WVE

wve

Psion 8-bit A-law

Luật Psion 8-bit. Được sử dụng trên Psion SIBO PDA (Dòng 3 và tương tự). Định dạng này không được tán thành trong SoX, nhưng sẽ tiếp tục được sử dụng trong libsndfile.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
2 WVE sang MP3 4.5 858 phiếu bầu
3 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
4 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
5 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
6 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
7 WVE sang AC3 4.6 7 phiếu bầu
8 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
9 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
10 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
11 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
12 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
13 WVE sang FAP 4.5 2 phiếu bầu
14 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
15 WVE sang TTA 4.0 1 phiếu bầu
16 WVE sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
17 WVE sang CAF 4.0 1 phiếu bầu
18 WVE sang VMS 4.0 1 phiếu bầu
19 WVE sang W64 4.0 1 phiếu bầu
20 WVE sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
21 WVE sang SPH 4.0 1 phiếu bầu
22 WVE sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
23 WVE sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
24 WVE sang PRC 4.0 1 phiếu bầu
25 WVE sang OPUS 4.0 1 phiếu bầu
26 WVE sang IRCAM 4.0 1 phiếu bầu
27 WVE sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
28 WVE sang GSRT 4.0 1 phiếu bầu
29 WVE sang GSM 4.0 1 phiếu bầu
30 WVE sang DTS 4.0 1 phiếu bầu
31 WVE sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
32 WVE sang RA
33 WVE sang MP2
34 WVE sang OGA
35 WVE sang MAUD
36 WVE sang 8SVX
37 WVE sang AMB
38 WVE sang SND
39 WVE sang SNDR
40 WVE sang SNDT
41 WVE sang CDDA
42 WVE sang CVS
43 WVE sang CVSD
44 WVE sang CVU
45 WVE sang DVMS
46 WVE sang PAF
47 WVE sang FSSD
48 WVE sang SOU
49 WVE sang HCOM
50 WVE sang HTK
51 WVE sang NIST
52 WVE sang SMP
53 WVE sang TXW
54 WVE sang VOX
55 WVE sang SD2
Chuyển đổi sang WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WVE 4.4 120 phiếu bầu
2 MP3 sang WVE 4.4 25 phiếu bầu
3 WAV sang WVE 4.6 19 phiếu bầu
4 MKV sang WVE 4.5 11 phiếu bầu
5 WMV sang WVE 4.2 10 phiếu bầu
6 MOV sang WVE 4.0 9 phiếu bầu
7 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
8 WEBM sang WVE 4.8 5 phiếu bầu
9 M4A sang WVE 5.0 5 phiếu bầu
10 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
11 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
12 3GP sang WVE 5.0 2 phiếu bầu
13 OPUS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
14 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
15 MTS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
16 MPEG sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
17 AAF sang WVE 4.0 1 phiếu bầu
18 AMR sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
19 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
20 3G2 sang WVE
21 AV1 sang WVE
22 AVCHD sang WVE
23 CAVS sang WVE
24 DIVX sang WVE
25 DV sang WVE
26 F4V sang WVE
27 FLV sang WVE
28 HEVC sang WVE
29 M2TS sang WVE
30 M2V sang WVE
31 M4V sang WVE
32 MJPEG sang WVE
33 MOD sang WVE
34 MPEG-2 sang WVE
35 MPG sang WVE
36 MXF sang WVE
37 OGV sang WVE
38 RM sang WVE
39 RMVB sang WVE
40 SWF sang WVE
41 TOD sang WVE
42 TS sang WVE
43 VOB sang WVE
44 WTV sang WVE
45 XVID sang WVE
46 8SVX sang WVE
47 AC3 sang WVE
48 AIFF sang WVE
49 AMB sang WVE
50 APE sang WVE
51 AU sang WVE
52 AVR sang WVE
53 CAF sang WVE
54 CDDA sang WVE
55 CVS sang WVE
56 CVSD sang WVE
57 CVU sang WVE
58 DSS sang WVE
59 DTS sang WVE
60 DVMS sang WVE
61 FAP sang WVE
62 FLAC sang WVE
63 FSSD sang WVE
64 GSM sang WVE
65 GSRT sang WVE
66 HCOM sang WVE
67 HTK sang WVE
68 IMA sang WVE
69 IRCAM sang WVE
70 M4R sang WVE
71 MAUD sang WVE
72 MP2 sang WVE
73 NIST sang WVE
74 OGA sang WVE
75 PAF sang WVE
76 PRC sang WVE
77 PVF sang WVE
78 RA sang WVE
79 SD2 sang WVE
80 SHN sang WVE
81 SLN sang WVE
82 SND sang WVE
83 SNDR sang WVE
84 SNDT sang WVE
85 SOU sang WVE
86 SPH sang WVE
87 SPX sang WVE
88 TAK sang WVE
89 TTA sang WVE
90 TXW sang WVE
91 VMS sang WVE
92 VOC sang WVE
93 VOX sang WVE
94 VQF sang WVE
95 W64 sang WVE
96 WMA sang WVE
97 WV sang WVE
98 XA sang WVE