Công Cụ Chuyển Đổi SK

Chuyển đổi trực tuyến từ file sk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sk

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sk

Sketch/Skencil format

Định dạng này là một tập tin hình ảnh vector trong chương trình Phác thảo vẽ, phục vụ để chỉnh sửa và tạo ra thiết kế giao diện, ứng dụng và phần mềm vỏ. SK-file chứa các đối tượng và các lớp có thể được chỉnh sửa độc lập với nhau.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SK Chuyển đổi Đánh giá
1 SK sang SVG 4.6 8 phiếu bầu
2 SK sang PSD 4.7 6 phiếu bầu
3 SK sang JPG 4.8 4 phiếu bầu
4 SK sang AI 4.7 3 phiếu bầu
5 SK sang DXF 4.3 3 phiếu bầu
6 SK sang FIG 3.8 3 phiếu bầu
7 SK sang PNG 3.8 2 phiếu bầu
8 SK sang PS 4.0 1 phiếu bầu
9 SK sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
10 SK sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
11 SK sang WMF 4.0 1 phiếu bầu
12 SK sang EPS
13 SK sang EMF
14 SK sang CGM
15 SK sang SK1
Chuyển đổi sang SK Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang SK 3.8 242 phiếu bầu
2 JPG sang SK 4.5 107 phiếu bầu
3 PNG sang SK 4.4 66 phiếu bầu
4 AI sang SK 4.0 43 phiếu bầu
5 CDR sang SK 4.4 23 phiếu bầu
6 SVG sang SK 4.6 16 phiếu bầu
7 EPS sang SK 4.1 15 phiếu bầu
8 DXF sang SK 4.9 10 phiếu bầu
9 JPEG sang SK 5.0 3 phiếu bầu
10 JFIF sang SK 5.0 2 phiếu bầu
11 GIF sang SK 5.0 2 phiếu bầu
12 BMP sang SK 5.0 2 phiếu bầu
13 SK1 sang SK 4.0 1 phiếu bầu
14 CMX sang SK 4.0 1 phiếu bầu
15 PS sang SK 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SK

4.1 (572 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!