Công Cụ Chuyển Đổi UYVY

Chuyển đổi trực tuyến từ file uyvy sang định dạng khác và từ định dạng khác sang uyvy

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

uyvy

16bit/pixel interleaved YUV

Đây là một hệ thống màu sắc để hiển thị hình ảnh và các file video. Các thành phần độ sáng (Y) trong UYVY được số hóa tại mỗi điểm, trong khi các thành phần khác biệt màu sắc (U, V) là số hóa hai lần ít thường xuyên. Nó có một 16 bit / cấu trúc điểm ảnh, và nó được sử dụng trong dựng hình video và hình ảnh biên tập viên.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang UYVY Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang UYVY 4.7 30 phiếu bầu
2 JPG sang UYVY 4.8 24 phiếu bầu
3 BMP sang UYVY 5.0 18 phiếu bầu
4 BIN sang UYVY 4.0 1 phiếu bầu
5 PSD sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
6 PGM sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
7 PDF sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
8 JPEG sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
9 JP2 sang UYVY 3.0 1 phiếu bầu
10 HTML sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
11 CDR sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
12 SVG sang UYVY 3.0 1 phiếu bầu
13 ABW sang UYVY
14 DBK sang UYVY
15 KWD sang UYVY

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi UYVY

4.8 (83 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!