CAF

caf

核心音频格式

一种苹果公司为了消除AIFF和WAV格式的限制而开发的音频格式。这是一种可以存储通过各种算法和音轨元数据编码的声音的容器。该格式的特点是 - 该格式对文件大小没有限制,因此你可以存储长度没有限制的录音。

支持的转化

转换为 CAF 转换 评分
1 MP3 为 CAF 4.9 647票
2 WAV 为 CAF 4.8 204票
3 M4R 为 CAF 4.9 101票
4 M4A 为 CAF 4.9 87票
5 MP4 为 CAF 4.5 42票
6 OGG 为 CAF 4.9 40票
7 AIFF 为 CAF 4.9 26票
8 MOV 为 CAF 4.7 15票
9 AAC 为 CAF 4.9 9票
10 FLAC 为 CAF 4.9 9票
11 WMA 为 CAF 5.0 9票
12 AMR 为 CAF 5.0 3票
13 3GP 为 CAF 5.0 2票
14 WEBM 为 CAF 5.0 2票
15 DSS 为 CAF 5.0 2票
16 WVE 为 CAF 4.0 1票
17 W64 为 CAF 3.0 1票
18 OPUS 为 CAF 5.0 1票
19 SPX 为 CAF 5.0 1票
20 SWF 为 CAF 5.0 1票
21 MPEG 为 CAF 5.0 1票
22 ASF 为 CAF 5.0 1票
23 AU 为 CAF 5.0 1票
24 CDDA 为 CAF 5.0 1票
25 FLV 为 CAF 5.0 1票
26 MKV 为 CAF 5.0 1票
27 DTS 为 CAF 5.0 1票
28 3G2 为 CAF
29 AAF 为 CAF
30 AV1 为 CAF
31 AVCHD 为 CAF
32 AVI 为 CAF
33 CAVS 为 CAF
34 DIVX 为 CAF
35 DV 为 CAF
36 F4V 为 CAF
37 HEVC 为 CAF
38 M2TS 为 CAF
39 M2V 为 CAF
40 M4V 为 CAF
41 MJPEG 为 CAF
42 MOD 为 CAF
43 MPEG-2 为 CAF
44 MPG 为 CAF
45 MTS 为 CAF
46 MXF 为 CAF
47 OGV 为 CAF
48 RM 为 CAF
49 RMVB 为 CAF
50 TOD 为 CAF
51 TS 为 CAF
52 VOB 为 CAF
53 WMV 为 CAF
54 WTV 为 CAF
55 XVID 为 CAF
56 8SVX 为 CAF
57 AC3 为 CAF
58 AMB 为 CAF
59 APE 为 CAF
60 AVR 为 CAF
61 CVS 为 CAF
62 CVSD 为 CAF
63 CVU 为 CAF
64 DVMS 为 CAF
65 FAP 为 CAF
66 FSSD 为 CAF
67 GSM 为 CAF
68 GSRT 为 CAF
69 HCOM 为 CAF
70 HTK 为 CAF
71 IMA 为 CAF
72 IRCAM 为 CAF
73 MAUD 为 CAF
74 MP2 为 CAF
75 NIST 为 CAF
76 OGA 为 CAF
77 PAF 为 CAF
78 PRC 为 CAF
79 PVF 为 CAF
80 RA 为 CAF
81 SD2 为 CAF
82 SHN 为 CAF
83 SLN 为 CAF
84 SMP 为 CAF
85 SND 为 CAF
86 SNDR 为 CAF
87 SNDT 为 CAF
88 SOU 为 CAF
89 SPH 为 CAF
90 TAK 为 CAF
91 TTA 为 CAF
92 TXW 为 CAF
93 VMS 为 CAF
94 VOC 为 CAF
95 VOX 为 CAF
96 VQF 为 CAF
97 WV 为 CAF
98 XA 为 CAF