CAF转换器

在线将文件与caf相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

caf

核心音频格式

一种苹果公司为了消除AIFF和WAV格式的限制而开发的音频格式。这是一种可以存储通过各种算法和音轨元数据编码的声音的容器。该格式的特点是 - 该格式对文件大小没有限制,因此你可以存储长度没有限制的录音。

支持的转化

从 CAF 转换 转换 评分
1 CAF 为 MP3 4.8 2,370票
2 CAF 为 WAV 4.9 578票
3 CAF 为 M4A 4.9 43票
4 CAF 为 AIFF 5.0 36票
5 CAF 为 OGG 4.9 28票
6 CAF 为 AAC 4.6 22票
7 CAF 为 M4R 4.9 20票
8 CAF 为 AMR 5.0 5票
9 CAF 为 WMA 4.8 5票
10 CAF 为 FLAC 5.0 4票
11 CAF 为 AU 4.5 2票
12 CAF 为 OPUS 5.0 2票
13 CAF 为 AC3 3.8 2票
14 CAF 为 SND 5.0 1票
15 CAF 为 DTS
转换为 CAF 转换 评分
1 MP3 为 CAF 4.9 548票
2 WAV 为 CAF 4.8 180票
3 M4R 为 CAF 4.9 86票
4 M4A 为 CAF 4.9 71票
5 OGG 为 CAF 4.8 38票
6 MP4 为 CAF 4.6 38票
7 AIFF 为 CAF 5.0 23票
8 MOV 为 CAF 4.6 12票
9 WMA 为 CAF 5.0 9票
10 AAC 为 CAF 4.9 9票
11 FLAC 为 CAF 4.9 7票
12 AMR 为 CAF 5.0 3票
13 3GP 为 CAF 5.0 2票
14 WEBM 为 CAF 5.0 2票
15 SWF 为 CAF 5.0 1票

显示全部

CAF 转换质量评分

4.9 (4,182票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!