OGG

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 116,104 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.8 8,758 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,816 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.8 1,407 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 440 phiếu bầu
6 OGG sang FLAC 4.8 327 phiếu bầu
7 OGG sang AIFF 4.9 178 phiếu bầu
8 OGG sang OPUS 4.7 97 phiếu bầu
9 OGG sang M4R 4.8 94 phiếu bầu
10 OGG sang AMR 4.9 68 phiếu bầu
11 OGG sang GSM 4.8 60 phiếu bầu
12 OGG sang CAF 4.8 36 phiếu bầu
13 OGG sang OGA 3.8 22 phiếu bầu
14 OGG sang MP2 4.6 22 phiếu bầu
15 OGG sang AC3 5.0 19 phiếu bầu
16 OGG sang AU 4.6 14 phiếu bầu
17 OGG sang DTS 4.7 10 phiếu bầu
18 OGG sang TXW 4.8 8 phiếu bầu
19 OGG sang WV 4.4 7 phiếu bầu
20 OGG sang VOC 4.7 7 phiếu bầu
21 OGG sang VOX 4.7 7 phiếu bầu
22 OGG sang 8SVX 4.0 6 phiếu bầu
23 OGG sang SND 4.3 6 phiếu bầu
24 OGG sang W64 5.0 5 phiếu bầu
25 OGG sang SPX 5.0 5 phiếu bầu
26 OGG sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
27 OGG sang CDDA 5.0 4 phiếu bầu
28 OGG sang RA 3.8 4 phiếu bầu
29 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
30 OGG sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
31 OGG sang VMS 5.0 2 phiếu bầu
32 OGG sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
33 OGG sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
34 OGG sang TTA 3.0 1 phiếu bầu
35 OGG sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
36 OGG sang PVF 3.0 1 phiếu bầu
37 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
38 OGG sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
39 OGG sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
40 OGG sang PRC
41 OGG sang MAUD
42 OGG sang SNDR
43 OGG sang SNDT
44 OGG sang CVS
45 OGG sang CVSD
46 OGG sang CVU
47 OGG sang DVMS
48 OGG sang FAP
49 OGG sang PAF
50 OGG sang FSSD
51 OGG sang SOU
52 OGG sang GSRT
53 OGG sang HTK
54 OGG sang SPH
55 OGG sang NIST
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 23,261 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.8 5,809 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.8 2,759 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 1,578 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.8 506 phiếu bầu
6 WEBM sang OGG 4.8 255 phiếu bầu
7 MOV sang OGG 4.7 240 phiếu bầu
8 MPEG sang OGG 4.8 181 phiếu bầu
9 WMA sang OGG 4.7 144 phiếu bầu
10 AAC sang OGG 4.8 135 phiếu bầu
11 3GP sang OGG 4.9 123 phiếu bầu
12 OPUS sang OGG 4.8 116 phiếu bầu
13 MKV sang OGG 4.7 110 phiếu bầu
14 AVI sang OGG 4.6 107 phiếu bầu
15 AMR sang OGG 4.9 87 phiếu bầu
16 ASF sang OGG 5.0 83 phiếu bầu
17 WMV sang OGG 4.7 71 phiếu bầu
18 M4V sang OGG 4.7 71 phiếu bầu
19 OGA sang OGG 4.4 61 phiếu bầu
20 OGV sang OGG 4.4 53 phiếu bầu
21 AIFF sang OGG 5.0 45 phiếu bầu
22 FLV sang OGG 4.7 39 phiếu bầu
23 M4R sang OGG 4.9 34 phiếu bầu
24 SWF sang OGG 4.4 29 phiếu bầu
25 CAF sang OGG 5.0 25 phiếu bầu
26 MPG sang OGG 4.7 16 phiếu bầu
27 APE sang OGG 5.0 15 phiếu bầu
28 AC3 sang OGG 5.0 6 phiếu bầu
29 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
30 TS sang OGG 4.7 6 phiếu bầu
31 SND sang OGG 4.4 5 phiếu bầu
32 MP2 sang OGG 4.5 4 phiếu bầu
33 AU sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
34 VOC sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
35 RM sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
36 M2TS sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
37 RA sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
38 VOX sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
39 WV sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
40 MTS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
41 DSS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
42 8SVX sang OGG 4.5 2 phiếu bầu
43 SPX sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
44 TAK sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
45 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
46 SLN sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
47 3G2 sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
48 XA sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
49 VQF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
50 SHN sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
51 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
52 GSM sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
53 RMVB sang OGG 3.0 1 phiếu bầu
54 MXF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
55 AAF sang OGG
56 AV1 sang OGG
57 AVCHD sang OGG
58 CAVS sang OGG
59 DIVX sang OGG
60 DV sang OGG
61 HEVC sang OGG
62 M2V sang OGG
63 MJPEG sang OGG
64 MOD sang OGG
65 MPEG-2 sang OGG
66 TOD sang OGG
67 VOB sang OGG
68 WTV sang OGG
69 XVID sang OGG
70 AMB sang OGG
71 AVR sang OGG
72 CDDA sang OGG
73 CVS sang OGG
74 CVSD sang OGG
75 CVU sang OGG
76 DTS sang OGG
77 DVMS sang OGG
78 FAP sang OGG
79 FSSD sang OGG
80 GSRT sang OGG
81 HCOM sang OGG
82 HTK sang OGG
83 IMA sang OGG
84 IRCAM sang OGG
85 MAUD sang OGG
86 NIST sang OGG
87 PAF sang OGG
88 PRC sang OGG
89 PVF sang OGG
90 SD2 sang OGG
91 SNDR sang OGG
92 SNDT sang OGG
93 SOU sang OGG
94 SPH sang OGG
95 TTA sang OGG
96 TXW sang OGG
97 VMS sang OGG
98 W64 sang OGG