Công cụ chuyển đổi file CAD trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file CAD thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
DXF
Autocad Drawing Exchange