Công Cụ Chuyển Đổi UYVY Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file uyvy sang định dạng khác và từ định dạng khác sang uyvy

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

uyvy

16bit/pixel interleaved YUV

Đây là một hệ thống màu sắc để hiển thị hình ảnh và các file video. Các thành phần độ sáng (Y) trong UYVY được số hóa tại mỗi điểm, trong khi các thành phần khác biệt màu sắc (U, V) là số hóa hai lần ít thường xuyên. Nó có một 16 bit / cấu trúc điểm ảnh, và nó được sử dụng trong dựng hình video và hình ảnh biên tập viên.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang UYVY Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang UYVY 4.8 6 phiếu bầu
2 PNG sang UYVY 5.0 6 phiếu bầu
3 BMP sang UYVY 5.0 2 phiếu bầu
4 BIN sang UYVY 4.0 1 phiếu bầu
5 CDR sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
6 PSD sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
7 HTML sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
8 ABW sang UYVY
9 DBK sang UYVY
10 KWD sang UYVY
11 SXW sang UYVY
12 AW sang UYVY
13 3FR sang UYVY
14 ARW sang UYVY
15 CR2 sang UYVY

Xem tất cả