WAV

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.8 63,693 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.8 1,993 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.7 1,580 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 879 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.8 821 phiếu bầu
6 WAV sang GSM 4.5 618 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.8 537 phiếu bầu
8 WAV sang M4R 4.7 338 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.8 326 phiếu bầu
10 WAV sang WV 4.9 304 phiếu bầu
11 WAV sang AMR 4.8 263 phiếu bầu
12 WAV sang CAF 4.8 153 phiếu bầu
13 WAV sang DTS 4.6 140 phiếu bầu
14 WAV sang VOX 4.6 127 phiếu bầu
15 WAV sang AU 4.9 111 phiếu bầu
16 WAV sang OPUS 4.8 77 phiếu bầu
17 WAV sang SND 4.7 76 phiếu bầu
18 WAV sang CDDA 4.6 74 phiếu bầu
19 WAV sang SLN 4.9 63 phiếu bầu
20 WAV sang AC3 4.7 53 phiếu bầu
21 WAV sang SPX 4.8 50 phiếu bầu
22 WAV sang MP2 4.7 39 phiếu bầu
23 WAV sang IMA 4.6 28 phiếu bầu
24 WAV sang VOC 4.5 22 phiếu bầu
25 WAV sang WVE 4.6 19 phiếu bầu
26 WAV sang 8SVX 4.2 19 phiếu bầu
27 WAV sang SPH 4.8 16 phiếu bầu
28 WAV sang W64 4.9 16 phiếu bầu
29 WAV sang SMP 5.0 10 phiếu bầu
30 WAV sang CVS 3.9 7 phiếu bầu
31 WAV sang AVR 4.4 5 phiếu bầu
32 WAV sang OGA 4.8 5 phiếu bầu
33 WAV sang AMB 4.4 5 phiếu bầu
34 WAV sang HTK 4.2 5 phiếu bầu
35 WAV sang TXW 5.0 3 phiếu bầu
36 WAV sang IRCAM 3.8 3 phiếu bầu
37 WAV sang TTA 5.0 2 phiếu bầu
38 WAV sang CVSD 5.0 2 phiếu bầu
39 WAV sang MAUD 5.0 2 phiếu bầu
40 WAV sang CVU 3.8 2 phiếu bầu
41 WAV sang NIST 5.0 2 phiếu bầu
42 WAV sang FAP 4.0 2 phiếu bầu
43 WAV sang SD2 3.8 2 phiếu bầu
44 WAV sang HCOM 4.0 2 phiếu bầu
45 WAV sang SOU 5.0 1 phiếu bầu
46 WAV sang PAF 5.0 1 phiếu bầu
47 WAV sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
48 WAV sang RA 5.0 1 phiếu bầu
49 WAV sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
50 WAV sang SNDT 3.0 1 phiếu bầu
51 WAV sang PVF
52 WAV sang SNDR
53 WAV sang VMS
54 WAV sang FSSD
55 WAV sang GSRT
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 91,681 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 30,326 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.8 21,590 phiếu bầu
4 OGG sang WAV 4.9 7,089 phiếu bầu
5 FLAC sang WAV 4.8 4,046 phiếu bầu
6 3GP sang WAV 4.9 4,038 phiếu bầu
7 MPEG sang WAV 4.8 3,690 phiếu bầu
8 WMA sang WAV 4.7 3,048 phiếu bầu
9 AAC sang WAV 4.8 2,766 phiếu bầu
10 ASF sang WAV 5.0 2,661 phiếu bầu
11 AMR sang WAV 4.8 1,873 phiếu bầu
12 OPUS sang WAV 4.8 1,868 phiếu bầu
13 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
14 WEBM sang WAV 4.8 1,397 phiếu bầu
15 AIFF sang WAV 4.8 1,130 phiếu bầu
16 MOV sang WAV 4.8 1,123 phiếu bầu
