Công Cụ Chuyển Đổi RGBA

Chuyển đổi trực tuyến từ file rgba sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rgba

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rgba

Raw red, green, blue, and alpha samples

Định dạng này có cấu trúc giống màu RGB, nhưng nó bao gồm một kênh alpha được sử dụng để hiển thị mức độ khác nhau của sự minh bạch. Giá trị trong suốt được thiết lập 0-1, trong đó 1 tương ứng với độ mờ đục. Nó được mô tả bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình CSS3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RGBA Chuyển đổi Đánh giá
1 RGBA sang PNG 4.8 13 phiếu bầu
2 RGBA sang JPG 4.8 4 phiếu bầu
3 RGBA sang RGB 4.0 1 phiếu bầu
4 RGBA sang TGA 4.0 1 phiếu bầu
5 RGBA sang TIFF 4.0 1 phiếu bầu
6 RGBA sang JP2
7 RGBA sang BMP
8 RGBA sang WBMP
9 RGBA sang GIF
10 RGBA sang SVG
11 RGBA sang PCX
12 RGBA sang ICO
13 RGBA sang CUR
14 RGBA sang PBM
15 RGBA sang PGM
Chuyển đổi sang RGBA Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang RGBA 4.7 439 phiếu bầu
2 JPG sang RGBA 4.5 155 phiếu bầu
3 BMP sang RGBA 4.6 52 phiếu bầu
4 JPEG sang RGBA 4.7 35 phiếu bầu
5 DDS sang RGBA 5.0 8 phiếu bầu
6 GIF sang RGBA 4.4 7 phiếu bầu
7 PDF sang RGBA 4.3 6 phiếu bầu
8 TGA sang RGBA 4.3 6 phiếu bầu
9 PPTX sang RGBA 4.0 4 phiếu bầu
10 TXT sang RGBA 5.0 4 phiếu bầu
11 HTML sang RGBA 5.0 4 phiếu bầu
12 SVG sang RGBA 5.0 3 phiếu bầu
13 TIFF sang RGBA 5.0 3 phiếu bầu
14 EXR sang RGBA 5.0 2 phiếu bầu
15 YUV sang RGBA 4.5 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RGBA

4.6 (780 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!