เครื่องมือแปลงไฟล์ UYVY ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล uyvy หรือแปลงให้เป็นสกุล uyvy

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

uyvy

16bit/pixel interleaved YUV

นี่คือระบบสีสำหรับการแสดงไฟล์ภาพและวิดีโอ องค์ประกอบความสว่าง (Y) ใน UYVY เป็นดิจิทัลในแต่ละจุดในขณะที่ส่วนประกอบแตกต่างของสี (U, V) เป็นดิจิทัลครั้งที่สองน้อยบ่อย แต่ก็มี 16 บิต / โครงสร้างพิกเซลและมันถูกนำมาใช้ในการแสดงผลวิดีโอและบรรณาธิการภาพ