AAF

aaf

Advanced Authoring Format

Các Advanced Format Authoring (AAF) là một định dạng tập tin trao đổi chuyên nghiệp được thiết kế cho môi trường đoạn video sau sản xuất và thiết kế. Nó được tạo ra bởi Hiệp hội Workflow Truyền thông nâng cao. Các AMWA phát triển kỹ thuật và công nghệ để tạo thuận lợi cho việc triển khai và hoạt động của công việc truyền thông hiệu quả, làm việc chặt chẽ với các cơ quan tiêu chuẩn như SMPTE.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AAF Chuyển đổi Đánh giá
1 AAF sang MP4 4.5 131 phiếu bầu
2 AAF sang MP3 4.5 84 phiếu bầu
3 AAF sang WAV 4.5 42 phiếu bầu
4 AAF sang AVI 4.5 30 phiếu bầu
5 AAF sang GIF 4.5 30 phiếu bầu
6 AAF sang MOV 4.5 17 phiếu bầu
7 AAF sang AIFF 4.5 6 phiếu bầu
8 AAF sang WMV 4.7 3 phiếu bầu
9 AAF sang AAC 4.7 3 phiếu bầu
10 AAF sang MPEG-2 4.5 2 phiếu bầu
11 AAF sang FLV 4.5 2 phiếu bầu
12 AAF sang MKV 4.0 1 phiếu bầu
13 AAF sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
14 AAF sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
15 AAF sang SLN 4.0 1 phiếu bầu
16 AAF sang DIVX 4.0 1 phiếu bầu
17 AAF sang WVE 4.0 1 phiếu bầu
18 AAF sang XVID
19 AAF sang HEVC
20 AAF sang AV1
21 AAF sang AVCHD
22 AAF sang RMVB
23 AAF sang F4V
24 AAF sang M2V
25 AAF sang 3G2
26 AAF sang 3GP
27 AAF sang ASF
28 AAF sang M4V
29 AAF sang MPG
30 AAF sang MPEG
31 AAF sang MTS
32 AAF sang M2TS
33 AAF sang RM
34 AAF sang OGV
35 AAF sang SWF
36 AAF sang TS
37 AAF sang VOB
38 AAF sang WEBM
39 AAF sang WTV
40 AAF sang AC3
41 AAF sang FLAC
42 AAF sang OGG
43 AAF sang AMR
44 AAF sang M4R
45 AAF sang WMA
46 AAF sang DTS
47 AAF sang OPUS
48 AAF sang SPX
49 AAF sang CAF
50 AAF sang TTA
51 AAF sang PVF
52 AAF sang PRC
53 AAF sang MAUD
54 AAF sang 8SVX
55 AAF sang AMB
56 AAF sang AU
57 AAF sang SND
58 AAF sang SNDR
59 AAF sang SNDT
60 AAF sang AVR
61 AAF sang CDDA
62 AAF sang CVS
63 AAF sang CVSD
64 AAF sang CVU
65 AAF sang DVMS
66 AAF sang VMS
67 AAF sang FAP
68 AAF sang PAF
69 AAF sang FSSD
70 AAF sang SOU
71 AAF sang GSRT
72 AAF sang GSM
73 AAF sang HCOM
74 AAF sang HTK
75 AAF sang IMA
76 AAF sang IRCAM
77 AAF sang SPH
78 AAF sang NIST
79 AAF sang SMP
80 AAF sang TXW
81 AAF sang VOC
82 AAF sang VOX
83 AAF sang W64
84 AAF sang WV
85 AAF sang SD2