WAV

wav

Định dạng tập tin âm thanh dạng sóng

Một trong những định dạng âm thanh phổ biến nhất. Các định dạng được phát triển bởi Microsoft (phối hợp với IBM) và thường lưu trữ những dữ liệu âm thanh không nén với điều chế mã xung, nhưng nó có thể được sử dụng để lưu trữ âm thanh xử lý với các bộ codec âm thanh khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang MP3 4.8 86,337 phiếu bầu
2 WAV sang OGG 4.8 3,419 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.7 2,253 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 1,229 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.8 1,053 phiếu bầu
6 WAV sang GSM 4.6 712 phiếu bầu
7 WAV sang AIFF 4.8 692 phiếu bầu
8 WAV sang M4R 4.8 480 phiếu bầu
9 WAV sang AAC 4.8 426 phiếu bầu
10 WAV sang WV 4.8 384 phiếu bầu
11 WAV sang AMR 4.8 320 phiếu bầu
12 WAV sang DTS 4.6 183 phiếu bầu
13 WAV sang CAF 4.8 177 phiếu bầu
14 WAV sang VOX 4.6 149 phiếu bầu
15 WAV sang AU 4.8 129 phiếu bầu
16 WAV sang OPUS 4.8 125 phiếu bầu
17 WAV sang CDDA 4.6 98 phiếu bầu
18 WAV sang AC3 4.8 89 phiếu bầu
19 WAV sang SND 4.6 88 phiếu bầu
20 WAV sang SLN 4.9 84 phiếu bầu
21 WAV sang MP2 4.5 71 phiếu bầu
22 WAV sang SPX 4.9 57 phiếu bầu
23 WAV sang 8SVX 3.8 41 phiếu bầu
24 WAV sang IMA 4.4 33 phiếu bầu
25 WAV sang VOC 4.6 26 phiếu bầu
26 WAV sang W64 4.7 20 phiếu bầu
27 WAV sang WVE 4.6 19 phiếu bầu
28 WAV sang SPH 4.8 16 phiếu bầu
29 WAV sang SMP 4.8 13 phiếu bầu
30 WAV sang AVR 4.6 9 phiếu bầu
31 WAV sang OGA 4.2 9 phiếu bầu
32 WAV sang CVS 4.0 8 phiếu bầu
33 WAV sang IRCAM 4.0 7 phiếu bầu
34 WAV sang TXW 5.0 5 phiếu bầu
35 WAV sang TTA 5.0 5 phiếu bầu
36 WAV sang HTK 4.2 5 phiếu bầu
37 WAV sang AMB 4.4 5 phiếu bầu
38 WAV sang RA 5.0 4 phiếu bầu
39 WAV sang MAUD 5.0 3 phiếu bầu
40 WAV sang FAP 4.3 3 phiếu bầu
41 WAV sang CVSD 5.0 3 phiếu bầu
42 WAV sang CVU 3.8 2 phiếu bầu
43 WAV sang NIST 5.0 2 phiếu bầu
44 WAV sang HCOM 4.0 2 phiếu bầu
45 WAV sang SD2 3.8 2 phiếu bầu
46 WAV sang PRC 5.0 2 phiếu bầu
47 WAV sang SNDT 3.8 2 phiếu bầu
48 WAV sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
49 WAV sang DVMS 5.0 1 phiếu bầu
50 WAV sang GSRT 5.0 1 phiếu bầu
51 WAV sang PAF 5.0 1 phiếu bầu
52 WAV sang SOU 5.0 1 phiếu bầu
53 WAV sang PVF
54 WAV sang SNDR
55 WAV sang FSSD
Chuyển đổi sang WAV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WAV 4.8 120,312 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 45,263 phiếu bầu
3 MP4 sang WAV 4.8 31,656 phiếu bầu
4 OGG sang WAV 4.8 9,978 phiếu bầu
5 FLAC sang WAV 4.8 6,070 phiếu bầu
6 MPEG sang WAV 4.8 5,738 phiếu bầu
7 AAC sang WAV 4.8 4,580 phiếu bầu
8 WMA sang WAV 4.7 4,399 phiếu bầu
9 3GP sang WAV 4.9 4,147 phiếu bầu
10 ASF sang WAV 5.0 2,682 phiếu bầu
11 OPUS sang WAV 4.8 2,602 phiếu bầu
12 AMR sang WAV 4.8 2,287 phiếu bầu
