8SVX

8svx

Amiga 8SVX

เสียงตัวอย่าง 8 บิต (8SVX) เป็นรูปแบบไฟล์เสียงที่พัฒนาขึ้นโดย Electronic Arts สำหรับชุดคอมพิวเตอร์ Commodore-Amiga เป็นชนิดข้อมูลย่อยของรูปแบบคอนเทนเนอร์ไฟล์ IFF โดยปกติแล้วจะมีสัญญาณเสียงแบบพัลส์โค้ด (LPCM) แบบเส้นตรง กลุ่มย่อย 8SVX จัดเก็บข้อมูลเสียง 8 บิตภายในชิ้นที่มีอยู่ในที่เก็บไฟล์ IFF แชนแนล 8SVX สามารถอยู่ได้ตามลำพังภายในคอนเทนเนอร์ไฟล์ IFF (มีเฉพาะเสียง) หรือสามารถมัลติเพล็กซ์ร่วมกับพร็อพย่อย IFF อื่น ๆ เช่นสตรีมวิดีโอภาพเคลื่อนไหว

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง 8SVX การแปลง ให้คะแนน
1 8SVX เป็น MP3 3.8 58 คะแนน
2 8SVX เป็น WAV 4.2 22 คะแนน
3 8SVX เป็น OGG 4.7 3 คะแนน
4 8SVX เป็น OPUS 4.0 1 คะแนน
5 8SVX เป็น MP2 4.0 1 คะแนน
6 8SVX เป็น M4A 5.0 1 คะแนน
7 8SVX เป็น IRCAM 5.0 1 คะแนน
8 8SVX เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
9 8SVX เป็น AC3 5.0 1 คะแนน
10 8SVX เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
11 8SVX เป็น FLAC
12 8SVX เป็น AIFF
13 8SVX เป็น M4R
14 8SVX เป็น WMA
15 8SVX เป็น DTS
16 8SVX เป็น SPX
17 8SVX เป็น CAF
18 8SVX เป็น W64
19 8SVX เป็น WV
20 8SVX เป็น VOC
21 8SVX เป็น TTA
22 8SVX เป็น RA
23 8SVX เป็น OGA
24 8SVX เป็น PVF
25 8SVX เป็น PRC
26 8SVX เป็น MAUD
27 8SVX เป็น AMB
28 8SVX เป็น AU
29 8SVX เป็น SND
30 8SVX เป็น SNDR
31 8SVX เป็น SNDT
32 8SVX เป็น AVR
33 8SVX เป็น CDDA
34 8SVX เป็น CVS
35 8SVX เป็น CVSD
36 8SVX เป็น CVU
37 8SVX เป็น DVMS
38 8SVX เป็น VMS
39 8SVX เป็น FAP
40 8SVX เป็น PAF
41 8SVX เป็น FSSD
42 8SVX เป็น SOU
43 8SVX เป็น GSRT
44 8SVX เป็น GSM
45 8SVX เป็น HCOM
46 8SVX เป็น HTK
47 8SVX เป็น IMA
48 8SVX เป็น SLN
49 8SVX เป็น SPH
50 8SVX เป็น NIST
51 8SVX เป็น SMP
52 8SVX เป็น TXW
53 8SVX เป็น VOX
54 8SVX เป็น WVE
55 8SVX เป็น SD2
แปลงเป็น 8SVX การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น 8SVX 3.9 395 คะแนน
2 WAV เป็น 8SVX 3.9 95 คะแนน
3 MP4 เป็น 8SVX 4.0 49 คะแนน
4 M4A เป็น 8SVX 4.4 23 คะแนน
5 MOV เป็น 8SVX 4.0 14 คะแนน
6 OGG เป็น 8SVX 3.8 13 คะแนน
7 3GP เป็น 8SVX 5.0 6 คะแนน
8 FLAC เป็น 8SVX 4.8 5 คะแนน
9 AMR เป็น 8SVX 4.5 4 คะแนน
10 AIFF เป็น 8SVX 4.8 4 คะแนน
11 OGA เป็น 8SVX 5.0 2 คะแนน
12 WMA เป็น 8SVX 4.0 2 คะแนน
13 AAC เป็น 8SVX 5.0 2 คะแนน
14 VOC เป็น 8SVX 5.0 1 คะแนน
15 ASF เป็น 8SVX 5.0 1 คะแนน
16 OPUS เป็น 8SVX 4.0 1 คะแนน
17 AVI เป็น 8SVX 5.0 1 คะแนน
18 AVR เป็น 8SVX 4.0 1 คะแนน
19 MPEG เป็น 8SVX 3.0 1 คะแนน
20 GSM เป็น 8SVX 5.0 1 คะแนน
21 MKV เป็น 8SVX 3.0 1 คะแนน
22 3G2 เป็น 8SVX
23 AAF เป็น 8SVX
24 AV1 เป็น 8SVX
25 AVCHD เป็น 8SVX
26 CAVS เป็น 8SVX
27 DIVX เป็น 8SVX
28 DV เป็น 8SVX
29 F4V เป็น 8SVX
30 FLV เป็น 8SVX
31 HEVC เป็น 8SVX
32 M2TS เป็น 8SVX
33 M2V เป็น 8SVX
34 M4V เป็น 8SVX
35 MJPEG เป็น 8SVX
36 MOD เป็น 8SVX
37 MPEG-2 เป็น 8SVX
38 MPG เป็น 8SVX
39 MTS เป็น 8SVX
40 MXF เป็น 8SVX
41 OGV เป็น 8SVX
42 RM เป็น 8SVX
43 RMVB เป็น 8SVX
44 SWF เป็น 8SVX
45 TOD เป็น 8SVX
46 TS เป็น 8SVX
47 VOB เป็น 8SVX
48 WEBM เป็น 8SVX
49 WMV เป็น 8SVX
50 WTV เป็น 8SVX
51 XVID เป็น 8SVX
52 AC3 เป็น 8SVX
53 AMB เป็น 8SVX
54 APE เป็น 8SVX
55 AU เป็น 8SVX
56 CAF เป็น 8SVX
57 CDDA เป็น 8SVX
58 CVS เป็น 8SVX
59 CVSD เป็น 8SVX
60 CVU เป็น 8SVX
61 DSS เป็น 8SVX
62 DTS เป็น 8SVX
63 DVMS เป็น 8SVX
64 FAP เป็น 8SVX
65 FSSD เป็น 8SVX
66 GSRT เป็น 8SVX
67 HCOM เป็น 8SVX
68 HTK เป็น 8SVX
69 IMA เป็น 8SVX
70 IRCAM เป็น 8SVX
71 M4R เป็น 8SVX
72 MAUD เป็น 8SVX
73 MP2 เป็น 8SVX
74 NIST เป็น 8SVX
75 PAF เป็น 8SVX
76 PRC เป็น 8SVX
77 PVF เป็น 8SVX
78 RA เป็น 8SVX
79 SD2 เป็น 8SVX
80 SHN เป็น 8SVX
81 SLN เป็น 8SVX
82 SMP เป็น 8SVX
83 SND เป็น 8SVX
84 SNDR เป็น 8SVX
85 SNDT เป็น 8SVX
86 SOU เป็น 8SVX
87 SPH เป็น 8SVX
88 SPX เป็น 8SVX
89 TAK เป็น 8SVX
90 TTA เป็น 8SVX
91 TXW เป็น 8SVX
92 VMS เป็น 8SVX
93 VOX เป็น 8SVX
94 VQF เป็น 8SVX
95 W64 เป็น 8SVX
96 WV เป็น 8SVX
97 WVE เป็น 8SVX
98 XA เป็น 8SVX