Công Cụ Chuyển Đổi DXF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dxf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dxf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dxf

Autocad Drawing Exchange

Định dạng này được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình đồ họa SAPR. Ban đầu nó được tạo ra cho AutoCAD vào năm 1982. Nó chứa thông tin về đồ họa vector trong hệ nhị phân hoặc ASCII. Nó được sử dụng như là một thay thế mở cửa cho các định dạng DWG kín.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 DXF sang PDF 4.6 2,736 phiếu bầu
2 DXF sang SVG 4.8 1,392 phiếu bầu
3 DXF sang AI 4.8 728 phiếu bầu
4 DXF sang JPG 4.8 454 phiếu bầu
5 DXF sang PLT 4.8 369 phiếu bầu
6 DXF sang EPS 4.7 299 phiếu bầu
7 DXF sang PNG 4.6 190 phiếu bầu
8 DXF sang JPEG 4.7 176 phiếu bầu
9 DXF sang BMP 4.8 97 phiếu bầu
10 DXF sang WMF 4.7 89 phiếu bầu
11 DXF sang DOC 4.7 87 phiếu bầu
12 DXF sang PSD 4.8 52 phiếu bầu
13 DXF sang TIFF 4.5 48 phiếu bầu
14 DXF sang EMF 4.8 37 phiếu bầu
15 DXF sang DOCX 4.6 27 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DXF 4.9 28,394 phiếu bầu
2 PNG sang DXF 4.9 12,981 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.8 2,498 phiếu bầu
4 EPS sang DXF 4.8 2,188 phiếu bầu
5 CDR sang DXF 4.6 1,866 phiếu bầu
6 GIF sang DXF 4.9 1,753 phiếu bầu
7 AI sang DXF 4.8 1,752 phiếu bầu
8 BMP sang DXF 4.9 1,364 phiếu bầu
9 TIFF sang DXF 4.9 1,337 phiếu bầu
10 PLT sang DXF 4.5 643 phiếu bầu
11 PSD sang DXF 4.9 500 phiếu bầu
12 JPEG sang DXF 4.2 110 phiếu bầu
13 WMF sang DXF 4.6 80 phiếu bầu
14 WEBP sang DXF 4.9 67 phiếu bầu
15 XCF sang DXF 4.6 38 phiếu bầu

Xem tất cả