WAV

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.9 25,454 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.9 686 phiếu bầu
3 WAV sang WMA 4.9 402 phiếu bầu
4 WAV sang GSM 4.7 374 phiếu bầu
5 WAV sang FLAC 4.9 336 phiếu bầu
6 WAV sang M4A 4.9 332 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.9 240 phiếu bầu
8 WAV sang AAC 5.0 161 phiếu bầu
9 WAV sang WV 5.0 146 phiếu bầu
10 WAV sang AMR 4.9 143 phiếu bầu
11 WAV sang DTS 4.8 69 phiếu bầu
12 WAV sang CAF 5.0 60 phiếu bầu
13 WAV sang VOX 4.8 45 phiếu bầu
14 WAV sang AU 4.9 45 phiếu bầu
15 WAV sang SND 4.9 39 phiếu bầu
16 WAV sang SLN 4.9 31 phiếu bầu
17 WAV sang CDDA 4.8 26 phiếu bầu
18 WAV sang AC3 4.8 25 phiếu bầu
19 WAV sang SPX 4.8 24 phiếu bầu
20 WAV sang OPUS 5.0 22 phiếu bầu
21 WAV sang IMA 5.0 16 phiếu bầu
22 WAV sang WVE 4.8 16 phiếu bầu
23 WAV sang M4R 5.0 14 phiếu bầu
24 WAV sang SPH 5.0 10 phiếu bầu
25 WAV sang VOC 5.0 9 phiếu bầu
26 WAV sang W64 5.0 8 phiếu bầu
27 WAV sang SMP 5.0 5 phiếu bầu
28 WAV sang CVS 5.0 4 phiếu bầu
29 WAV sang 8SVX 4.7 3 phiếu bầu
30 WAV sang AMB 5.0 3 phiếu bầu
31 WAV sang HTK 5.0 3 phiếu bầu
32 WAV sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
33 WAV sang TTA 5.0 2 phiếu bầu
34 WAV sang AVR 5.0 2 phiếu bầu
35 WAV sang NIST 5.0 2 phiếu bầu
36 WAV sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
37 WAV sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
38 WAV sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
39 WAV sang FAP 5.0 1 phiếu bầu
40 WAV sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
41 WAV sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
42 WAV sang PAF 5.0 1 phiếu bầu
43 WAV sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
44 WAV sang SOU 5.0 1 phiếu bầu
45 WAV sang PVF
46 WAV sang SNDR
47 WAV sang SNDT
48 WAV sang CVU
49 WAV sang VMS
50 WAV sang FSSD
51 WAV sang GSRT
52 WAV sang SD2
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.9 40,696 phiếu bầu
2 MP4 sang WAV 4.9 8,572 phiếu bầu
3 M4A sang WAV 4.9 8,450 phiếu bầu
4 3GP sang WAV 4.9 3,656 phiếu bầu
5 OGG sang WAV 4.9 2,719 phiếu bầu
6 ASF sang WAV 5.0 2,644 phiếu bầu
7 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
8 FLAC sang WAV 4.9 906 phiếu bầu
9 AMR sang WAV 4.9 904 phiếu bầu
10 AAC sang WAV 4.9 689 phiếu bầu
11 AIFF sang WAV 4.9 593 phiếu bầu
12 WMA sang WAV 4.6 524 phiếu bầu
13 MOV sang WAV 4.9 515 phiếu bầu
14 CAF sang WAV 5.0 314 phiếu bầu
15 AVI sang WAV 4.7 308 phiếu bầu
16 WEBM sang WAV 4.8 300 phiếu bầu
17 OPUS sang WAV 4.8 248 phiếu bầu
18 MPEG sang WAV 4.7 235 phiếu bầu
19 WMV sang WAV 4.8 204 phiếu bầu
20 APE sang WAV 4.7 194 phiếu bầu
21 MKV sang WAV 4.9 191 phiếu bầu
22 GSM sang WAV 5.0 186 phiếu bầu
23 FLV sang WAV 4.9 157 phiếu bầu
24 SWF sang WAV 4.7 127 phiếu bầu
25 DSS sang WAV 4.7 121 phiếu bầu
26 VOX sang WAV 4.9 91 phiếu bầu
27 AU sang WAV 4.7 70 phiếu bầu
28 AC3 sang WAV 5.0 69 phiếu bầu
29 M4V sang WAV 4.9 64 phiếu bầu
30 SLN sang WAV 5.0 61 phiếu bầu
31 SND sang WAV 4.5 56 phiếu bầu
32 SMP sang WAV 4.5 51 phiếu bầu
33 MPG sang WAV 4.7 51 phiếu bầu
34 AAF sang WAV 4.5 42 phiếu bầu
35 MTS sang WAV 4.7 38 phiếu bầu
36 DTS sang WAV 4.6 32 phiếu bầu
37 WV sang WAV 4.6 29 phiếu bầu
38 TS sang WAV 4.8 29 phiếu bầu
39 VOC sang WAV 4.5 29 phiếu bầu
40 RM sang WAV 4.4 27 phiếu bầu
41 SPH sang WAV 4.7 18 phiếu bầu
42 W64 sang WAV 4.8 18 phiếu bầu
43 SHN sang WAV 5.0 14 phiếu bầu
44 MXF sang WAV 5.0 14 phiếu bầu
45 TAK sang WAV 4.5 11 phiếu bầu
46 OGV sang WAV 4.8 8 phiếu bầu
47 XA sang WAV 4.7 7 phiếu bầu
48 VQF sang WAV 4.8 6 phiếu bầu
49 M4R sang WAV 4.7 6 phiếu bầu
50 3G2 sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
51 SPX sang WAV 4.2 5 phiếu bầu
52 MOD sang WAV 4.5 4 phiếu bầu
53 TTA sang WAV 5.0 4 phiếu bầu
54 F4V sang WAV 5.0 3 phiếu bầu
55 VOB sang WAV 5.0 2 phiếu bầu
56 AVR sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
57 IMA sang WAV 5.0 2 phiếu bầu
58 PVF sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
59 SD2 sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
60 M2TS sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
61 DIVX sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
62 TXW sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
63 HTK sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
64 PRC sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
65 AV1 sang WAV
66 AVCHD sang WAV
67 CAVS sang WAV
68 DV sang WAV
69 HEVC sang WAV
70 M2V sang WAV
71 MPEG-2 sang WAV
72 RMVB sang WAV
73 TOD sang WAV
74 WTV sang WAV
75 XVID sang WAV
76 8SVX sang WAV
77 AMB sang WAV
78 CDDA sang WAV
79 CVS sang WAV
80 CVSD sang WAV
81 CVU sang WAV
82 DVMS sang WAV
83 FAP sang WAV
84 FSSD sang WAV
85 GSRT sang WAV
86 HCOM sang WAV
87 IRCAM sang WAV
88 MAUD sang WAV
89 NIST sang WAV
90 PAF sang WAV
91 SNDR sang WAV
92 SNDT sang WAV
93 SOU sang WAV
94 VMS sang WAV