WTV

wtv

Windows Recorded TV Show

Tập tin video được ghi lại bởi Windows Media Center, chương trình được sử dụng để chơi nội dung đa phương tiện và ghi lại chương trình truyền hình; Mã hóa video bằng cách sử dụng nén MPEG-2 và âm thanh sử dụng nén MPEG-1 Layer II hoặc Dolby Digital AC-3; Cũng có thể bao gồm thông tin metadata mô tả và thông tin quản lý quyền kỹ thuật số (DRM). Định dạng video WTV Windows Media Center là sự kế thừa của định dạng video DVR-MS Windows Media Center và đã được giới thiệu trong Windows 7

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang WTV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WTV 4.8 42 phiếu bầu
2 AVI sang WTV 5.0 6 phiếu bầu
3 WMV sang WTV 5.0 5 phiếu bầu
4 MOV sang WTV 5.0 4 phiếu bầu
5 SWF sang WTV 5.0 4 phiếu bầu
6 GIF sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
7 WEBM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
8 TS sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
9 M4V sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
10 OGV sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
11 RM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
12 MPG sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang WTV
14 3GP sang WTV
15 AAF sang WTV
16 ASF sang WTV
17 AV1 sang WTV
18 AVCHD sang WTV
19 CAVS sang WTV
20 DIVX sang WTV
21 DV sang WTV
22 F4V sang WTV
23 FLV sang WTV
24 HEVC sang WTV
25 M2TS sang WTV
26 M2V sang WTV
27 MKV sang WTV
28 MOD sang WTV
29 MPEG sang WTV
30 MPEG-2 sang WTV
31 MTS sang WTV
32 MXF sang WTV
33 RMVB sang WTV
34 TOD sang WTV
35 VOB sang WTV
36 XVID sang WTV