8 4 phiếu bầu
15 PLT sang PLT 5.0 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PLT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PLT 5.0 1,094 phiếu bầu
2 PNG sang PLT 4.9 531 phiếu bầu
3 AI sang PLT 5.0 526 phiếu bầu
4 DXF sang PLT 4.8 369 phiếu bầu
5 EPS sang PLT 4.9 304 phiếu bầu
6 CDR sang PLT 4.6 183 phiếu bầu
7 SVG sang PLT 4.6 175 phiếu bầu
8 BMP sang PLT 4.9 88 phiếu bầu
9 GIF sang PLT 5.0 77 phiếu bầu
10 PSD sang PLT 4.9 63 phiếu bầu
11 TIFF sang PLT 5.0 23 phiếu bầu
12 WMF sang PLT 5.0 18 phiếu bầu
13 WEBP sang PLT 5.0 6 phiếu bầu
14 PLT sang PLT 5.0 4 phiếu bầu
15 PCX sang PLT 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả