OGG

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 71,929 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.9 4,722 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,662 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.8 629 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.9 234 phiếu bầu
6 OGG sang FLAC 4.8 123 phiếu bầu
7 OGG sang AIFF 4.9 96 phiếu bầu
8 OGG sang AMR 4.9 51 phiếu bầu
9 OGG sang GSM 5.0 36 phiếu bầu
10 OGG sang M4R 4.7 35 phiếu bầu
11 OGG sang CAF 4.9 29 phiếu bầu
12 OGG sang OPUS 4.8 28 phiếu bầu
13 OGG sang AC3 5.0 11 phiếu bầu
14 OGG sang AU 5.0 9 phiếu bầu
15 OGG sang DTS 5.0 6 phiếu bầu
16 OGG sang VOX 5.0 5 phiếu bầu
17 OGG sang OGA 4.2 5 phiếu bầu
18 OGG sang SND 4.3 4 phiếu bầu
19 OGG sang VOC 5.0 4 phiếu bầu
20 OGG sang SPX 5.0 3 phiếu bầu
21 OGG sang WV 5.0 3 phiếu bầu
22 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
23 OGG sang MP2 4.5 2 phiếu bầu
24 OGG sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
25 OGG sang TXW 4.5 2 phiếu bầu
26 OGG sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
27 OGG sang RA 3.0 1 phiếu bầu
28 OGG sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
29 OGG sang W64 5.0 1 phiếu bầu
30 OGG sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
31 OGG sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
32 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
33 OGG sang TTA 3.0 1 phiếu bầu
34 OGG sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
35 OGG sang PVF
36 OGG sang PRC
37 OGG sang MAUD
38 OGG sang 8SVX
39 OGG sang SNDR
40 OGG sang SNDT
41 OGG sang CVS
42 OGG sang CVSD
43 OGG sang CVU
44 OGG sang DVMS
45 OGG sang VMS
46 OGG sang FAP
47 OGG sang PAF
48 OGG sang FSSD
49 OGG sang SOU
50 OGG sang GSRT
51 OGG sang HTK
52 OGG sang SLN
53 OGG sang SPH
54 OGG sang NIST
55 OGG sang SD2
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 11,932 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.8 3,395 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.9 1,240 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 608 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.8 224 phiếu bầu
6 MOV sang OGG 4.7 124 phiếu bầu
7 WEBM sang OGG 4.8 116 phiếu bầu
8 3GP sang OGG 4.9 108 phiếu bầu
9 ASF sang OGG 5.0 80 phiếu bầu
10 AVI sang OGG 4.7 73 phiếu bầu
11 AAC sang OGG 4.9 70 phiếu bầu
12 WMA sang OGG 4.7 60 phiếu bầu
13 M4V sang OGG 4.8 58 phiếu bầu
14 AMR sang OGG 5.0 55 phiếu bầu
15 WMV sang OGG 4.6 47 phiếu bầu
16 OGV sang OGG 4.3 39 phiếu bầu
17 OPUS sang OGG 4.8 38 phiếu bầu
18 MPEG sang OGG 4.8 37 phiếu bầu
19 MKV sang OGG 4.8 33 phiếu bầu
20 OGA sang OGG 3.9 29 phiếu bầu
21 AIFF sang OGG 5.0 26 phiếu bầu
22 SWF sang OGG 4.4 24 phiếu bầu
23 FLV sang OGG 4.8 22 phiếu bầu
24 CAF sang OGG 5.0 21 phiếu bầu
25 M4R sang OGG 5.0 18 phiếu bầu
26 MPG sang OGG 5.0 10 phiếu bầu
27 APE sang OGG 5.0 8 phiếu bầu
28 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
29 SND sang OGG 4.4 5 phiếu bầu
30 AC3 sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
31 AU sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
32 RM sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
33 WV sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
34 TS sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
35 MTS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
36 M2TS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
37 DSS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
38 VOC sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
39 VOX sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
40 SLN sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
41 MXF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
42 MP2 sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
43 SHN sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
44 RMVB sang OGG 3.0 1 phiếu bầu
45 TAK sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
46 XA sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
47 GSM sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
48 VQF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
49 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
50 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
51 3G2 sang OGG
52 AAF sang OGG
53 AV1 sang OGG
54 AVCHD sang OGG
55 CAVS sang OGG
56 DIVX sang OGG
57 DV sang OGG
58 HEVC sang OGG
59 M2V sang OGG
60 MJPEG sang OGG
61 MOD sang OGG
62 MPEG-2 sang OGG
63 TOD sang OGG
64 VOB sang OGG
65 WTV sang OGG
66 XVID sang OGG
67 8SVX sang OGG
68 AMB sang OGG
69 AVR sang OGG
70 CDDA sang OGG
71 CVS sang OGG
72 CVSD sang OGG
73 CVU sang OGG
74 DTS sang OGG
75 DVMS sang OGG
76 FAP sang OGG
77 FSSD sang OGG
78 GSRT sang OGG
79 HCOM sang OGG
80 HTK sang OGG
81 IMA sang OGG
82 IRCAM sang OGG
83 MAUD sang OGG
84 NIST sang OGG
85 PAF sang OGG
86 PRC sang OGG
87 PVF sang OGG
88 RA sang OGG
89 SD2 sang OGG
90 SNDR sang OGG
91 SNDT sang OGG
92 SOU sang OGG
93 SPH sang OGG
94 SPX sang OGG
95 TTA sang OGG
96 TXW sang OGG
97 VMS sang OGG
98 W64 sang OGG