CAF

caf

核心音频格式

一种苹果公司为了消除AIFF和WAV格式的限制而开发的音频格式。这是一种可以存储通过各种算法和音轨元数据编码的声音的容器。该格式的特点是 - 该格式对文件大小没有限制,因此你可以存储长度没有限制的录音。

支持的转化

转换为 CAF 转换 评分
1 MP3 为 CAF 4.9 326票
2 WAV 为 CAF 4.9 117票
3 M4R 为 CAF 4.9 52票
4 M4A 为 CAF 4.9 45票
5 OGG 为 CAF 4.9 29票
6 MP4 为 CAF 4.5 24票
7 AIFF 为 CAF 5.0 21票
8 WMA 为 CAF 5.0 8票
9 AAC 为 CAF 4.9 7票
10 MOV 为 CAF 5.0 5票
11 FLAC 为 CAF 5.0 4票
12 WEBM 为 CAF 5.0 2票
13 FLV 为 CAF 5.0 1票
14 MKV 为 CAF 5.0 1票
15 AMR 为 CAF 5.0 1票
16 3GP 为 CAF 5.0 1票
17 SWF 为 CAF 5.0 1票
18 WVE 为 CAF 4.0 1票
19 ASF 为 CAF 5.0 1票
20 MPEG 为 CAF 5.0 1票
21 3G2 为 CAF
22 AAF 为 CAF
23 AV1 为 CAF
24 AVCHD 为 CAF
25 AVI 为 CAF
26 CAVS 为 CAF
27 DIVX 为 CAF
28 DV 为 CAF
29 F4V 为 CAF
30 HEVC 为 CAF
31 M2TS 为 CAF
32 M2V 为 CAF
33 M4V 为 CAF
34 MJPEG 为 CAF
35 MOD 为 CAF
36 MPEG-2 为 CAF
37 MPG 为 CAF
38 MTS 为 CAF
39 MXF 为 CAF
40 OGV 为 CAF
41 RM 为 CAF
42 RMVB 为 CAF
43 TOD 为 CAF
44 TS 为 CAF
45 VOB 为 CAF
46 WMV 为 CAF
47 WTV 为 CAF
48 XVID 为 CAF
49 8SVX 为 CAF
50 AC3 为 CAF
51 AMB 为 CAF
52 APE 为 CAF
53 AU 为 CAF
54 AVR 为 CAF
55 CDDA 为 CAF
56 CVS 为 CAF
57 CVSD 为 CAF
58 CVU 为 CAF
59 DSS 为 CAF
60 DTS 为 CAF
61 DVMS 为 CAF
62 FAP 为 CAF
63 FSSD 为 CAF
64 GSM 为 CAF
65 GSRT 为 CAF
66 HCOM 为 CAF
67 HTK 为 CAF
68 IMA 为 CAF
69 IRCAM 为 CAF
70 MAUD 为 CAF
71 MP2 为 CAF
72 NIST 为 CAF
73 OGA 为 CAF
74 OPUS 为 CAF
75 PAF 为 CAF
76 PRC 为 CAF
77 PVF 为 CAF
78 RA 为 CAF
79 SD2 为 CAF
80 SHN 为 CAF
81 SLN 为 CAF
82 SMP 为 CAF
83 SND 为 CAF
84 SNDR 为 CAF
85 SNDT 为 CAF
86 SOU 为 CAF
87 SPH 为 CAF
88 SPX 为 CAF
89 TAK 为 CAF
90 TTA 为 CAF
91 TXW 为 CAF
92 VMS 为 CAF
93 VOC 为 CAF
94 VOX 为 CAF
95 VQF 为 CAF
96 W64 为 CAF
97 WV 为 CAF
98 XA 为 CAF