Công Cụ Chuyển Đổi CAF

Chuyển đổi trực tuyến từ file caf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang caf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

caf

Định dạng âm thanh lõi

Một định dạng âm thanh của Apple đã được phát triển để loại bỏ những hạn chế của định dạng AIFF và WAV. Đây là một container có thể lưu trữ âm thanh được mã hóa bằng thuật toán khác nhau và theo dõi siêu dữ liệu. Tính năng đặc trưng của nó - định dạng không có giới hạn về kích thước tập tin và vì vậy điều này cho phép một để lưu trữ các bản ghi âm dài vô hạn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CAF Chuyển đổi Đánh giá
1 CAF sang MP3 4.8 2,329 phiếu bầu
2 CAF sang WAV 4.9 562 phiếu bầu
3 CAF sang M4A 4.9 42 phiếu bầu
4 CAF sang AIFF 4.9 34 phiếu bầu
5 CAF sang OGG 5.0 27 phiếu bầu
6 CAF sang AAC 4.6 22 phiếu bầu
7 CAF sang M4R 4.9 18 phiếu bầu
8 CAF sang AMR 5.0 5 phiếu bầu
9 CAF sang WMA 4.8 5 phiếu bầu
10 CAF sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
11 CAF sang AU 4.5 2 phiếu bầu
12 CAF sang OPUS 5.0 2 phiếu bầu
13 CAF sang AC3 3.8 2 phiếu bầu
14 CAF sang SND 5.0 1 phiếu bầu
15 CAF sang DTS
Chuyển đổi sang CAF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CAF 4.9 522 phiếu bầu
2 WAV sang CAF 4.8 174 phiếu bầu
3 M4R sang CAF 4.9 85 phiếu bầu
4 M4A sang CAF 4.9 68 phiếu bầu
5 OGG sang CAF 4.8 37 phiếu bầu
6 MP4 sang CAF 4.6 35 phiếu bầu
7 AIFF sang CAF 5.0 23 phiếu bầu
8 MOV sang CAF 4.9 10 phiếu bầu
9 AAC sang CAF 4.9 9 phiếu bầu
10 WMA sang CAF 5.0 9 phiếu bầu
11 FLAC sang CAF 4.9 7 phiếu bầu
12 AMR sang CAF 5.0 3 phiếu bầu
13 WEBM sang CAF 5.0 2 phiếu bầu
14 W64 sang CAF 3.0 1 phiếu bầu
15 SWF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CAF

4.9 (4,073 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!