17 MKV sang WAV 4.7 779 phiếu bầu
18 AVI sang WAV 4.7 588 phiếu bầu
19 CAF sang WAV 4.9 500 phiếu bầu
20 WMV sang WAV 4.7 467 phiếu bầu
21 APE sang WAV 4.8 442 phiếu bầu
22 GSM sang WAV 4.8 399 phiếu bầu
23 FLV sang WAV 4.8 371 phiếu bầu
24 SWF sang WAV 4.5 204 phiếu bầu
25 DSS sang WAV 4.5 197 phiếu bầu
26 VOX sang WAV 4.4 175 phiếu bầu
27 MPG sang WAV 4.6 138 phiếu bầu
28 AU sang WAV 4.7 135 phiếu bầu
29 AC3 sang WAV 4.9 125 phiếu bầu
30 M4V sang WAV 4.8 111 phiếu bầu
31 M4R sang WAV 4.8 107 phiếu bầu
32 DTS sang WAV 4.5 98 phiếu bầu
33 WV sang WAV 4.6 91 phiếu bầu
34 SLN sang WAV 4.8 82 phiếu bầu
35 TS sang WAV 4.7 79 phiếu bầu
36 OGA sang WAV 4.9 66 phiếu bầu
37 MTS sang WAV 4.8 63 phiếu bầu
38 SHN sang WAV 4.6 61 phiếu bầu
39 SND sang WAV 4.5 60 phiếu bầu
40 SMP sang WAV 4.5 51 phiếu bầu
41 W64 sang WAV 4.8 48 phiếu bầu
42 RM sang WAV 4.6 48 phiếu bầu
43 AAF sang WAV 4.4 44 phiếu bầu
44 MP2 sang WAV 4.8 37 phiếu bầu
45 OGV sang WAV 4.8 34 phiếu bầu
46 SPX sang WAV 4.8 32 phiếu bầu
47 VOC sang WAV 4.6 31 phiếu bầu
48 MXF sang WAV 4.9 26 phiếu bầu
49 SPH sang WAV 4.6 26 phiếu bầu
50 TAK sang WAV 4.2 21 phiếu bầu
51 SD2 sang WAV 4.4 14 phiếu bầu
52 IMA sang WAV 4.6 12 phiếu bầu
53 TTA sang WAV 4.8 10 phiếu bầu
54 XA sang WAV 4.3 9 phiếu bầu
55 3G2 sang WAV 5.0 8 phiếu bầu
56 MOD sang WAV 4.8 8 phiếu bầu
57 VOB sang WAV 4.6 8 phiếu bầu
58 8SVX sang WAV 3.8 6 phiếu bầu
59 VQF sang WAV 4.8 6 phiếu bầu
60 F4V sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
61 RA sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
62 CDDA sang WAV 3.8 4 phiếu bầu
63 DIVX sang WAV 4.7 3 phiếu bầu
64 CVSD sang WAV 4.7 3 phiếu bầu
65 PAF sang WAV 5.0 2 phiếu bầu
66 PVF sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
67 CVS sang WAV 3.8 2 phiếu bầu
68 AVR sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
69 DV sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
70 RMVB sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
71 M2TS sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
72 HTK sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
73 PRC sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
74 AV1 sang WAV
75 AVCHD sang WAV
76 CAVS sang WAV
77 HEVC sang WAV
78 M2V sang WAV
79 MJPEG sang WAV
80 MPEG-2 sang WAV
81 TOD sang WAV
82 WTV sang WAV
83 XVID sang WAV
84 AMB sang WAV
85 CVU sang WAV
86 DVMS sang WAV
87 FAP sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
88 FSSD sang WAV
89 GSRT sang WAV
90 HCOM sang WAV
91 IRCAM sang WAV
92 MAUD sang WAV
93 NIST sang WAV
94 SNDR sang WAV
95 SNDT sang WAV
96 SOU sang WAV
97 TXW sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
98 VMS sang WAV