เครื่องมือแปลงไฟล์ AVCHD ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล avchd หรือแปลงให้เป็นสกุล avchd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

avchd

Advanced Video Coding High Definition

AVCHD (Advanced Video เข้ารหัสแบบ High Definition) เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพและการเล่นวิดีโอความละเอียดสูง พัฒนาร่วมกันโดย Sony และ Panasonic, รูปแบบถูกนำมาใช้ในปี 2006 เป็นหลักสำหรับการใช้งานในกล้องของผู้บริโภคที่มีความละเอียดสูง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น AVCHD การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น AVCHD 4.9 217 คะแนน
2 MOV เป็น AVCHD 4.9 28 คะแนน
3 WMV เป็น AVCHD 5.0 16 คะแนน
4 AVI เป็น AVCHD 4.9 15 คะแนน
5 MTS เป็น AVCHD 4.9 13 คะแนน
6 WEBM เป็น AVCHD 5.0 11 คะแนน
7 MPG เป็น AVCHD 5.0 10 คะแนน
8 GIF เป็น AVCHD 4.9 8 คะแนน
9 MKV เป็น AVCHD 5.0 8 คะแนน
10 FLV เป็น AVCHD 5.0 5 คะแนน
11 M4V เป็น AVCHD 5.0 5 คะแนน
12 3GP เป็น AVCHD 5.0 5 คะแนน
13 SWF เป็น AVCHD 5.0 2 คะแนน
14 TS เป็น AVCHD 5.0 2 คะแนน
15 RM เป็น AVCHD 4.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด