MTS

mts

AVCHD Video

Là một định dạng được thiết lập bởi các công ty Nhật Bản trong năm 2006. Được thiết kế để lưu trữ video ở độ phân giải HD. Các cơ sở của thuật toán mã hóa giáo MPEG-2. Ngày nay, có hai video HD độ phân giải: 1080p và 720p. Định dạng này được định vị như là một thay thế trực tiếp cho DV lỗi thời trong lĩnh vực ghi âm video gia đình.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MTS Chuyển đổi Đánh giá
1 MTS sang MP4 4.9 5,626 phiếu bầu
2 MTS sang AVI 4.8 981 phiếu bầu
3 MTS sang MOV 4.9 329 phiếu bầu
4 MTS sang MP3 4.9 293 phiếu bầu
5 MTS sang WMV 4.9 190 phiếu bầu
6 MTS sang GIF 4.6 92 phiếu bầu
7 MTS sang MPEG 4.9 84 phiếu bầu
8 MTS sang MPG 4.9 58 phiếu bầu
9 MTS sang WAV 4.7 38 phiếu bầu
10 MTS sang MPEG-2 5.0 34 phiếu bầu
11 MTS sang 3GP 4.8 20 phiếu bầu
12 MTS sang AVCHD 4.9 16 phiếu bầu
13 MTS sang MKV 4.6 14 phiếu bầu
14 MTS sang M4V 4.6 14 phiếu bầu
15 MTS sang FLV 5.0 13 phiếu bầu
16 MTS sang DIVX 4.8 10 phiếu bầu
17 MTS sang WMA 4.8 9 phiếu bầu
18 MTS sang VOB 5.0 7 phiếu bầu
19 MTS sang ASF 5.0 4 phiếu bầu
20 MTS sang OGV 5.0 3 phiếu bầu
21 MTS sang MXF 5.0 3 phiếu bầu
22 MTS sang M4A 5.0 3 phiếu bầu
23 MTS sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
24 MTS sang XVID 5.0 2 phiếu bầu
25 MTS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
26 MTS sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
27 MTS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
28 MTS sang AAC 4.0 1 phiếu bầu
29 MTS sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
30 MTS sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
31 MTS sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
32 MTS sang TS 4.0 1 phiếu bầu
33 MTS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
34 MTS sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
35 MTS sang AV1 4.0 1 phiếu bầu
36 MTS sang RMVB
37 MTS sang 3G2
38 MTS sang RM
39 MTS sang WTV
40 MTS sang AIFF
41 MTS sang AMR
42 MTS sang M4R
43 MTS sang DTS
44 MTS sang OPUS
45 MTS sang SPX
46 MTS sang CAF
47 MTS sang TTA
48 MTS sang PVF
49 MTS sang PRC
50 MTS sang MAUD
51 MTS sang 8SVX
52 MTS sang AMB
53 MTS sang AU
54 MTS sang SND
55 MTS sang SNDR
56 MTS sang SNDT
57 MTS sang AVR
58 MTS sang CDDA
59 MTS sang CVS
60 MTS sang CVSD
61 MTS sang CVU
62 MTS sang DVMS
63 MTS sang VMS
64 MTS sang FAP
65 MTS sang PAF
66 MTS sang FSSD
67 MTS sang SOU
68 MTS sang GSRT
69 MTS sang GSM
70 MTS sang HCOM
71 MTS sang HTK
72 MTS sang IMA
73 MTS sang IRCAM
74 MTS sang SLN
75 MTS sang SPH
76 MTS sang NIST
77 MTS sang SMP
78 MTS sang TXW
79 MTS sang VOC
80 MTS sang VOX
81 MTS sang W64
82 MTS sang WV
83 MTS sang SD2
Chuyển đổi sang MTS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MTS 4.8 286 phiếu bầu
2 MOV sang MTS 4.8 106 phiếu bầu
3 AVI sang MTS 4.9 31 phiếu bầu
4 MPG sang MTS 5.0 25 phiếu bầu
5 WMV sang MTS 5.0 20 phiếu bầu
6 MKV sang MTS 5.0 12 phiếu bầu
7 3GP sang MTS 5.0 10 phiếu bầu
8 WEBM sang MTS 4.8 8 phiếu bầu
9 SWF sang MTS 4.0 4 phiếu bầu
10 TS sang MTS 5.0 4 phiếu bầu
11 FLV sang MTS 5.0 3 phiếu bầu
12 M4V sang MTS 5.0 3 phiếu bầu
13 MXF sang MTS 5.0 2 phiếu bầu
14 GIF sang MTS 5.0 2 phiếu bầu
15 ASF sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
16 OGV sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
17 VOB sang MTS 5.0 1 phiếu bầu
18 3G2 sang MTS
19 AAF sang MTS
20 AV1 sang MTS
21 AVCHD sang MTS
22 CAVS sang MTS
23 DIVX sang MTS
24 DV sang MTS
25 F4V sang MTS
26 HEVC sang MTS
27 M2V sang MTS
28 MOD sang MTS
29 MPEG sang MTS
30 MPEG-2 sang MTS
31 RM sang MTS
32 RMVB sang MTS
33 TOD sang MTS
34 WTV sang MTS
35 XVID sang MTS