Công Cụ Chuyển Đổi DXF

Chuyển đổi trực tuyến từ file dxf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dxf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dxf

Autocad Drawing Exchange

Định dạng này được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình đồ họa SAPR. Ban đầu nó được tạo ra cho AutoCAD vào năm 1982. Nó chứa thông tin về đồ họa vector trong hệ nhị phân hoặc ASCII. Nó được sử dụng như là một thay thế mở cửa cho các định dạng DWG kín.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 DXF sang PDF 4.2 4,971 phiếu bầu
2 DXF sang SVG 4.4 3,804 phiếu bầu
3 DXF sang AI 4.5 1,639 phiếu bầu
4 DXF sang JPG 4.0 1,204 phiếu bầu
5 DXF sang PLT 4.6 832 phiếu bầu
6 DXF sang EPS 4.4 603 phiếu bầu
7 DXF sang PNG 3.8 596 phiếu bầu
8 DXF sang JPEG 3.8 444 phiếu bầu
9 DXF sang BMP 4.1 231 phiếu bầu
10 DXF sang DOC 4.2 180 phiếu bầu
11 DXF sang WMF 4.4 159 phiếu bầu
12 DXF sang PSD 4.2 158 phiếu bầu
13 DXF sang TIFF 3.9 122 phiếu bầu
14 DXF sang DOCX 3.8 64 phiếu bầu
15 DXF sang EMF 4.3 64 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DXF 4.6 59,885 phiếu bầu
2 PNG sang DXF 4.6 28,490 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.4 5,289 phiếu bầu
4 EPS sang DXF 4.4 4,486 phiếu bầu
5 AI sang DXF 4.4 4,148 phiếu bầu
6 CDR sang DXF 4.2 3,146 phiếu bầu
7 GIF sang DXF 4.7 2,993 phiếu bầu
8 JPEG sang DXF 4.4 2,985 phiếu bầu
9 BMP sang DXF 4.6 2,737 phiếu bầu
10 TIFF sang DXF 4.8 1,512 phiếu bầu
11 PSD sang DXF 4.7 1,148 phiếu bầu
12 PLT sang DXF 4.3 888 phiếu bầu
13 WEBP sang DXF 4.6 626 phiếu bầu
14 JFIF sang DXF 4.5 296 phiếu bầu
15 WMF sang DXF 4.1 151 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DXF

4.5 (136,885 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!