PRC

prc

Psion Record

PRC (Product Representation Compact) là một định dạng tệp 3D có thể được sử dụng để nhúng dữ liệu 3D vào một tệp PDF. Định dạng nén cao này tạo điều kiện cho việc lưu trữ các mô hình 3D khác nhau. Ví dụ: bạn chỉ có thể lưu một biểu diễn trực quan bao gồm đa giác (một tessellation) hoặc bạn có thể lưu mô hình chính xác của mô hình (dữ liệu B-rep). Các mức nén khác nhau có thể được áp dụng cho dữ liệu 3D CAD khi nó được chuyển sang định dạng PRC bằng Adobe Acrobat 3D.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang PRC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang PRC 5.0 3 phiếu bầu
2 WVE sang PRC 4.0 1 phiếu bầu
3 WAV sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
4 GSM sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
5 3GP sang PRC 5.0 1 phiếu bầu
6 3G2 sang PRC
7 AAF sang PRC
8 ASF sang PRC
9 AV1 sang PRC
10 AVCHD sang PRC
11 AVI sang PRC
12 CAVS sang PRC
13 DIVX sang PRC
14 DV sang PRC
15 F4V sang PRC
16 FLV sang PRC
17 HEVC sang PRC
18 M2TS sang PRC
19 M2V sang PRC
20 M4V sang PRC
21 MKV sang PRC
22 MOD sang PRC
23 MOV sang PRC
24 MP4 sang PRC
25 MPEG sang PRC
26 MPEG-2 sang PRC
27 MPG sang PRC
28 MTS sang PRC
29 MXF sang PRC
30 OGV sang PRC
31 RM sang PRC
32 RMVB sang PRC
33 SWF sang PRC
34 TOD sang PRC
35 TS sang PRC
36 VOB sang PRC
37 WEBM sang PRC
38 WMV sang PRC
39 WTV sang PRC
40 XVID sang PRC
41 8SVX sang PRC
42 AAC sang PRC
43 AC3 sang PRC
44 AIFF sang PRC
45 AMB sang PRC
46 AMR sang PRC
47 APE sang PRC
48 AU sang PRC
49 AVR sang PRC
50 CAF sang PRC
51 CDDA sang PRC
52 CVS sang PRC
53 CVSD sang PRC
54 CVU sang PRC
55 DSS sang PRC
56 DTS sang PRC
57 DVMS sang PRC
58 FAP sang PRC
59 FLAC sang PRC
60 FSSD sang PRC
61 GSRT sang PRC
62 HCOM sang PRC
63 HTK sang PRC
64 IMA sang PRC
65 IRCAM sang PRC
66 M4A sang PRC
67 M4R sang PRC
68 MAUD sang PRC
69 NIST sang PRC
70 OGG sang PRC
71 OPUS sang PRC
72 PAF sang PRC
73 PVF sang PRC
74 SD2 sang PRC
75 SHN sang PRC
76 SLN sang PRC
77 SMP sang PRC
78 SND sang PRC
79 SNDR sang PRC
80 SNDT sang PRC
81 SOU sang PRC
82 SPH sang PRC
83 SPX sang PRC
84 TAK sang PRC
85 TTA sang PRC
86 TXW sang PRC
87 VMS sang PRC
88 VOC sang PRC
89 VOX sang PRC
90 VQF sang PRC
91 W64 sang PRC
92 WMA sang PRC
93 WV sang PRC
94 XA sang PRC