CAF

caf

核心音频格式

一种苹果公司为了消除AIFF和WAV格式的限制而开发的音频格式。这是一种可以存储通过各种算法和音轨元数据编码的声音的容器。该格式的特点是 - 该格式对文件大小没有限制,因此你可以存储长度没有限制的录音。

支持的转化

转换为 CAF 转换 评分
1 MP3 为 CAF 4.9 420票
2 WAV 为 CAF 4.9 145票
3 M4R 为 CAF 4.9 69票
4 M4A 为 CAF 4.9 57票
5 MP4 为 CAF 4.6 33票
6 OGG 为 CAF 5.0 32票
7 AIFF 为 CAF 5.0 22票
8 WMA 为 CAF 5.0 8票
9 AAC 为 CAF 4.9 7票
10 MOV 为 CAF 5.0 7票
11 FLAC 为 CAF 5.0 4票
12 WEBM 为 CAF 5.0 2票
13 AMR 为 CAF 5.0 1票
14 MKV 为 CAF 5.0 1票
15 AU 为 CAF 5.0 1票
16 FLV 为 CAF 5.0 1票
17 MPEG 为 CAF 5.0 1票
18 3GP 为 CAF 5.0 1票
19 SWF 为 CAF 5.0 1票
20 WVE 为 CAF 4.0 1票
21 ASF 为 CAF 5.0 1票
22 DSS 为 CAF 5.0 1票
23 3G2 为 CAF
24 AAF 为 CAF
25 AV1 为 CAF
26 AVCHD 为 CAF
27 AVI 为 CAF
28 CAVS 为 CAF
29 DIVX 为 CAF
30 DV 为 CAF
31 F4V 为 CAF
32 HEVC 为 CAF
33 M2TS 为 CAF
34 M2V 为 CAF
35 M4V 为 CAF
36 MJPEG 为 CAF
37 MOD 为 CAF
38 MPEG-2 为 CAF
39 MPG 为 CAF
40 MTS 为 CAF
41 MXF 为 CAF
42 OGV 为 CAF
43 RM 为 CAF
44 RMVB 为 CAF
45 TOD 为 CAF
46 TS 为 CAF
47 VOB 为 CAF
48 WMV 为 CAF
49 WTV 为 CAF
50 XVID 为 CAF
51 8SVX 为 CAF
52 AC3 为 CAF
53 AMB 为 CAF
54 APE 为 CAF
55 AVR 为 CAF
56 CDDA 为 CAF
57 CVS 为 CAF
58 CVSD 为 CAF
59 CVU 为 CAF
60 DTS 为 CAF
61 DVMS 为 CAF
62 FAP 为 CAF
63 FSSD 为 CAF
64 GSM 为 CAF
65 GSRT 为 CAF
66 HCOM 为 CAF
67 HTK 为 CAF
68 IMA 为 CAF
69 IRCAM 为 CAF
70 MAUD 为 CAF
71 MP2 为 CAF
72 NIST 为 CAF
73 OGA 为 CAF
74 OPUS 为 CAF
75 PAF 为 CAF
76 PRC 为 CAF
77 PVF 为 CAF
78 RA 为 CAF
79 SD2 为 CAF
80 SHN 为 CAF
81 SLN 为 CAF
82 SMP 为 CAF
83 SND 为 CAF
84 SNDR 为 CAF
85 SNDT 为 CAF
86 SOU 为 CAF
87 SPH 为 CAF
88 SPX 为 CAF
89 TAK 为 CAF
90 TTA 为 CAF
91 TXW 为 CAF
92 VMS 为 CAF
93 VOC 为 CAF
94 VOX 为 CAF
95 VQF 为 CAF
96 W64 为 CAF
97 WV 为 CAF
98 XA 为 CAF