Công Cụ Chuyển Đổi FLAC Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file flac sang định dạng khác và từ định dạng khác sang flac

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

flac

Free Lossless Audio Codec

Đây là mở các bộ codec, được phát triển theo dự án Ogg. Gần đây nó trở nên khá phổ biến: nhiều người dùng có nhu cầu lưu trữ âm thanh với chất lượng ban đầu chọn FLAC. Đây là một phần trong mối liên hệ với thực tế là codec sử dụng IDv1 và IDv3 thẻ - điều này cho phép một người sử dụng để sắp xếp một bộ sưu tập âm thanh theo sở thích riêng của một người, thay đổi siêu dữ liệu ban đầu của các bài hát.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 FLAC sang MP3 4.9 9,111 phiếu bầu
2 FLAC sang WAV 4.9 752 phiếu bầu
3 FLAC sang M4A 4.7 200 phiếu bầu
4 FLAC sang AAC 5.0 103 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 62 phiếu bầu
6 FLAC sang WMA 4.7 54 phiếu bầu
7 FLAC sang OGG 4.8 40 phiếu bầu
8 FLAC sang DTS 4.7 25 phiếu bầu
9 FLAC sang CDDA 5.0 18 phiếu bầu
10 FLAC sang AC3 5.0 10 phiếu bầu
11 FLAC sang AMR 5.0 5 phiếu bầu
12 FLAC sang OPUS 5.0 3 phiếu bầu
13 FLAC sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
14 FLAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu
15 FLAC sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang FLAC 4.9 707 phiếu bầu
2 APE sang FLAC 4.8 367 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.9 269 phiếu bầu
4 MP4 sang FLAC 4.9 210 phiếu bầu
5 M4A sang FLAC 4.8 127 phiếu bầu
6 ASF sang FLAC 5.0 53 phiếu bầu
7 TAK sang FLAC 4.7 52 phiếu bầu
8 WV sang FLAC 5.0 44 phiếu bầu
9 MKV sang FLAC 4.8 41 phiếu bầu
10 WEBM sang FLAC 4.7 37 phiếu bầu
11 SHN sang FLAC 4.9 33 phiếu bầu
12 AIFF sang FLAC 5.0 28 phiếu bầu
13 3GP sang FLAC 5.0 22 phiếu bầu
14 OGG sang FLAC 5.0 22 phiếu bầu
15 AAC sang FLAC 4.9 16 phiếu bầu

Xem tất cả