PRC

prc

Psion Record

PRC (Product Representation Compact) là một định dạng tệp 3D có thể được sử dụng để nhúng dữ liệu 3D vào một tệp PDF. Định dạng nén cao này tạo điều kiện cho việc lưu trữ các mô hình 3D khác nhau. Ví dụ: bạn chỉ có thể lưu một biểu diễn trực quan bao gồm đa giác (một tessellation) hoặc bạn có thể lưu mô hình chính xác của mô hình (dữ liệu B-rep). Các mức nén khác nhau có thể được áp dụng cho dữ liệu 3D CAD khi nó được chuyển sang định dạng PRC bằng Adobe Acrobat 3D.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang PRC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang PRC 5.0 3 phiếu bầu
2 WVE sang PRC 4.0 1 phiếu bầu
3 WAV sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
4 GSM sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
5 3GP sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
6 3G2 sang PRC
7 AAF sang PRC
8 ASF sang PRC
9 AV1 sang PRC
10 AVCHD sang PRC
11 AVI sang PRC
12 CAVS sang PRC
13 DIVX sang PRC
14 DV sang PRC
15 F4V sang PRC
16 FLV sang PRC
17 HEVC sang PRC
18 M2TS sang PRC
19 M2V sang PRC
20 M4V sang PRC
21 MJPEG sang PRC
22 MKV sang PRC
23 MOD sang PRC
24 MOV sang PRC
25 MP4 sang PRC
26 MPEG sang PRC
27 MPEG-2 sang PRC
28 MPG sang PRC
29 MTS sang PRC
30 MXF sang PRC
31 OGV sang PRC
32 RM sang PRC
33 RMVB sang PRC
34 SWF sang PRC
35 TOD sang PRC
36 TS sang PRC
37 VOB sang PRC
38 WEBM sang PRC
39 WMV sang PRC
40 WTV sang PRC
41 XVID sang PRC
42 8SVX sang PRC
43 AAC sang PRC
44 AC3 sang PRC
45 AIFF sang PRC
46 AMB sang PRC
47 AMR sang PRC
48 APE sang PRC
49 AU sang PRC
50 AVR sang PRC
51 CAF sang PRC
52 CDDA sang PRC
53 CVS sang PRC
54 CVSD sang PRC
55 CVU sang PRC
56 DSS sang PRC
57 DTS sang PRC
58 DVMS sang PRC
59 FAP sang PRC
60 FLAC sang PRC
61 FSSD sang PRC
62 GSRT sang PRC
63 HCOM sang PRC
64 HTK sang PRC
65 IMA sang PRC
66 IRCAM sang PRC
67 M4A sang PRC
68 M4R sang PRC
69 MAUD sang PRC
70 MP2 sang PRC
71 NIST sang PRC
72 OGA sang PRC
73 OGG sang PRC
74 OPUS sang PRC
75 PAF sang PRC
76 PVF sang PRC
77 RA sang PRC
78 SD2 sang PRC
79 SHN sang PRC
80 SLN sang PRC
81 SMP sang PRC
82 SND sang PRC
83 SNDR sang PRC
84 SNDT sang PRC
85 SOU sang PRC
86 SPH sang PRC
87 SPX sang PRC
88 TAK sang PRC
89 TTA sang PRC
90 TXW sang PRC
91 VMS sang PRC
92 VOC sang PRC
93 VOX sang PRC
94 VQF sang PRC
95 W64 sang PRC
96 WMA sang PRC
97 WV sang PRC
98 XA sang PRC