WAV

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.9 34,216 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.9 952 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.8 612 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.8 516 phiếu bầu
5 WAV sang GSM 4.6 466 phiếu bầu
6 WAV sang M4A 4.9 425 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.8 311 phiếu bầu
8 WAV sang WV 5.0 198 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.9 184 phiếu bầu
10 WAV sang AMR 4.9 179 phiếu bầu
11 WAV sang M4R 4.8 95 phiếu bầu
12 WAV sang DTS 4.7 92 phiếu bầu
13 WAV sang CAF 4.9 89 phiếu bầu
14 WAV sang VOX 4.6 75 phiếu bầu
15 WAV sang AU 4.9 65 phiếu bầu
16 WAV sang SND 4.8 51 phiếu bầu
17 WAV sang SLN 4.8 39 phiếu bầu
18 WAV sang OPUS 4.9 38 phiếu bầu
19 WAV sang CDDA 4.8 38 phiếu bầu
20 WAV sang SPX 4.8 37 phiếu bầu
21 WAV sang AC3 4.9 32 phiếu bầu
22 WAV sang IMA 4.8 20 phiếu bầu
23 WAV sang WVE 4.7 18 phiếu bầu
24 WAV sang VOC 4.7 16 phiếu bầu
25 WAV sang SPH 5.0 13 phiếu bầu
26 WAV sang W64 5.0 8 phiếu bầu
27 WAV sang SMP 5.0 7 phiếu bầu
28 WAV sang 8SVX 4.4 5 phiếu bầu
29 WAV sang CVS 5.0 5 phiếu bầu
30 WAV sang HTK 5.0 4 phiếu bầu
31 WAV sang AMB 4.0 4 phiếu bầu
32 WAV sang AVR 5.0 2 phiếu bầu
33 WAV sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
34 WAV sang TTA 5.0 2 phiếu bầu
35 WAV sang IRCAM 5.0 2 phiếu bầu
36 WAV sang NIST 5.0 2 phiếu bầu
37 WAV sang OGA 5.0 2 phiếu bầu
38 WAV sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
39 WAV sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
40 WAV sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
41 WAV sang PAF 5.0 1 phiếu bầu
42 WAV sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
43 WAV sang FAP 5.0 1 phiếu bầu
44 WAV sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
45 WAV sang SOU 5.0 1 phiếu bầu
46 WAV sang RA
47 WAV sang MP2
48 WAV sang PVF
49 WAV sang SNDR
50 WAV sang SNDT
51 WAV sang CVU
52 WAV sang VMS
53 WAV sang FSSD
54 WAV sang GSRT
55 WAV sang SD2
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 53,908 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 12,019 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.9 10,672 phiếu bầu
4 3GP sang WAV 4.9 3,766 phiếu bầu
5 OGG sang WAV 4.9 3,561 phiếu bầu
6 ASF sang WAV 5.0 2,646 phiếu bầu
7 FLAC sang WAV 4.8 1,634 phiếu bầu
8 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
9 AMR sang WAV 4.9 1,172 phiếu bầu
10 WMA sang WAV 4.7 1,114 phiếu bầu
11 AAC sang WAV 4.9 961 phiếu bầu
12 MPEG sang WAV 4.7 776 phiếu bầu
13 AIFF sang WAV 4.9 714 phiếu bầu
14 MOV sang WAV 4.8 619 phiếu bầu
15 OPUS sang WAV 4.8 604 phiếu bầu
16 WEBM sang WAV 4.8 585 phiếu bầu
17 AVI sang WAV 4.7 375 phiếu bầu
18 CAF sang WAV 4.9 359 phiếu bầu
19 APE sang WAV 4.7 279 phiếu bầu
20 MKV sang WAV 4.9 277 phiếu bầu
21 WMV sang WAV 4.8 256 phiếu bầu
22 GSM sang WAV 4.9 245 phiếu bầu
23 FLV sang WAV 4.9 226 phiếu bầu
24 SWF sang WAV 4.6 154 phiếu bầu
25 DSS sang WAV 4.6 148 phiếu bầu
26 VOX sang WAV 4.6 119 phiếu bầu
27 AC3 sang WAV 4.9 87 phiếu bầu
28 AU sang WAV 4.6 84 phiếu bầu
29 M4V sang WAV 4.9 73 phiếu bầu
30 SLN sang WAV 4.9 69 phiếu bầu
31 MPG sang WAV 4.8 66 phiếu bầu
32 SND sang WAV 4.5 57 phiếu bầu
33 DTS sang WAV 4.5 51 phiếu bầu
34 SMP sang WAV 4.5 51 phiếu bầu
35 TS sang WAV 4.8 47 phiếu bầu
36 WV sang WAV 4.6 46 phiếu bầu
37 AAF sang WAV 4.5 43 phiếu bầu
38 MTS sang WAV 4.7 42 phiếu bầu
39 M4R sang WAV 4.8 31 phiếu bầu
40 RM sang WAV 4.5 31 phiếu bầu
41 VOC sang WAV 4.5 29 phiếu bầu
42 W64 sang WAV 4.8 28 phiếu bầu
43 SHN sang WAV 5.0 24 phiếu bầu
44 SPH sang WAV 4.5 21 phiếu bầu
45 OGA sang WAV 4.8 17 phiếu bầu
46 SPX sang WAV 4.7 17 phiếu bầu
47 MXF sang WAV 5.0 14 phiếu bầu
48 OGV sang WAV 4.9 14 phiếu bầu
49 TAK sang WAV 4.2 12 phiếu bầu
50 IMA sang WAV 5.0 10 phiếu bầu
51 XA sang WAV 4.7 7 phiếu bầu
52 MP2 sang WAV 5.0 7 phiếu bầu
53 VQF sang WAV 4.8 6 phiếu bầu
54 VOB sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
55 TTA sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
56 MOD sang WAV 4.6 5 phiếu bầu
57 3G2 sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
58 F4V sang WAV 5.0 4 phiếu bầu
59 AVR sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
60 PVF sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
61 SD2 sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
62 PRC sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
63 HTK sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
64 TXW sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
65 RA sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
66 DIVX sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
67 M2TS sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
68 AV1 sang WAV
69 AVCHD sang WAV
70 CAVS sang WAV
71 DV sang WAV
72 HEVC sang WAV
73 M2V sang WAV
74 MJPEG sang WAV
75 MPEG-2 sang WAV
76 RMVB sang WAV
77 TOD sang WAV
78 WTV sang WAV
79 XVID sang WAV
80 8SVX sang WAV
81 AMB sang WAV
82 CDDA sang WAV
83 CVS sang WAV
84 CVSD sang WAV
85 CVU sang WAV
86 DVMS sang WAV
87 FAP sang WAV
88 FSSD sang WAV
89 GSRT sang WAV
90 HCOM sang WAV
91 IRCAM sang WAV
92 MAUD sang WAV
93 NIST sang WAV
94 PAF sang WAV
95 SNDR sang WAV
96 SNDT sang WAV
97 SOU sang WAV
98 VMS sang WAV