AIFF

aiff

Định dạng file Audio Interchange

Là một tiêu chuẩn để lưu trữ các tập tin âm thanh trong các hệ thống điều hành của Apple. Nó được phát triển vào năm 1988 dựa trên định dạng IFF và là một định dạng lossless - dữ liệu âm thanh được lưu trữ ở dạng không nén. Về bản chất, AIFF là một analog sang WAV cho nền tảng của Apple Macintosh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AIFF 4.9 637 phiếu bầu
2 WAV sang AIFF 4.9 242 phiếu bầu
3 M4A sang AIFF 4.9 207 phiếu bầu
4 MP4 sang AIFF 4.8 162 phiếu bầu
5 3GP sang AIFF 5.0 80 phiếu bầu
6 FLAC sang AIFF 4.8 73 phiếu bầu
7 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
8 OGG sang AIFF 5.0 64 phiếu bầu
9 CAF sang AIFF 5.0 20 phiếu bầu
10 MOV sang AIFF 5.0 12 phiếu bầu
11 APE sang AIFF 5.0 12 phiếu bầu
12 AAC sang AIFF 4.9 12 phiếu bầu
13 WMA sang AIFF 4.9 10 phiếu bầu
14 WEBM sang AIFF 4.9 8 phiếu bầu
15 VOC sang AIFF 4.6 8 phiếu bầu
16 AMR sang AIFF 5.0 8 phiếu bầu
17 AAF sang AIFF 4.5 6 phiếu bầu
18 MKV sang AIFF 4.8 6 phiếu bầu
19 MPEG sang AIFF 4.8 5 phiếu bầu
20 M4R sang AIFF 4.8 4 phiếu bầu
21 OPUS sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
22 WMV sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
23 M4V sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
24 FLV sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
25 AVI sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
26 AC3 sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
27 DTS sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
28 MPG sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
29 VOB sang AIFF 3.0 1 phiếu bầu
30 DSS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
31 WVE sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
32 SND sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
33 SMP sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
34 OGV sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
35 CDDA sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
36 SWF sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
37 MXF sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
38 M2TS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
39 3G2 sang AIFF
40 AV1 sang AIFF
41 AVCHD sang AIFF
42 CAVS sang AIFF
43 DIVX sang AIFF
44 DV sang AIFF
45 F4V sang AIFF
46 HEVC sang AIFF
47 M2V sang AIFF
48 MOD sang AIFF
49 MPEG-2 sang AIFF
50 MTS sang AIFF
51 RM sang AIFF
52 RMVB sang AIFF
53 TOD sang AIFF
54 TS sang AIFF
55 WTV sang AIFF
56 XVID sang AIFF
57 8SVX sang AIFF
58 AMB sang AIFF
59 AU sang AIFF
60 AVR sang AIFF
61 CVS sang AIFF
62 CVSD sang AIFF
63 CVU sang AIFF
64 DVMS sang AIFF
65 FAP sang AIFF
66 FSSD sang AIFF
67 GSM sang AIFF
68 GSRT sang AIFF
69 HCOM sang AIFF
70 HTK sang AIFF
71 IMA sang AIFF
72 IRCAM sang AIFF
73 MAUD sang AIFF
74 NIST sang AIFF
75 PAF sang AIFF
76 PRC sang AIFF
77 PVF sang AIFF
78 SD2 sang AIFF
79 SHN sang AIFF
80 SLN sang AIFF
81 SNDR sang AIFF
82 SNDT sang AIFF
83 SOU sang AIFF
84 SPH sang AIFF
85 SPX sang AIFF
86 TAK sang AIFF
87 TTA sang AIFF
88 TXW sang AIFF
89 VMS sang AIFF
90 VOX sang AIFF
91 VQF sang AIFF
92 W64 sang AIFF
93 WV sang AIFF
94 XA sang AIFF