เครื่องมือแปลงไฟล์ PLT ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล plt หรือแปลงให้เป็นสกุล plt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

plt

HPGL for cutting plotter

รูปแบบภาพเวกเตอร์สำหรับล็อตเตอร์ HP, สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของภาษา Hewlett-Packard กราฟิก มันประกอบด้วยชุดของการเข้ารหัสสองตัวอักษรที่กำหนดจัดสรรจุดเริ่มต้นในล็อตเตอร์ที่ โดยจะใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับการวางแผนและก็ขยายขีดความสามารถรักษาคุณภาพของภาพ มันมีโครงสร้าง ASCII และเป็นเทียบเท่ากับไฟล์ HPG

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง PLT การแปลง ให้คะแนน
1 PLT เป็น PDF 4.5 874 คะแนน
2 PLT เป็น DXF 4.5 658 คะแนน
3 PLT เป็น AI 4.7 134 คะแนน
4 PLT เป็น JPEG 4.5 92 คะแนน
5 PLT เป็น JPG 4.3 72 คะแนน
6 PLT เป็น EPS 4.7 52 คะแนน
7 PLT เป็น SVG 4.6 42 คะแนน
8 PLT เป็น PNG 4.6 18 คะแนน
9 PLT เป็น DOC 4.6 12 คะแนน
10 PLT เป็น PSD 4.8 11 คะแนน
11 PLT เป็น BMP 4.6 10 คะแนน
12 PLT เป็น TIFF 4.7 7 คะแนน
13 PLT เป็น GIF 4.6 5 คะแนน
14 PLT เป็น PS 4.8 4 คะแนน
15 PLT เป็น WMF 4.0 4 คะแนน
แปลงเป็น PLT การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น PLT 4.9 1,248 คะแนน
2 PNG เป็น PLT 4.9 605 คะแนน
3 AI เป็น PLT 4.9 584 คะแนน
4 DXF เป็น PLT 4.8 418 คะแนน
5 EPS เป็น PLT 4.9 325 คะแนน
6 CDR เป็น PLT 4.6 198 คะแนน
7 SVG เป็น PLT 4.6 186 คะแนน
8 BMP เป็น PLT 4.9 102 คะแนน
9 GIF เป็น PLT 5.0 80 คะแนน
10 PSD เป็น PLT 4.9 73 คะแนน
11 TIFF เป็น PLT 5.0 23 คะแนน
12 WMF เป็น PLT 5.0 18 คะแนน
13 JPEG เป็น PLT 4.3 16 คะแนน
14 WEBP เป็น PLT 5.0 6 คะแนน
15 DST เป็น PLT 4.5 4 คะแนน

ดูทั้งหมด