W64

w64

Sonic Foundry’s 64-bit RIFF/WAV format

Định dạng RIFF / WAV 64-bit của Sonic Foundry.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang W64 Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang W64 5.0 8 phiếu bầu
2 MP3 sang W64 4.4 8 phiếu bầu
3 MP4 sang W64 4.0 4 phiếu bầu
4 3GP sang W64 5.0 2 phiếu bầu
5 DTS sang W64 5.0 1 phiếu bầu
6 M4A sang W64 5.0 1 phiếu bầu
7 OGG sang W64 5.0 1 phiếu bầu
8 ASF sang W64 5.0 1 phiếu bầu
9 WVE sang W64 4.0 1 phiếu bầu
10 PRC sang W64 4.0 1 phiếu bầu
11 IMA sang W64 5.0 1 phiếu bầu
12 3G2 sang W64
13 AAF sang W64
14 AV1 sang W64
15 AVCHD sang W64
16 AVI sang W64
17 CAVS sang W64
18 DIVX sang W64
19 DV sang W64
20 F4V sang W64
21 FLV sang W64
22 HEVC sang W64
23 M2TS sang W64
24 M2V sang W64
25 M4V sang W64
26 MJPEG sang W64
27 MKV sang W64
28 MOD sang W64
29 MOV sang W64
30 MPEG sang W64
31 MPEG-2 sang W64
32 MPG sang W64
33 MTS sang W64
34 MXF sang W64
35 OGV sang W64
36 RM sang W64
37 RMVB sang W64
38 SWF sang W64
39 TOD sang W64
40 TS sang W64
41 VOB sang W64
42 WEBM sang W64
43 WMV sang W64
44 WTV sang W64
45 XVID sang W64
46 8SVX sang W64
47 AAC sang W64
48 AC3 sang W64
49 AIFF sang W64
50 AMB sang W64
51 AMR sang W64
52 APE sang W64
53 AU sang W64
54 AVR sang W64
55 CAF sang W64
56 CDDA sang W64
57 CVS sang W64
58 CVSD sang W64
59 CVU sang W64
60 DSS sang W64
61 DVMS sang W64
62 FAP sang W64
63 FLAC sang W64
64 FSSD sang W64
65 GSM sang W64
66 GSRT sang W64
67 HCOM sang W64
68 HTK sang W64
69 IRCAM sang W64
70 M4R sang W64
71 MAUD sang W64
72 MP2 sang W64
73 NIST sang W64
74 OGA sang W64
75 OPUS sang W64
76 PAF sang W64
77 PVF sang W64
78 RA sang W64
79 SD2 sang W64
80 SHN sang W64
81 SLN sang W64
82 SMP sang W64
83 SND sang W64
84 SNDR sang W64
85 SNDT sang W64
86 SOU sang W64
87 SPH sang W64
88 SPX sang W64
89 TAK sang W64
90 TTA sang W64
91 TXW sang W64
92 VMS sang W64
93 VOC sang W64
94 VOX sang W64
95 VQF sang W64
96 WMA sang W64
97 WV sang W64
98 XA sang W64