Công Cụ Chuyển Đổi DXF

Chuyển đổi trực tuyến từ file dxf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dxf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dxf

Autocad Drawing Exchange

Định dạng này được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình đồ họa SAPR. Ban đầu nó được tạo ra cho AutoCAD vào năm 1982. Nó chứa thông tin về đồ họa vector trong hệ nhị phân hoặc ASCII. Nó được sử dụng như là một thay thế mở cửa cho các định dạng DWG kín.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 DXF sang PDF 4.1 5,867 phiếu bầu
2 DXF sang SVG 4.4 4,786 phiếu bầu
3 DXF sang AI 4.5 2,018 phiếu bầu
4 DXF sang JPG 4.0 1,584 phiếu bầu
5 DXF sang PLT 4.6 987 phiếu bầu
6 DXF sang PNG 3.8 791 phiếu bầu
7 DXF sang EPS 4.5 721 phiếu bầu
8 DXF sang JPEG 3.8 579 phiếu bầu
9 DXF sang BMP 4.0 291 phiếu bầu
10 DXF sang DOC 4.1 216 phiếu bầu
11 DXF sang PSD 4.1 202 phiếu bầu
12 DXF sang WMF 4.4 178 phiếu bầu
13 DXF sang TIFF 3.8 138 phiếu bầu
14 DXF sang EMF 4.1 78 phiếu bầu
15 DXF sang DOCX 3.8 78 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DXF 4.6 73,927 phiếu bầu
2 PNG sang DXF 4.6 36,201 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.4 6,743 phiếu bầu
4 EPS sang DXF 4.4 5,410 phiếu bầu
5 AI sang DXF 4.4 5,219 phiếu bầu
6 JPEG sang DXF 4.4 4,752 phiếu bầu
7 GIF sang DXF 4.7 3,568 phiếu bầu
8 CDR sang DXF 4.2 3,553 phiếu bầu
9 BMP sang DXF 4.6 3,292 phiếu bầu
10 TIFF sang DXF 4.8 1,587 phiếu bầu
11 PSD sang DXF 4.7 1,413 phiếu bầu
12 WEBP sang DXF 4.6 1,026 phiếu bầu
13 PLT sang DXF 4.3 1,010 phiếu bầu
14 JFIF sang DXF 4.5 567 phiếu bầu
15 WMF sang DXF 4.1 181 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DXF

4.5 (170,992 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!