CAF

caf

核心音频格式

一种苹果公司为了消除AIFF和WAV格式的限制而开发的音频格式。这是一种可以存储通过各种算法和音轨元数据编码的声音的容器。该格式的特点是 - 该格式对文件大小没有限制,因此你可以存储长度没有限制的录音。

支持的转化

转换为 CAF 转换 评分
1 MP3 为 CAF 4.9 538票
2 WAV 为 CAF 4.8 178票
3 M4R 为 CAF 4.9 85票
4 M4A 为 CAF 4.9 69票
5 OGG 为 CAF 4.8 38票
6 MP4 为 CAF 4.6 37票
7 AIFF 为 CAF 5.0 23票
8 MOV 为 CAF 4.9 11票
9 WMA 为 CAF 5.0 9票
10 AAC 为 CAF 4.9 9票
11 FLAC 为 CAF 4.9 7票
12 AMR 为 CAF 5.0 3票
13 WEBM 为 CAF 5.0 2票
14 3GP 为 CAF 5.0 2票
15 SWF 为 CAF 5.0 1票
16 W64 为 CAF 3.0 1票
17 MPEG 为 CAF 5.0 1票
18 ASF 为 CAF 5.0 1票
19 AU 为 CAF 5.0 1票
20 DSS 为 CAF 5.0 1票
21 FLV 为 CAF 5.0 1票
22 MKV 为 CAF 5.0 1票
23 WVE 为 CAF 4.0 1票
24 3G2 为 CAF
25 AAF 为 CAF
26 AV1 为 CAF
27 AVCHD 为 CAF
28 AVI 为 CAF
29 CAVS 为 CAF
30 DIVX 为 CAF
31 DV 为 CAF
32 F4V 为 CAF
33 HEVC 为 CAF
34 M2TS 为 CAF
35 M2V 为 CAF
36 M4V 为 CAF
37 MJPEG 为 CAF
38 MOD 为 CAF
39 MPEG-2 为 CAF
40 MPG 为 CAF
41 MTS 为 CAF
42 MXF 为 CAF
43 OGV 为 CAF
44 RM 为 CAF
45 RMVB 为 CAF
46 TOD 为 CAF
47 TS 为 CAF
48 VOB 为 CAF
49 WMV 为 CAF
50 WTV 为 CAF
51 XVID 为 CAF
52 8SVX 为 CAF
53 AC3 为 CAF
54 AMB 为 CAF
55 APE 为 CAF
56 AVR 为 CAF
57 CDDA 为 CAF
58 CVS 为 CAF
59 CVSD 为 CAF
60 CVU 为 CAF
61 DTS 为 CAF
62 DVMS 为 CAF
63 FAP 为 CAF
64 FSSD 为 CAF
65 GSM 为 CAF
66 GSRT 为 CAF
67 HCOM 为 CAF
68 HTK 为 CAF
69 IMA 为 CAF
70 IRCAM 为 CAF
71 MAUD 为 CAF
72 MP2 为 CAF
73 NIST 为 CAF
74 OGA 为 CAF
75 OPUS 为 CAF
76 PAF 为 CAF
77 PRC 为 CAF
78 PVF 为 CAF
79 RA 为 CAF
80 SD2 为 CAF
81 SHN 为 CAF
82 SLN 为 CAF
83 SMP 为 CAF
84 SND 为 CAF
85 SNDR 为 CAF
86 SNDT 为 CAF
87 SOU 为 CAF
88 SPH 为 CAF
89 SPX 为 CAF
90 TAK 为 CAF
91 TTA 为 CAF
92 TXW 为 CAF
93 VMS 为 CAF
94 VOC 为 CAF
95 VOX 为 CAF
96 VQF 为 CAF
97 WV 为 CAF
98 XA 为 CAF