AVCHD

avchd

Advanced Video Coding High Definition

AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) là một định dạng tập tin dựa trên cho các ghi âm kỹ thuật số và phát lại video độ nét cao. Cùng phát triển bởi Sony và Panasonic, định dạng đã được giới thiệu trong năm 2006 chủ yếu để sử dụng trong các máy quay độ nét cao của người tiêu dùng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVCHD Chuyển đổi Đánh giá
1 AVCHD sang DIVX
2 AVCHD sang XVID
3 AVCHD sang MPEG-2
4 AVCHD sang HEVC
5 AVCHD sang AV1
6 AVCHD sang RMVB
7 AVCHD sang F4V
8 AVCHD sang M2V
9 AVCHD sang 3G2
10 AVCHD sang 3GP
11 AVCHD sang ASF
12 AVCHD sang AVI
13 AVCHD sang FLV
14 AVCHD sang M4V
15 AVCHD sang MKV
16 AVCHD sang MOV
17 AVCHD sang MP4
18 AVCHD sang MPG
19 AVCHD sang MPEG
20 AVCHD sang MTS
21 AVCHD sang M2TS
22 AVCHD sang MXF
23 AVCHD sang RM
24 AVCHD sang OGV
25 AVCHD sang SWF
26 AVCHD sang TS
27 AVCHD sang VOB
28 AVCHD sang WEBM
29 AVCHD sang WMV
30 AVCHD sang WTV
31 AVCHD sang AAC
32 AVCHD sang AC3
33 AVCHD sang FLAC
34 AVCHD sang MP3
35 AVCHD sang OGG
36 AVCHD sang AIFF
37 AVCHD sang AMR
38 AVCHD sang M4A
39 AVCHD sang M4R
40 AVCHD sang WAV
41 AVCHD sang WMA
42 AVCHD sang DTS
43 AVCHD sang OPUS
44 AVCHD sang SPX
45 AVCHD sang CAF
46 AVCHD sang TTA
47 AVCHD sang PVF
48 AVCHD sang PRC
49 AVCHD sang MAUD
50 AVCHD sang 8SVX
51 AVCHD sang AMB
52 AVCHD sang AU
53 AVCHD sang SND
54 AVCHD sang SNDR
55 AVCHD sang SNDT
56 AVCHD sang AVR
57 AVCHD sang CDDA
58 AVCHD sang CVS
59 AVCHD sang CVSD
60 AVCHD sang CVU
61 AVCHD sang DVMS
62 AVCHD sang VMS
63 AVCHD sang FAP
64 AVCHD sang PAF
65 AVCHD sang FSSD
66 AVCHD sang SOU
67 AVCHD sang GSRT
68 AVCHD sang GSM
69 AVCHD sang HCOM
70 AVCHD sang HTK
71 AVCHD sang IMA
72 AVCHD sang IRCAM
73 AVCHD sang SLN
74 AVCHD sang SPH
75 AVCHD sang NIST
76 AVCHD sang SMP
77 AVCHD sang TXW
78 AVCHD sang VOC
79 AVCHD sang VOX
80 AVCHD sang W64
81 AVCHD sang WV
82 AVCHD sang WVE
83 AVCHD sang SD2
84 AVCHD sang GIF
Chuyển đổi sang AVCHD Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVCHD 4.9 244 phiếu bầu
2 MOV sang AVCHD 4.8 31 phiếu bầu
3 WMV sang AVCHD 5.0 16 phiếu bầu
4 MTS sang AVCHD 4.9 16 phiếu bầu
5 AVI sang AVCHD 4.9 15 phiếu bầu
6 WEBM sang AVCHD 5.0 11 phiếu bầu
7 MPG sang AVCHD 5.0 10 phiếu bầu
8 MKV sang AVCHD 5.0 9 phiếu bầu
9 GIF sang AVCHD 4.9 8 phiếu bầu
10 FLV sang AVCHD 4.3 7 phiếu bầu
11 M4V sang AVCHD 5.0 5 phiếu bầu
12 3GP sang AVCHD 5.0 5 phiếu bầu
13 SWF sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
14 TS sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
15 RM sang AVCHD 4.0 1 phiếu bầu
16 MXF sang AVCHD 5.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang AVCHD
18 AAF sang AVCHD
19 ASF sang AVCHD
20 AV1 sang AVCHD
21 CAVS sang AVCHD
22 DIVX sang AVCHD
23 DV sang AVCHD
24 F4V sang AVCHD
25 HEVC sang AVCHD
26 M2TS sang AVCHD
27 M2V sang AVCHD
28 MOD sang AVCHD
29 MPEG sang AVCHD
30 MPEG-2 sang AVCHD
31 OGV sang AVCHD
32 RMVB sang AVCHD
33 TOD sang AVCHD
34 VOB sang AVCHD
35 WTV sang AVCHD
36 XVID sang AVCHD