OGG

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 60,788 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.9 3,690 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,622 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.9 474 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.9 186 phiếu bầu
6 OGG sang AIFF 4.9 83 phiếu bầu
7 OGG sang FLAC 4.9 75 phiếu bầu
8 OGG sang AMR 4.9 47 phiếu bầu
9 OGG sang GSM 5.0 28 phiếu bầu
10 OGG sang CAF 5.0 27 phiếu bầu
11 OGG sang M4R 4.6 21 phiếu bầu
12 OGG sang OPUS 4.9 18 phiếu bầu
13 OGG sang AU 5.0 8 phiếu bầu
14 OGG sang AC3 5.0 8 phiếu bầu
15 OGG sang DTS 5.0 6 phiếu bầu
16 OGG sang VOX 5.0 5 phiếu bầu
17 OGG sang SND 4.3 4 phiếu bầu
18 OGG sang OGA 4.0 4 phiếu bầu
19 OGG sang SPX 5.0 3 phiếu bầu
20 OGG sang WV 5.0 3 phiếu bầu
21 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
22 OGG sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
23 OGG sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
24 OGG sang RA 3.0 1 phiếu bầu
25 OGG sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
26 OGG sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
27 OGG sang W64 5.0 1 phiếu bầu
28 OGG sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
29 OGG sang TTA 3.0 1 phiếu bầu
30 OGG sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
31 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
32 OGG sang MP2
33 OGG sang PVF
34 OGG sang PRC
35 OGG sang MAUD
36 OGG sang 8SVX
37 OGG sang SNDR
38 OGG sang SNDT
39 OGG sang CVS
40 OGG sang CVSD
41 OGG sang CVU
42 OGG sang DVMS
43 OGG sang VMS
44 OGG sang FAP
45 OGG sang PAF
46 OGG sang FSSD
47 OGG sang SOU
48 OGG sang GSRT
49 OGG sang HTK
50 OGG sang IRCAM
51 OGG sang SLN
52 OGG sang SPH
53 OGG sang NIST
54 OGG sang TXW
55 OGG sang SD2
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 9,452 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.8 2,878 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.9 991 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 419 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.8 130 phiếu bầu
6 MOV sang OGG 4.8 108 phiếu bầu
7 3GP sang OGG 4.9 104 phiếu bầu
8 WEBM sang OGG 4.8 86 phiếu bầu
9 ASF sang OGG 5.0 80 phiếu bầu
10 AVI sang OGG 4.7 62 phiếu bầu
11 AAC sang OGG 4.9 60 phiếu bầu
12 M4V sang OGG 4.8 56 phiếu bầu
13 AMR sang OGG 5.0 48 phiếu bầu
14 WMA sang OGG 4.7 40 phiếu bầu
15 WMV sang OGG 4.5 35 phiếu bầu
16 OGV sang OGG 4.4 35 phiếu bầu
17 MKV sang OGG 4.8 26 phiếu bầu
18 OPUS sang OGG 4.8 25 phiếu bầu
19 SWF sang OGG 4.4 23 phiếu bầu
20 AIFF sang OGG 5.0 22 phiếu bầu
21 CAF sang OGG 5.0 21 phiếu bầu
22 FLV sang OGG 4.9 18 phiếu bầu
23 OGA sang OGG 4.3 18 phiếu bầu
24 MPEG sang OGG 4.6 14 phiếu bầu
25 M4R sang OGG 5.0 14 phiếu bầu
26 MPG sang OGG 4.9 9 phiếu bầu
27 APE sang OGG 5.0 8 phiếu bầu
28 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
29 SND sang OGG 4.4 5 phiếu bầu
30 RM sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
31 AC3 sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
32 AU sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
33 TS sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
34 WV sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
35 MTS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
36 DSS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
37 VOX sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
38 M2TS sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
39 XA sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
40 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
41 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
42 GSM sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
43 VQF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
44 RMVB sang OGG 3.0 1 phiếu bầu
45 TAK sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
46 3G2 sang OGG
47 AAF sang OGG
48 AV1 sang OGG
49 AVCHD sang OGG
50 CAVS sang OGG
51 DIVX sang OGG
52 DV sang OGG
53 HEVC sang OGG
54 M2V sang OGG
55 MJPEG sang OGG
56 MOD sang OGG
57 MPEG-2 sang OGG
58 MXF sang OGG
59 TOD sang OGG
60 VOB sang OGG
61 WTV sang OGG
62 XVID sang OGG
63 8SVX sang OGG
64 AMB sang OGG
65 AVR sang OGG
66 CDDA sang OGG
67 CVS sang OGG
68 CVSD sang OGG
69 CVU sang OGG
70 DTS sang OGG
71 DVMS sang OGG
72 FAP sang OGG
73 FSSD sang OGG
74 GSRT sang OGG
75 HCOM sang OGG
76 HTK sang OGG
77 IMA sang OGG
78 IRCAM sang OGG
79 MAUD sang OGG
80 MP2 sang OGG
81 NIST sang OGG
82 PAF sang OGG
83 PRC sang OGG
84 PVF sang OGG
85 RA sang OGG
86 SD2 sang OGG
87 SHN sang OGG
88 SLN sang OGG
89 SNDR sang OGG
90 SNDT sang OGG
91 SOU sang OGG
92 SPH sang OGG
93 SPX sang OGG
94 TTA sang OGG
95 TXW sang OGG
96 VMS sang OGG
97 VOC sang OGG
98 W64 sang OGG