Công Cụ Chuyển Đổi SK

Chuyển đổi trực tuyến từ file sk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sk

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sk

Sketch/Skencil format

Định dạng này là một tập tin hình ảnh vector trong chương trình Phác thảo vẽ, phục vụ để chỉnh sửa và tạo ra thiết kế giao diện, ứng dụng và phần mềm vỏ. SK-file chứa các đối tượng và các lớp có thể được chỉnh sửa độc lập với nhau.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SK Chuyển đổi Đánh giá
1 SK sang SVG 4.6 8 phiếu bầu
2 SK sang DXF 4.7 7 phiếu bầu
3 SK sang PSD 4.7 6 phiếu bầu
4 SK sang JPG 4.6 5 phiếu bầu
5 SK sang FIG 3.8 5 phiếu bầu
6 SK sang AI 4.0 4 phiếu bầu
7 SK sang JPEG 3.8 2 phiếu bầu
8 SK sang PNG 3.8 2 phiếu bầu
9 SK sang PS 3.8 2 phiếu bầu
10 SK sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
11 SK sang HTML 3.0 1 phiếu bầu
12 SK sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
13 SK sang WMF 4.0 1 phiếu bầu
14 SK sang EPS
15 SK sang EMF
Chuyển đổi sang SK Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang SK 3.8 328 phiếu bầu
2 JPG sang SK 4.5 178 phiếu bầu
3 PNG sang SK 4.3 115 phiếu bầu
4 AI sang SK 4.1 53 phiếu bầu
5 CDR sang SK 4.3 28 phiếu bầu
6 SVG sang SK 4.6 26 phiếu bầu
7 DXF sang SK 4.7 19 phiếu bầu
8 EPS sang SK 4.1 15 phiếu bầu
9 JPEG sang SK 4.4 12 phiếu bầu
10 GIF sang SK 5.0 4 phiếu bầu
11 JFIF sang SK 5.0 3 phiếu bầu
12 BMP sang SK 4.7 3 phiếu bầu
13 WEBP sang SK 5.0 2 phiếu bầu
14 PS sang SK 3.0 1 phiếu bầu
15 EXR sang SK 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SK

4.2 (842 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!