MAUD

maud

MAUD

Việc mở rộng tệp maud có liên quan đến định dạng âm thanh Amiga MAUD, được phát triển bởi Electronic Arts và Commodore năm 1985. MAUD được sử dụng cho định dạng âm thanh Amiga 8 hoặc 16 bit. Rất có thể là lỗi thời.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang MAUD Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang MAUD 5.0 4 phiếu bầu
2 WAV sang MAUD 5.0 2 phiếu bầu
3 MP4 sang MAUD 5.0 2 phiếu bầu
4 SMP sang MAUD 4.0 1 phiếu bầu
5 FLAC sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
6 ASF sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
7 3G2 sang MAUD
8 3GP sang MAUD
9 AAF sang MAUD
10 AV1 sang MAUD
11 AVCHD sang MAUD
12 AVI sang MAUD
13 CAVS sang MAUD
14 DIVX sang MAUD
15 DV sang MAUD
16 F4V sang MAUD
17 FLV sang MAUD
18 HEVC sang MAUD
19 M2TS sang MAUD
20 M2V sang MAUD
21 M4V sang MAUD
22 MJPEG sang MAUD
23 MKV sang MAUD
24 MOD sang MAUD
25 MOV sang MAUD
26 MPEG sang MAUD
27 MPEG-2 sang MAUD
28 MPG sang MAUD
29 MTS sang MAUD
30 MXF sang MAUD
31 OGV sang MAUD
32 RM sang MAUD
33 RMVB sang MAUD
34 SWF sang MAUD
35 TOD sang MAUD
36 TS sang MAUD
37 VOB sang MAUD
38 WEBM sang MAUD
39 WMV sang MAUD
40 WTV sang MAUD
41 XVID sang MAUD
42 8SVX sang MAUD
43 AAC sang MAUD
44 AC3 sang MAUD
45 AIFF sang MAUD
46 AMB sang MAUD
47 AMR sang MAUD
48 APE sang MAUD
49 AU sang MAUD
50 AVR sang MAUD
51 CAF sang MAUD
52 CDDA sang MAUD
53 CVS sang MAUD
54 CVSD sang MAUD
55 CVU sang MAUD
56 DSS sang MAUD
57 DTS sang MAUD
58 DVMS sang MAUD
59 FAP sang MAUD
60 FSSD sang MAUD
61 GSM sang MAUD
62 GSRT sang MAUD
63 HCOM sang MAUD
64 HTK sang MAUD
65 IMA sang MAUD
66 IRCAM sang MAUD
67 M4A sang MAUD
68 M4R sang MAUD
69 MP2 sang MAUD
70 NIST sang MAUD
71 OGA sang MAUD
72 OGG sang MAUD
73 OPUS sang MAUD
74 PAF sang MAUD
75 PRC sang MAUD
76 PVF sang MAUD
77 RA sang MAUD
78 SD2 sang MAUD
79 SHN sang MAUD
80 SLN sang MAUD
81 SND sang MAUD
82 SNDR sang MAUD
83 SNDT sang MAUD
84 SOU sang MAUD
85 SPH sang MAUD
86 SPX sang MAUD
87 TAK sang MAUD
88 TTA sang MAUD
89 TXW sang MAUD
90 VMS sang MAUD
91 VOC sang MAUD
92 VOX sang MAUD
93 VQF sang MAUD
94 W64 sang MAUD
95 WMA sang MAUD
96 WV sang MAUD
97 WVE sang MAUD
98 XA sang MAUD