Công Cụ Chuyển Đổi DXF

Chuyển đổi trực tuyến từ file dxf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dxf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dxf

Autocad Drawing Exchange

Định dạng này được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình đồ họa SAPR. Ban đầu nó được tạo ra cho AutoCAD vào năm 1982. Nó chứa thông tin về đồ họa vector trong hệ nhị phân hoặc ASCII. Nó được sử dụng như là một thay thế mở cửa cho các định dạng DWG kín.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 DXF sang PDF 4.0 9,744 phiếu bầu
2 DXF sang SVG 4.3 8,983 phiếu bầu
3 DXF sang AI 4.5 3,545 phiếu bầu
4 DXF sang JPG 4.0 3,492 phiếu bầu
5 DXF sang PNG 3.8 1,897 phiếu bầu
6 DXF sang PLT 4.6 1,794 phiếu bầu
7 DXF sang EPS 4.5 1,161 phiếu bầu
8 DXF sang JPEG 3.8 1,152 phiếu bầu
9 DXF sang BMP 4.0 529 phiếu bầu
10 DXF sang PSD 3.9 370 phiếu bầu
11 DXF sang DOC 3.9 349 phiếu bầu
12 DXF sang WMF 4.2 259 phiếu bầu
13 DXF sang TIFF 3.8 250 phiếu bầu
14 DXF sang DOCX 3.8 120 phiếu bầu
15 DXF sang EMF 4.1 116 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DXF 4.5 140,109 phiếu bầu
2 PNG sang DXF 4.6 79,770 phiếu bầu
3 JPEG sang DXF 4.5 15,898 phiếu bầu
4 SVG sang DXF 4.4 13,236 phiếu bầu
5 AI sang DXF 4.4 9,528 phiếu bầu
6 EPS sang DXF 4.4 8,814 phiếu bầu
7 WEBP sang DXF 4.6 5,740 phiếu bầu
8 BMP sang DXF 4.5 5,517 phiếu bầu
9 CDR sang DXF 4.2 5,429 phiếu bầu
10 GIF sang DXF 4.6 5,401 phiếu bầu
11 JFIF sang DXF 4.5 2,740 phiếu bầu
12 PSD sang DXF 4.6 2,569 phiếu bầu
13 TIFF sang DXF 4.7 1,895 phiếu bầu
14 PLT sang DXF 4.2 1,502 phiếu bầu
15 AVIF sang DXF 4.6 711 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DXF

4.5 (341,628 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!