13 WEBM sang WAV 4.8 2,045 phiếu bầu
14 MOV sang WAV 4.8 1,497 phiếu bầu
15 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
16 AIFF sang WAV 4.8 1,423 phiếu bầu
17 MKV sang WAV 4.7 1,143 phiếu bầu
18 AVI sang WAV 4.7 733 phiếu bầu
19 WMV sang WAV 4.8 657 phiếu bầu
20 CAF sang WAV 4.9 568 phiếu bầu
21 APE sang WAV 4.8 566 phiếu bầu
22 FLV sang WAV 4.8 476 phiếu bầu
23 GSM sang WAV 4.8 476 phiếu bầu
24 DSS sang WAV 4.5 259 phiếu bầu
25 SWF sang WAV 4.5 230 phiếu bầu
26 VOX sang WAV 4.3 205 phiếu bầu
27 MPG sang WAV 4.7 168 phiếu bầu
28 AU sang WAV 4.7 163 phiếu bầu
29 M4R sang WAV 4.8 162 phiếu bầu
30 DTS sang WAV 4.5 154 phiếu bầu
31 AC3 sang WAV 4.9 153 phiếu bầu
32 M4V sang WAV 4.8 129 phiếu bầu
33 OGA sang WAV 4.8 122 phiếu bầu
34 WV sang WAV 4.7 119 phiếu bầu
35 TS sang WAV 4.7 101 phiếu bầu
36 SLN sang WAV 4.7 90 phiếu bầu
37 SHN sang WAV 4.6 80 phiếu bầu
38 MTS sang WAV 4.8 77 phiếu bầu
39 SND sang WAV 4.5 62 phiếu bầu
40 W64 sang WAV 4.8 56 phiếu bầu
41 RM sang WAV 4.6 55 phiếu bầu
42 SD2 sang WAV 4.3 54 phiếu bầu
43 MP2 sang WAV 4.8 53 phiếu bầu
44 OGV sang WAV 4.7 52 phiếu bầu
45 SMP sang WAV 4.5 51 phiếu bầu
46 AAF sang WAV 4.4 44 phiếu bầu
47 SPX sang WAV 4.8 36 phiếu bầu
48 MXF sang WAV 4.9 33 phiếu bầu
49 VOC sang WAV 4.6 31 phiếu bầu
50 SPH sang WAV 4.7 30 phiếu bầu
51 TAK sang WAV 4.3 25 phiếu bầu
52 IMA sang WAV 4.6 14 phiếu bầu
53 VOB sang WAV 4.5 13 phiếu bầu
54 8SVX sang WAV 3.9 13 phiếu bầu
55 TTA sang WAV 4.8 12 phiếu bầu
56 3G2 sang WAV 4.9 11 phiếu bầu
57 XA sang WAV 4.4 10 phiếu bầu
58 MOD sang WAV 4.8 10 phiếu bầu
59 CDDA sang WAV 3.9 9 phiếu bầu
60 RA sang WAV 4.9 8 phiếu bầu
61 VQF sang WAV 4.9 7 phiếu bầu
62 F4V sang WAV 5.0 6 phiếu bầu
63 CVSD sang WAV 3.8 4 phiếu bầu
64 DIVX sang WAV 4.7 3 phiếu bầu
65 M2TS sang WAV 5.0 3 phiếu bầu
66 AVR sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
67 CVS sang WAV 3.8 2 phiếu bầu
68 PAF sang WAV 5.0 2 phiếu bầu
69 PVF sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
70 DV sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
71 AMB sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
72 AV1 sang WAV
73 AVCHD sang WAV
74 CAVS sang WAV
75 HEVC sang WAV
76 M2V sang WAV
77 MJPEG sang WAV
78 MPEG-2 sang WAV
79 RMVB sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
80 TOD sang WAV
81 WTV sang WAV
82 XVID sang WAV
83 CVU sang WAV
84 DVMS sang WAV
85 FAP sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
86 FSSD sang WAV 3.0 1 phiếu bầu
87 GSRT sang WAV
88 HCOM sang WAV
89 HTK sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
90 IRCAM sang WAV
91 MAUD sang WAV
92 NIST sang WAV
93 PRC sang WAV 4.0 1 phiếu bầu
94 SNDR sang WAV
95 SNDT sang WAV
96 SOU sang WAV
97 TXW sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
98 VMS sang WAV