WVE

wve

Psion 8-bit A-law

Luật Psion 8-bit. Được sử dụng trên Psion SIBO PDA (Dòng 3 và tương tự). Định dạng này không được tán thành trong SoX, nhưng sẽ tiếp tục được sử dụng trong libsndfile.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
2 WVE sang MP3 4.5 855 phiếu bầu
3 WVE sang AAC 4.5 316 phiếu bầu
4 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
5 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
6 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
7 WVE sang AC3 4.6 7 phiếu bầu
8 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
9 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
10 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
11 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
12 WVE sang FAP 4.5 2 phiếu bầu
13 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
14 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
15 WVE sang DTS 4.0 1 phiếu bầu
16 WVE sang GSM 4.0 1 phiếu bầu
17 WVE sang GSRT 4.0 1 phiếu bầu
18 WVE sang W64 4.0 1 phiếu bầu
19 WVE sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
20 WVE sang VMS 4.0 1 phiếu bầu
21 WVE sang TTA 4.0 1 phiếu bầu
22 WVE sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
23 WVE sang SPH 4.0 1 phiếu bầu
24 WVE sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
25 WVE sang IRCAM 4.0 1 phiếu bầu
26 WVE sang PRC 4.0 1 phiếu bầu
27 WVE sang OPUS 4.0 1 phiếu bầu
28 WVE sang CAF 4.0 1 phiếu bầu
29 WVE sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
30 WVE sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
31 WVE sang M4R
32 WVE sang RA
33 WVE sang MP2
34 WVE sang OGA
35 WVE sang MAUD
36 WVE sang 8SVX
37 WVE sang AMB
38 WVE sang SND
39 WVE sang SNDR
40 WVE sang SNDT
41 WVE sang CDDA
42 WVE sang CVS
43 WVE sang CVSD
44 WVE sang CVU
45 WVE sang DVMS
46 WVE sang PAF
47 WVE sang FSSD
48 WVE sang SOU
49 WVE sang HCOM
50 WVE sang HTK
51 WVE sang NIST
52 WVE sang SMP
53 WVE sang TXW
54 WVE sang VOX
55 WVE sang SD2
Chuyển đổi sang WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WVE 4.6 61 phiếu bầu
2 WAV sang WVE 4.7 18 phiếu bầu
3 MP3 sang WVE 5.0 12 phiếu bầu
4 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
5 MOV sang WVE 4.2 6 phiếu bầu
6 M4A sang WVE 5.0 4 phiếu bầu
7 WMV sang WVE 5.0 4 phiếu bầu
8 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
9 MKV sang WVE 4.7 3 phiếu bầu
10 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
11 WEBM sang WVE 5.0 2 phiếu bầu
12 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
13 MTS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
14 AAF sang WVE 4.0 1 phiếu bầu
15 AMR sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
16 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang WVE
18 3GP sang WVE
19 AV1 sang WVE
20 AVCHD sang WVE
21 CAVS sang WVE
22 DIVX sang WVE
23 DV sang WVE
24 F4V sang WVE
25 FLV sang WVE
26 HEVC sang WVE
27 M2TS sang WVE
28 M2V sang WVE
29 M4V sang WVE
30 MJPEG sang WVE
31 MOD sang WVE
32 MPEG sang WVE
33 MPEG-2 sang WVE
34 MPG sang WVE
35 MXF sang WVE
36 OGV sang WVE
37 RM sang WVE
38 RMVB sang WVE
39 SWF sang WVE
40 TOD sang WVE
41 TS sang WVE
42 VOB sang WVE
43 WTV sang WVE
44 XVID sang WVE
45 8SVX sang WVE
46 AC3 sang WVE
47 AIFF sang WVE
48 AMB sang WVE
49 APE sang WVE
50 AU sang WVE
51 AVR sang WVE
52 CAF sang WVE
53 CDDA sang WVE
54 CVS sang WVE
55 CVSD sang WVE
56 CVU sang WVE
57 DSS sang WVE
58 DTS sang WVE
59 DVMS sang WVE
60 FAP sang WVE
61 FLAC sang WVE
62 FSSD sang WVE
63 GSM sang WVE
64 GSRT sang WVE
65 HCOM sang WVE
66 HTK sang WVE
67 IMA sang WVE
68 IRCAM sang WVE
69 M4R sang WVE
70 MAUD sang WVE
71 MP2 sang WVE
72 NIST sang WVE
73 OGA sang WVE
74 OPUS sang WVE
75 PAF sang WVE
76 PRC sang WVE
77 PVF sang WVE
78 RA sang WVE
79 SD2 sang WVE
80 SHN sang WVE
81 SLN sang WVE
82 SND sang WVE
83 SNDR sang WVE
84 SNDT sang WVE
85 SOU sang WVE
86 SPH sang WVE
87 SPX sang WVE
88 TAK sang WVE
89 TTA sang WVE
90 TXW sang WVE
91 VMS sang WVE
92 VOC sang WVE
93 VOX sang WVE
94 VQF sang WVE
95 W64 sang WVE
96 WMA sang WVE
97 WV sang WVE
98 XA sang WVE