WVE

wve

Psion 8-bit A-law

Luật Psion 8-bit. Được sử dụng trên Psion SIBO PDA (Dòng 3 và tương tự). Định dạng này không được tán thành trong SoX, nhưng sẽ tiếp tục được sử dụng trong libsndfile.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
2 WVE sang MP3 4.5 854 phiếu bầu
3 WVE sang AAC 4.5 316 phiếu bầu
4 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
5 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
6 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
7 WVE sang AC3 4.6 7 phiếu bầu
8 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
9 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
10 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
11 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
12 WVE sang FAP 4.5 2 phiếu bầu
13 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
14 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
15 WVE sang DTS 4.0 1 phiếu bầu
16 WVE sang GSM 4.0 1 phiếu bầu
17 WVE sang GSRT 4.0 1 phiếu bầu
18 WVE sang W64 4.0 1 phiếu bầu
19 WVE sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
20 WVE sang VMS 4.0 1 phiếu bầu
21 WVE sang TTA 4.0 1 phiếu bầu
22 WVE sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
23 WVE sang SPH 4.0 1 phiếu bầu
24 WVE sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
25 WVE sang IRCAM 4.0 1 phiếu bầu
26 WVE sang PRC 4.0 1 phiếu bầu
27 WVE sang OPUS 4.0 1 phiếu bầu
28 WVE sang CAF 4.0 1 phiếu bầu
29 WVE sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
30 WVE sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
31 WVE sang M4R
32 WVE sang MAUD
33 WVE sang 8SVX
34 WVE sang AMB
35 WVE sang SND
36 WVE sang SNDR
37 WVE sang SNDT
38 WVE sang CDDA
39 WVE sang CVS
40 WVE sang CVSD
41 WVE sang CVU
42 WVE sang DVMS
43 WVE sang PAF
44 WVE sang FSSD
45 WVE sang SOU
46 WVE sang HCOM
47 WVE sang HTK
48 WVE sang NIST
49 WVE sang SMP
50 WVE sang TXW
51 WVE sang VOX
52 WVE sang SD2
Chuyển đổi sang WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WVE 4.8 41 phiếu bầu
2 WAV sang WVE 4.8 16 phiếu bầu
3 MP3 sang WVE 5.0 11 phiếu bầu
4 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
5 MOV sang WVE 4.2 6 phiếu bầu
6 M4A sang WVE 5.0 4 phiếu bầu
7 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
8 WMV sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
9 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
10 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
11 MTS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
12 AAF sang WVE 4.0 1 phiếu bầu
13 AMR sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
14 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
15 MKV sang WVE 4.0 1 phiếu bầu
16 3G2 sang WVE
17 3GP sang WVE
18 AV1 sang WVE
19 AVCHD sang WVE
20 CAVS sang WVE
21 DIVX sang WVE
22 DV sang WVE
23 F4V sang WVE
24 FLV sang WVE
25 HEVC sang WVE
26 M2TS sang WVE
27 M2V sang WVE
28 M4V sang WVE
29 MOD sang WVE
30 MPEG sang WVE
31 MPEG-2 sang WVE
32 MPG sang WVE
33 MXF sang WVE
34 OGV sang WVE
35 RM sang WVE
36 RMVB sang WVE
37 SWF sang WVE
38 TOD sang WVE
39 TS sang WVE
40 VOB sang WVE
41 WEBM sang WVE
42 WTV sang WVE
43 XVID sang WVE
44 8SVX sang WVE
45 AC3 sang WVE
46 AIFF sang WVE
47 AMB sang WVE
48 APE sang WVE
49 AU sang WVE
50 AVR sang WVE
51 CAF sang WVE
52 CDDA sang WVE
53 CVS sang WVE
54 CVSD sang WVE
55 CVU sang WVE
56 DSS sang WVE
57 DTS sang WVE
58 DVMS sang WVE
59 FAP sang WVE
60 FLAC sang WVE
61 FSSD sang WVE
62 GSM sang WVE
63 GSRT sang WVE
64 HCOM sang WVE
65 HTK sang WVE
66 IMA sang WVE
67 IRCAM sang WVE
68 M4R sang WVE
69 MAUD sang WVE
70 NIST sang WVE
71 OPUS sang WVE
72 PAF sang WVE
73 PRC sang WVE
74 PVF sang WVE
75 SD2 sang WVE
76 SHN sang WVE
77 SLN sang WVE
78 SND sang WVE
79 SNDR sang WVE
80 SNDT sang WVE
81 SOU sang WVE
82 SPH sang WVE
83 SPX sang WVE
84 TAK sang WVE
85 TTA sang WVE
86 TXW sang WVE
87 VMS sang WVE
88 VOC sang WVE
89 VOX sang WVE
90 VQF sang WVE
91 W64 sang WVE
92 WMA sang WVE
93 WV sang WVE
94 XA sang WVE