CID

cid

Adobe CID Fonts

Đây là một định dạng để trình bày các font trong file PDF mà ban đầu được hình thành cho các biểu tượng cửa hàng trong ngôn ngữ Nhật Bản và Trung Quốc vì nó có cấu trúc 16-bit và cho phép điều chỉnh chính xác hơn. CID mở rộng tiềm năng cho PostScript bằng ngôn ngữ mà không có một định hướng từ trái sang phải, hỗ trợ và hỗ trợ ngay cả một chế độ thẳng đứng của định hướng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CID Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang CID 4.8 4 phiếu bầu
2 BIN sang CID 4.7 3 phiếu bầu
3 OTF sang CID 5.0 2 phiếu bầu
4 SVG sang CID 4.0 1 phiếu bầu
5 CFF sang CID
6 DFONT sang CID
7 PFA sang CID
8 PFB sang CID
9 PS sang CID
10 PT3 sang CID
11 SFD sang CID
12 T11 sang CID
13 T42 sang CID
14 WOFF sang CID