เครื่องมือแปลงไฟล์ PAL ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pal หรือแปลงให้เป็นสกุล pal

เลือกไฟล์เพื่อแปลง หรือลากไฟล์มาวางบนหน้านี้
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

pal

16bit/pixel interleaved YUV

นี่คือรูปแบบภาพที่สามารถส่งผ่านช่องทางกระจายเสียงแบบอะนาล็อก มันมีโครงสร้างแบบ 16 บิตและมันจะถูกส่งโดยใช้สามส่วนสีแบบ YUV องค์ประกอบหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสว่างและที่เหลืออีกสองบัญชีสำหรับความแตกต่างของสี

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น PAL การแปลง ให้คะแนน
1 HTML เป็น PAL 4.9 22 คะแนน
2 JPG เป็น PAL 4.8 18 คะแนน
3 PNG เป็น PAL 3.8 12 คะแนน
4 PDF เป็น PAL 4.6 5 คะแนน
5 PPTX เป็น PAL 5.0 5 คะแนน
6 TXT เป็น PAL 5.0 2 คะแนน
7 PPSX เป็น PAL 5.0 2 คะแนน
8 PPS เป็น PAL 5.0 2 คะแนน
9 PPTM เป็น PAL 5.0 2 คะแนน
10 DST เป็น PAL 5.0 1 คะแนน
11 SVG เป็น PAL 5.0 1 คะแนน
12 DOC เป็น PAL 5.0 1 คะแนน
13 GIF เป็น PAL 5.0 1 คะแนน
14 ARW เป็น PAL 5.0 1 คะแนน
15 PSD เป็น PAL 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด