Công Cụ Chuyển Đổi PAL

Chuyển đổi trực tuyến từ file pal sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pal

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pal

16bit/pixel interleaved YUV

Đây là một định dạng hình ảnh có thể được truyền qua các kênh phát thanh truyền hình analog. Nó có cấu trúc 16-bit, và nó được truyền bằng cách sử dụng mô hình YUV màu ba thành phần. Một thành phần chịu trách nhiệm về độ sáng, và số còn lại hai tài khoản cho sự khác biệt về màu sắc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PAL Chuyển đổi Đánh giá
1 PAL sang BMP 4.5 2 phiếu bầu
2 PAL sang JPG 4.0 1 phiếu bầu
3 PAL sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
4 PAL sang PNG 4.0 1 phiếu bầu
5 PAL sang TGA 4.0 1 phiếu bầu
6 PAL sang JP2
7 PAL sang WBMP
8 PAL sang GIF
9 PAL sang SVG
10 PAL sang PCX
11 PAL sang TIFF
12 PAL sang ICO
13 PAL sang CUR
14 PAL sang PBM
15 PAL sang PGM
Chuyển đổi sang PAL Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang PAL 3.8 40 phiếu bầu
2 JPG sang PAL 4.7 37 phiếu bầu
3 HTML sang PAL 4.5 35 phiếu bầu
4 PDF sang PAL 4.8 13 phiếu bầu
5 PPTX sang PAL 4.2 12 phiếu bầu
6 TXT sang PAL 4.3 12 phiếu bầu
7 PPS sang PAL 5.0 4 phiếu bầu
8 JPEG sang PAL 5.0 4 phiếu bầu
9 PPT sang PAL 5.0 4 phiếu bầu
10 BMP sang PAL 4.3 3 phiếu bầu
11 DOCX sang PAL 4.7 3 phiếu bầu
12 SVG sang PAL 5.0 2 phiếu bầu
13 AI sang PAL 3.8 2 phiếu bầu
14 DOC sang PAL 4.0 2 phiếu bầu
15 CSV sang PAL 3.8 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PAL

4.4 (240 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!