SND

snd

MS-DOS early ’90s .SND files

SND là một tập tin mở rộng cho một tập tin âm thanh được sử dụng với một loạt các nền tảng. SND là viết tắt của SouND. Các tệp SND có thể chứa dữ liệu âm thanh cụ thể cho tài nguyên âm thanh Macintosh (từ Mac OS Classic), mẫu âm thanh AKAI MPC, âm thanh Amiga chung, hoặc tệp âm thanh khác. Các tệp SND thường có thể được mở bằng Quicktime Player của Apple

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SND Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang SND 4.6 106 phiếu bầu
2 WAV sang SND 4.7 96 phiếu bầu
3 M4A sang SND 4.6 13 phiếu bầu
4 OGG sang SND 4.3 6 phiếu bầu
5 MP4 sang SND 5.0 6 phiếu bầu
6 FLAC sang SND 5.0 5 phiếu bầu
7 3GP sang SND 5.0 2 phiếu bầu
8 AU sang SND 5.0 2 phiếu bầu
9 MPEG sang SND 5.0 1 phiếu bầu
10 CDDA sang SND 4.0 1 phiếu bầu
11 CAF sang SND 5.0 1 phiếu bầu
12 AVI sang SND 5.0 1 phiếu bầu
13 ASF sang SND 5.0 1 phiếu bầu
14 AAC sang SND 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang SND
16 AAF sang SND
17 AV1 sang SND
18 AVCHD sang SND
19 CAVS sang SND
20 DIVX sang SND
21 DV sang SND
22 F4V sang SND
23 FLV sang SND
24 HEVC sang SND
25 M2TS sang SND
26 M2V sang SND
27 M4V sang SND
28 MJPEG sang SND
29 MKV sang SND
30 MOD sang SND
31 MOV sang SND
32 MPEG-2 sang SND
33 MPG sang SND
34 MTS sang SND
35 MXF sang SND
36 OGV sang SND
37 RM sang SND
38 RMVB sang SND
39 SWF sang SND
40 TOD sang SND
41 TS sang SND
42 VOB sang SND
43 WEBM sang SND
44 WMV sang SND
45 WTV sang SND
46 XVID sang SND
47 8SVX sang SND
48 AC3 sang SND
49 AIFF sang SND
50 AMB sang SND
51 AMR sang SND
52 APE sang SND
53 AVR sang SND
54 CVS sang SND
55 CVSD sang SND
56 CVU sang SND
57 DSS sang SND
58 DTS sang SND
59 DVMS sang SND
60 FAP sang SND
61 FSSD sang SND
62 GSM sang SND
63 GSRT sang SND
64 HCOM sang SND
65 HTK sang SND
66 IMA sang SND
67 IRCAM sang SND
68 M4R sang SND
69 MAUD sang SND
70 MP2 sang SND
71 NIST sang SND
72 OGA sang SND
73 OPUS sang SND
74 PAF sang SND
75 PRC sang SND
76 PVF sang SND
77 RA sang SND
78 SD2 sang SND
79 SHN sang SND
80 SLN sang SND
81 SMP sang SND
82 SNDR sang SND
83 SNDT sang SND
84 SOU sang SND
85 SPH sang SND
86 SPX sang SND
87 TAK sang SND
88 TTA sang SND
89 TXW sang SND
90 VMS sang SND
91 VOC sang SND
92 VOX sang SND
93 VQF sang SND
94 W64 sang SND
95 WMA sang SND
96 WV sang SND
97 WVE sang SND
98 XA sang SND