Công Cụ Chuyển Đổi DXF

Chuyển đổi trực tuyến từ file dxf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dxf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dxf

Autocad Drawing Exchange

Định dạng này được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình đồ họa SAPR. Ban đầu nó được tạo ra cho AutoCAD vào năm 1982. Nó chứa thông tin về đồ họa vector trong hệ nhị phân hoặc ASCII. Nó được sử dụng như là một thay thế mở cửa cho các định dạng DWG kín.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 DXF sang PDF 4.0 7,621 phiếu bầu
2 DXF sang SVG 4.3 6,560 phiếu bầu
3 DXF sang AI 4.5 2,762 phiếu bầu
4 DXF sang JPG 4.0 2,407 phiếu bầu
5 DXF sang PLT 4.6 1,346 phiếu bầu
6 DXF sang PNG 3.8 1,269 phiếu bầu
7 DXF sang EPS 4.5 929 phiếu bầu
8 DXF sang JPEG 3.8 803 phiếu bầu
9 DXF sang BMP 4.0 406 phiếu bầu
10 DXF sang DOC 3.9 281 phiếu bầu
11 DXF sang PSD 4.0 280 phiếu bầu
12 DXF sang WMF 4.3 221 phiếu bầu
13 DXF sang TIFF 3.8 193 phiếu bầu
14 DXF sang EMF 4.1 97 phiếu bầu
15 DXF sang DOCX 3.8 93 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DXF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DXF 4.6 101,555 phiếu bầu
2 PNG sang DXF 4.6 53,528 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.4 9,490 phiếu bầu
4 JPEG sang DXF 4.4 9,225 phiếu bầu
5 AI sang DXF 4.4 7,236 phiếu bầu
6 EPS sang DXF 4.4 6,976 phiếu bầu
7 GIF sang DXF 4.6 4,455 phiếu bầu
8 CDR sang DXF 4.2 4,322 phiếu bầu
9 BMP sang DXF 4.6 4,320 phiếu bầu
10 WEBP sang DXF 4.6 2,479 phiếu bầu
11 PSD sang DXF 4.6 1,920 phiếu bầu
12 TIFF sang DXF 4.7 1,714 phiếu bầu
13 JFIF sang DXF 4.5 1,446 phiếu bầu
14 PLT sang DXF 4.2 1,231 phiếu bầu
15 WMF sang DXF 4.1 223 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DXF

4.5 (241,567 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!