AIFF

aiff

Định dạng file Audio Interchange

Là một tiêu chuẩn để lưu trữ các tập tin âm thanh trong các hệ thống điều hành của Apple. Nó được phát triển vào năm 1988 dựa trên định dạng IFF và là một định dạng lossless - dữ liệu âm thanh được lưu trữ ở dạng không nén. Về bản chất, AIFF là một analog sang WAV cho nền tảng của Apple Macintosh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AIFF 4.8 844 phiếu bầu
2 M4A sang AIFF 4.8 316 phiếu bầu
3 WAV sang AIFF 4.8 311 phiếu bầu
4 MP4 sang AIFF 4.8 221 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 117 phiếu bầu
6 OGG sang AIFF 4.9 81 phiếu bầu
7 3GP sang AIFF 5.0 80 phiếu bầu
8 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
9 WMA sang AIFF 4.7 33 phiếu bầu
10 CAF sang AIFF 5.0 22 phiếu bầu
11 AAC sang AIFF 4.8 18 phiếu bầu
12 MOV sang AIFF 5.0 17 phiếu bầu
13 MPEG sang AIFF 4.8 16 phiếu bầu
14 APE sang AIFF 5.0 15 phiếu bầu
15 WEBM sang AIFF 4.9 15 phiếu bầu
16 OPUS sang AIFF 4.8 10 phiếu bầu
17 AMR sang AIFF 5.0 9 phiếu bầu
18 MKV sang AIFF 4.9 8 phiếu bầu
19 VOC sang AIFF 4.6 8 phiếu bầu
20 DTS sang AIFF 4.8 6 phiếu bầu
21 AAF sang AIFF 4.5 6 phiếu bầu
22 M4R sang AIFF 4.5 6 phiếu bầu
23 WMV sang AIFF 5.0 5 phiếu bầu
24 MPG sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
25 AC3 sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
26 SHN sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
27 SWF sang AIFF 4.7 3 phiếu bầu
28 CDDA sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
29 W64 sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
30 TS sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
31 FLV sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
32 VOB sang AIFF 3.8 2 phiếu bầu
33 AVI sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
34 M4V sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
35 AVR sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
36 M2TS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
37 WV sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
38 OGV sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
39 DSS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
40 MXF sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
41 WVE sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
42 SND sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
43 SMP sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
44 3G2 sang AIFF
45 AV1 sang AIFF
46 AVCHD sang AIFF
47 CAVS sang AIFF
48 DIVX sang AIFF
49 DV sang AIFF
50 F4V sang AIFF
51 HEVC sang AIFF
52 M2V sang AIFF
53 MJPEG sang AIFF
54 MOD sang AIFF
55 MPEG-2 sang AIFF
56 MTS sang AIFF
57 RM sang AIFF
58 RMVB sang AIFF
59 TOD sang AIFF
60 WTV sang AIFF
61 XVID sang AIFF
62 8SVX sang AIFF
63 AMB sang AIFF
64 AU sang AIFF
65 CVS sang AIFF
66 CVSD sang AIFF
67 CVU sang AIFF
68 DVMS sang AIFF
69 FAP sang AIFF
70 FSSD sang AIFF
71 GSM sang AIFF
72 GSRT sang AIFF
73 HCOM sang AIFF
74 HTK sang AIFF
75 IMA sang AIFF
76 IRCAM sang AIFF
77 MAUD sang AIFF
78 MP2 sang AIFF
79 NIST sang AIFF
80 OGA sang AIFF
81 PAF sang AIFF
82 PRC sang AIFF
83 PVF sang AIFF
84 RA sang AIFF
85 SD2 sang AIFF
86 SLN sang AIFF
87 SNDR sang AIFF
88 SNDT sang AIFF
89 SOU sang AIFF
90 SPH sang AIFF
91 SPX sang AIFF
92 TAK sang AIFF
93 TTA sang AIFF
94 TXW sang AIFF
95 VMS sang AIFF
96 VOX sang AIFF
97 VQF sang AIFF
98 XA sang AIFF