WTV

wtv

Windows Recorded TV Show

WTV là định dạng cho các video được ghi bởi Windows Media Center nơi video được mã hóa bằng MPEG-2, MPEG-4 hoặc h.264 và âm thanh - bởi MPEG-1 Layer II hoặc Dolby Digital AC-3. Tệp WTV có thể chứa video, âm thanh, văn bản và dữ liệu khác. Container này thay thế DVR-MS đã được sử dụng bởi các phiên bản trước của ứng dụng này. WTV hỗ trợ DRM cho phép bảo vệ nội dung bởi chủ sở hữu của nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WTV Chuyển đổi Đánh giá
1 WTV sang MP4 4.0 8 phiếu bầu
2 WTV sang GIF 5.0 4 phiếu bầu
3 WTV sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
4 WTV sang FLAC 4.0 1 phiếu bầu
5 WTV sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
6 WTV sang SWF 5.0 1 phiếu bầu
7 WTV sang WMV 5.0 1 phiếu bầu
8 WTV sang MJPEG
9 WTV sang DIVX
10 WTV sang XVID
11 WTV sang MPEG-2
12 WTV sang HEVC
13 WTV sang AV1
14 WTV sang AVCHD
15 WTV sang RMVB
16 WTV sang F4V
17 WTV sang M2V
18 WTV sang 3G2
19 WTV sang 3GP
20 WTV sang ASF
21 WTV sang FLV
22 WTV sang M4V
23 WTV sang MKV
24 WTV sang MOV
25 WTV sang MPG
26 WTV sang MPEG
27 WTV sang MTS
28 WTV sang M2TS
29 WTV sang MXF
30 WTV sang RM
31 WTV sang OGV
32 WTV sang TS
33 WTV sang VOB
34 WTV sang WEBM
35 WTV sang AAC
36 WTV sang AC3
37 WTV sang OGG
38 WTV sang AIFF
39 WTV sang AMR
40 WTV sang M4A
41 WTV sang M4R
42 WTV sang WAV
43 WTV sang WMA
44 WTV sang DTS
45 WTV sang OPUS
46 WTV sang SPX
47 WTV sang CAF
48 WTV sang W64
49 WTV sang WV
50 WTV sang VOC
51 WTV sang TTA
52 WTV sang RA
53 WTV sang MP2
54 WTV sang OGA
55 WTV sang PVF
56 WTV sang PRC
57 WTV sang MAUD
58 WTV sang 8SVX
59 WTV sang AMB
60 WTV sang AU
61 WTV sang SND
62 WTV sang SNDR
63 WTV sang SNDT
64 WTV sang AVR
65 WTV sang CDDA
66 WTV sang CVS
67 WTV sang CVSD
68 WTV sang CVU
69 WTV sang DVMS
70 WTV sang VMS
71 WTV sang FAP
72 WTV sang PAF
73 WTV sang FSSD
74 WTV sang SOU
75 WTV sang GSRT
76 WTV sang GSM
77 WTV sang HCOM
78 WTV sang HTK
79 WTV sang IMA
80 WTV sang IRCAM
81 WTV sang SLN
82 WTV sang SPH
83 WTV sang NIST
84 WTV sang SMP
85 WTV sang TXW
86 WTV sang VOX
87 WTV sang WVE
88 WTV sang SD2
Chuyển đổi sang WTV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WTV 4.5 105 phiếu bầu
2 AVI sang WTV 5.0 10 phiếu bầu
3 WMV sang WTV 4.9 10 phiếu bầu
4 WEBM sang WTV 4.4 5 phiếu bầu
5 GIF sang WTV 4.8 5 phiếu bầu
6 MOV sang WTV 5.0 5 phiếu bầu
7 TS sang WTV 4.2 5 phiếu bầu
8 SWF sang WTV 5.0 4 phiếu bầu
9 M4V sang WTV 3.8 2 phiếu bầu
10 MKV sang WTV 5.0 2 phiếu bầu
11 RM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
12 OGV sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
13 MPG sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
14 M2TS sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
15 FLV sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
16 MOD sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang WTV
18 3GP sang WTV
19 AAF sang WTV
20 ASF sang WTV
21 AV1 sang WTV
22 AVCHD sang WTV
23 CAVS sang WTV
24 DIVX sang WTV
25 DV sang WTV
26 F4V sang WTV
27 HEVC sang WTV
28 M2V sang WTV
29 MJPEG sang WTV
30 MPEG sang WTV
31 MPEG-2 sang WTV
32 MTS sang WTV
33 MXF sang WTV
34 RMVB sang WTV
35 TOD sang WTV
36 VOB sang WTV
37 XVID sang WTV