Công Cụ Chuyển Đổi DXF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dxf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dxf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 396,724,471 tập tin với tổng dung lượng là 5,667 TB

dxf

Autocad Drawing Exchange

Định dạng này được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình đồ họa SAPR. Ban đầu nó được tạo ra cho AutoCAD vào năm 1982. Nó chứa thông tin về đồ họa vector trong hệ nhị phân hoặc ASCII. Nó được sử dụng như là một thay thế mở cửa cho các định dạng DWG kín.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 DXF sang PDF 4.4 3,714 phiếu bầu
2 DXF sang SVG 4.5 2,535 phiếu bầu
3 DXF sang AI 4.6 1,127 phiếu bầu
4 DXF sang JPG 4.2 703 phiếu bầu
5 DXF sang PLT 4.7 606 phiếu bầu
6 DXF sang EPS 4.5 436 phiếu bầu
7 DXF sang PNG 3.9 334 phiếu bầu
8 DXF sang JPEG 4.1 278 phiếu bầu
9 DXF sang BMP 4.3 151 phiếu bầu
10 DXF sang DOC 4.4 135 phiếu bầu
11 DXF sang WMF 4.6 116 phiếu bầu
12 DXF sang PSD 4.4 97 phiếu bầu
13 DXF sang TIFF 4.2 81 phiếu bầu
14 DXF sang EMF 4.5 49 phiếu bầu
15 DXF sang DOCX 3.9 41 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DXF 4.7 42,363 phiếu bầu
2 PNG sang DXF 4.7 19,449 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.4 3,653 phiếu bầu
4 EPS sang DXF 4.4 3,201 phiếu bầu
5 AI sang DXF 4.4 2,753 phiếu bầu
6 CDR sang DXF 4.3 2,534 phiếu bầu
7 GIF sang DXF 4.8 2,297 phiếu bầu
8 BMP sang DXF 4.7 2,019 phiếu bầu
9 TIFF sang DXF 4.8 1,420 phiếu bầu
10 JPEG sang DXF 4.4 1,184 phiếu bầu
11 PSD sang DXF 4.8 796 phiếu bầu
12 PLT sang DXF 4.4 740 phiếu bầu
13 WEBP sang DXF 4.6 215 phiếu bầu
14 WMF sang DXF 4.2 107 phiếu bầu
15 JFIF sang DXF 4.3 86 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DXF

4.6 (94,918 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!