Công cụ chuyển đổi file CAD trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file CAD thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
DXF
Autocad Drawing Exchange