แปลง RGBA

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล rgba หรือแปลงให้เป็นสกุล rgba

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

rgba

Raw red, green, blue, and alpha samples

รูปแบบนี้มีโครงสร้างสีเดียวกับสี RGB, แต่มันรวมถึงช่องอัลฟาที่ใช้ในการแสดงระดับต่างๆของความโปร่งใส ค่าความโปร่งใสมีการตั้งค่า 0-1 ที่ 1 สอดคล้องกับความทึบแสง มันอธิบายการใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม CSS3 นี้

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น RGBA การแปลง ให้คะแนน
1 PNG เป็น RGBA 4.7 208 คะแนน
2 JPG เป็น RGBA 4.6 80 คะแนน
3 BMP เป็น RGBA 4.6 25 คะแนน
4 GIF เป็น RGBA 4.2 5 คะแนน
5 JPEG เป็น RGBA 4.0 5 คะแนน
6 TGA เป็น RGBA 4.3 4 คะแนน
7 HTML เป็น RGBA 5.0 4 คะแนน
8 DDS เป็น RGBA 5.0 4 คะแนน
9 PPTX เป็น RGBA 3.8 3 คะแนน
10 PDF เป็น RGBA 5.0 3 คะแนน
11 TIFF เป็น RGBA 5.0 2 คะแนน
12 TXT เป็น RGBA 5.0 2 คะแนน
13 YUV เป็น RGBA 4.5 2 คะแนน
14 CDR เป็น RGBA 5.0 2 คะแนน
15 JFIF เป็น RGBA 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด

RGBA เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (377 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!