Công Cụ Chuyển Đổi CAF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file caf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang caf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

caf

Định dạng âm thanh lõi

Một định dạng âm thanh của Apple đã được phát triển để loại bỏ những hạn chế của định dạng AIFF và WAV. Đây là một container có thể lưu trữ âm thanh được mã hóa bằng thuật toán khác nhau và theo dõi siêu dữ liệu. Tính năng đặc trưng của nó - định dạng không có giới hạn về kích thước tập tin và vì vậy điều này cho phép một để lưu trữ các bản ghi âm dài vô hạn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CAF Chuyển đổi Đánh giá
1 CAF sang MP3 4.9 1,379 phiếu bầu
2 CAF sang WAV 5.0 316 phiếu bầu
3 CAF sang M4A 5.0 23 phiếu bầu
4 CAF sang AIFF 5.0 20 phiếu bầu
5 CAF sang OGG 5.0 13 phiếu bầu
6 CAF sang AAC 4.8 4 phiếu bầu
7 CAF sang WMA 4.8 4 phiếu bầu
8 CAF sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
9 CAF sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
10 CAF sang SND 5.0 1 phiếu bầu
11 CAF sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
12 CAF sang AC3
13 CAF sang AMR
14 CAF sang DTS
15 CAF sang SPX
Chuyển đổi sang CAF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CAF 5.0 152 phiếu bầu
2 WAV sang CAF 5.0 60 phiếu bầu
3 M4A sang CAF 5.0 30 phiếu bầu
4 OGG sang CAF 5.0 20 phiếu bầu
5 AIFF sang CAF 5.0 15 phiếu bầu
6 MP4 sang CAF 5.0 14 phiếu bầu
7 M4R sang CAF 4.9 13 phiếu bầu
8 WMA sang CAF 5.0 7 phiếu bầu
9 MOV sang CAF 5.0 3 phiếu bầu
10 ASF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
11 WVE sang CAF 4.0 1 phiếu bầu
12 SWF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
13 3GP sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
14 FLAC sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang CAF

Xem tất cả