W64

w64

Sonic Foundry’s 64-bit RIFF/WAV format

Định dạng RIFF / WAV 64-bit của Sonic Foundry.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang W64 Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang W64 5.0 8 phiếu bầu
2 MP3 sang W64 4.4 8 phiếu bầu
3 3GP sang W64 5.0 2 phiếu bầu
4 PRC sang W64 4.0 1 phiếu bầu
5 WVE sang W64 4.0 1 phiếu bầu
6 ASF sang W64 5.0 1 phiếu bầu
7 OGG sang W64 5.0 1 phiếu bầu
8 MP4 sang W64 5.0 1 phiếu bầu
9 3G2 sang W64
10 AAF sang W64
11 AV1 sang W64
12 AVCHD sang W64
13 AVI sang W64
14 CAVS sang W64
15 DIVX sang W64
16 DV sang W64
17 F4V sang W64
18 FLV sang W64
19 HEVC sang W64
20 M2TS sang W64
21 M2V sang W64
22 M4V sang W64
23 MKV sang W64
24 MOD sang W64
25 MOV sang W64
26 MPEG sang W64
27 MPEG-2 sang W64
28 MPG sang W64
29 MTS sang W64
30 MXF sang W64
31 OGV sang W64
32 RM sang W64
33 RMVB sang W64
34 SWF sang W64
35 TOD sang W64
36 TS sang W64
37 VOB sang W64
38 WEBM sang W64
39 WMV sang W64
40 WTV sang W64
41 XVID sang W64
42 8SVX sang W64
43 AAC sang W64
44 AC3 sang W64
45 AIFF sang W64
46 AMB sang W64
47 AMR sang W64
48 APE sang W64
49 AU sang W64
50 AVR sang W64
51 CAF sang W64
52 CDDA sang W64
53 CVS sang W64
54 CVSD sang W64
55 CVU sang W64
56 DSS sang W64
57 DTS sang W64
58 DVMS sang W64
59 FAP sang W64
60 FLAC sang W64
61 FSSD sang W64
62 GSM sang W64
63 GSRT sang W64
64 HCOM sang W64
65 HTK sang W64
66 IMA sang W64
67 IRCAM sang W64
68 M4A sang W64
69 M4R sang W64
70 MAUD sang W64
71 NIST sang W64
72 OPUS sang W64
73 PAF sang W64
74 PVF sang W64
75 SD2 sang W64
76 SHN sang W64
77 SLN sang W64
78 SMP sang W64
79 SND sang W64
80 SNDR sang W64
81 SNDT sang W64
82 SOU sang W64
83 SPH sang W64
84 SPX sang W64
85 TAK sang W64
86 TTA sang W64
87 TXW sang W64
88 VMS sang W64
89 VOC sang W64
90 VOX sang W64
91 VQF sang W64
92 WMA sang W64
93 WV sang W64
94 XA sang W64