เครื่องมือแปลงไฟล์ RGBA ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล rgba หรือแปลงให้เป็นสกุล rgba

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

rgba

Raw red, green, blue, and alpha samples

รูปแบบนี้มีโครงสร้างสีเดียวกับสี RGB, แต่มันรวมถึงช่องอัลฟาที่ใช้ในการแสดงระดับต่างๆของความโปร่งใส ค่าความโปร่งใสมีการตั้งค่า 0-1 ที่ 1 สอดคล้องกับความทึบแสง มันอธิบายการใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม CSS3 นี้

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น RGBA การแปลง ให้คะแนน
1 PNG เป็น RGBA 4.9 76 คะแนน
2 JPG เป็น RGBA 4.8 31 คะแนน
3 BMP เป็น RGBA 4.8 12 คะแนน
4 HTML เป็น RGBA 5.0 4 คะแนน
5 DDS เป็น RGBA 5.0 4 คะแนน
6 GIF เป็น RGBA 5.0 3 คะแนน
7 PDF เป็น RGBA 5.0 2 คะแนน
8 PPTX เป็น RGBA 5.0 2 คะแนน
9 TIFF เป็น RGBA 5.0 2 คะแนน
10 CDR เป็น RGBA 5.0 2 คะแนน
11 YUV เป็น RGBA 4.5 2 คะแนน
12 TGA เป็น RGBA 5.0 1 คะแนน
13 CR2 เป็น RGBA 4.0 1 คะแนน
14 PCD เป็น RGBA 4.0 1 คะแนน
15 TXT เป็น RGBA 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด