CAF转换器

在线将文件与caf相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

caf

核心音频格式

一种苹果公司为了消除AIFF和WAV格式的限制而开发的音频格式。这是一种可以存储通过各种算法和音轨元数据编码的声音的容器。该格式的特点是 - 该格式对文件大小没有限制,因此你可以存储长度没有限制的录音。

支持的转化

从 CAF 转换 转换 评分
1 CAF 为 MP3 4.8 3,063票
2 CAF 为 WAV 4.8 817票
3 CAF 为 M4A 4.9 62票
4 CAF 为 AIFF 4.9 54票
5 CAF 为 OGG 5.0 34票
6 CAF 为 M4R 4.9 29票
7 CAF 为 AAC 4.6 24票
8 CAF 为 FLAC 5.0 9票
9 CAF 为 AMR 5.0 6票
10 CAF 为 WMA 4.8 5票
11 CAF 为 AU 4.7 3票
12 CAF 为 OPUS 5.0 2票
13 CAF 为 AC3 3.8 2票
14 CAF 为 OGA 5.0 1票
15 CAF 为 SND 5.0 1票
转换为 CAF 转换 评分
1 MP3 为 CAF 4.8 778票
2 WAV 为 CAF 4.8 233票
3 M4R 为 CAF 4.9 116票
4 M4A 为 CAF 4.9 102票
5 OGG 为 CAF 4.9 50票
6 MP4 为 CAF 4.6 48票
7 AIFF 为 CAF 5.0 28票
8 MOV 为 CAF 4.6 20票
9 FLAC 为 CAF 4.9 15票
10 AAC 为 CAF 4.5 11票
11 WMA 为 CAF 5.0 9票
12 AMR 为 CAF 5.0 4票
13 3GP 为 CAF 5.0 2票
14 WEBM 为 CAF 5.0 2票
15 DSS 为 CAF 5.0 2票

显示全部

CAF 转换质量评分

4.8 (5,619票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!