Công Cụ Chuyển Đổi SK Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file sk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sk

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sk

Sketch/Skencil format

Định dạng này là một tập tin hình ảnh vector trong chương trình Phác thảo vẽ, phục vụ để chỉnh sửa và tạo ra thiết kế giao diện, ứng dụng và phần mềm vỏ. SK-file chứa các đối tượng và các lớp có thể được chỉnh sửa độc lập với nhau.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SK Chuyển đổi Đánh giá
1 SK sang SVG 4.6 7 phiếu bầu
2 SK sang PSD 4.5 4 phiếu bầu
3 SK sang AI 4.7 3 phiếu bầu
4 SK sang JPG 4.0 1 phiếu bầu
5 SK sang PNG 4.0 1 phiếu bầu
6 SK sang PS 4.0 1 phiếu bầu
7 SK sang WMF 4.0 1 phiếu bầu
8 SK sang EPS
9 SK sang EMF
10 SK sang CGM
11 SK sang SK1
12 SK sang PLT
13 SK sang FIG
14 SK sang DXF
15 SK sang PDF
Chuyển đổi sang SK Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang SK 4.9 27 phiếu bầu
2 PNG sang SK 5.0 15 phiếu bầu
3 AI sang SK 4.4 13 phiếu bầu
4 CDR sang SK 4.8 12 phiếu bầu
5 SVG sang SK 4.9 7 phiếu bầu
6 PSD sang SK 4.9 7 phiếu bầu
7 EPS sang SK 5.0 5 phiếu bầu
8 DXF sang SK 5.0 3 phiếu bầu
9 BMP sang SK 5.0 2 phiếu bầu
10 FIG sang SK 4.0 1 phiếu bầu
11 CMX sang SK 4.0 1 phiếu bầu
12 SK1 sang SK 4.0 1 phiếu bầu
13 GIF sang SK 5.0 1 phiếu bầu
14 3FR sang SK
15 ARW sang SK

Xem tất cả