OGG

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 106,602 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.8 7,975 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,785 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.8 1,257 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 402 phiếu bầu
6 OGG sang FLAC 4.8 292 phiếu bầu
7 OGG sang AIFF 4.9 163 phiếu bầu
8 OGG sang M4R 4.7 86 phiếu bầu
9 OGG sang OPUS 4.7 83 phiếu bầu
10 OGG sang AMR 4.9 65 phiếu bầu
11 OGG sang GSM 4.8 56 phiếu bầu
12 OGG sang CAF 4.8 35 phiếu bầu
13 OGG sang AC3 5.0 19 phiếu bầu
14 OGG sang OGA 4.1 18 phiếu bầu
15 OGG sang MP2 4.5 18 phiếu bầu
16 OGG sang AU 4.6 14 phiếu bầu
17 OGG sang DTS 4.7 9 phiếu bầu
18 OGG sang TXW 4.8 8 phiếu bầu
19 OGG sang VOX 4.7 7 phiếu bầu
20 OGG sang WV 4.4 7 phiếu bầu
21 OGG sang VOC 4.7 7 phiếu bầu
22 OGG sang SND 4.3 6 phiếu bầu
23 OGG sang 8SVX 4.0 6 phiếu bầu
24 OGG sang SPX 5.0 5 phiếu bầu
25 OGG sang RA 3.8 4 phiếu bầu
26 OGG sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
27 OGG sang W64 5.0 3 phiếu bầu
28 OGG sang CDDA 5.0 3 phiếu bầu
29 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
30 OGG sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
31 OGG sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
32 OGG sang VMS 5.0 2 phiếu bầu
33 OGG sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
34 OGG sang PVF 3.0 1 phiếu bầu
35 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
36 OGG sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
37 OGG sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
38 OGG sang TTA 3.0 1 phiếu bầu
39 OGG sang PRC
40 OGG sang MAUD
41 OGG sang SNDR
42 OGG sang SNDT
43 OGG sang CVS
44 OGG sang CVSD
45 OGG sang CVU
46 OGG sang DVMS
47 OGG sang FAP
48 OGG sang PAF
49 OGG sang FSSD
50 OGG sang SOU
51 OGG sang GSRT
52 OGG sang HTK
53 OGG sang SPH
54 OGG sang NIST
55 OGG sang SD2
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 20,574 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.8 5,235 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.8 2,412 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 1,390 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.8 456 phiếu bầu
6 WEBM sang OGG 4.8 225 phiếu bầu
7 MOV sang OGG 4.7 212 phiếu bầu
8 MPEG sang OGG 4.9 140 phiếu bầu
9 WMA sang OGG 4.7 131 phiếu bầu
10 AAC sang OGG 4.8 124 phiếu bầu
11 3GP sang OGG 4.9 121 phiếu bầu
12 OPUS sang OGG 4.8 101 phiếu bầu
13 AVI sang OGG 4.6 98 phiếu bầu
14 MKV sang OGG 4.8 89 phiếu bầu
15 AMR sang OGG 4.9 82 phiếu bầu
16 ASF sang OGG 5.0 82 phiếu bầu
17 M4V sang OGG 4.7 70 phiếu bầu
18 WMV sang OGG 4.7 67 phiếu bầu
19 OGA sang OGG 4.4 59 phiếu bầu
20 OGV sang OGG 4.4 49 phiếu bầu
21 AIFF sang OGG 5.0 41 phiếu bầu
22 FLV sang OGG 4.6 35 phiếu bầu
23 M4R sang OGG 4.9 32 phiếu bầu
24 SWF sang OGG 4.5 28 phiếu bầu
25 CAF sang OGG 5.0 25 phiếu bầu
26 MPG sang OGG 4.7 16 phiếu bầu
27 APE sang OGG 5.0 14 phiếu bầu
28 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
29 AC3 sang OGG 5.0 6 phiếu bầu
30 SND sang OGG 4.4 5 phiếu bầu
31 TS sang OGG 4.8 5 phiếu bầu
32 MP2 sang OGG 4.5 4 phiếu bầu
33 RM sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
34 VOC sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
35 AU sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
36 M2TS sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
37 RA sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
38 VOX sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
39 WV sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
40 MTS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
41 DSS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
42 8SVX sang OGG 4.5 2 phiếu bầu
43 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
44 SLN sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
45 RMVB sang OGG 3.0 1 phiếu bầu
46 XA sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
47 SHN sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
48 TAK sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
49 VQF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
50 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
51 3G2 sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
52 MXF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
53 GSM sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
54 AAF sang OGG
55 AV1 sang OGG
56 AVCHD sang OGG
57 CAVS sang OGG
58 DIVX sang OGG
59 DV sang OGG
60 HEVC sang OGG
61 M2V sang OGG
62 MJPEG sang OGG
63 MOD sang OGG
64 MPEG-2 sang OGG
65 TOD sang OGG
66 VOB sang OGG
67 WTV sang OGG
68 XVID sang OGG
69 AMB sang OGG
70 AVR sang OGG
71 CDDA sang OGG
72 CVS sang OGG
73 CVSD sang OGG
74 CVU sang OGG
75 DTS sang OGG
76 DVMS sang OGG
77 FAP sang OGG
78 FSSD sang OGG
79 GSRT sang OGG
80 HCOM sang OGG
81 HTK sang OGG
82 IMA sang OGG
83 IRCAM sang OGG
84 MAUD sang OGG
85 NIST sang OGG
86 PAF sang OGG
87 PRC sang OGG
88 PVF sang OGG
89 SD2 sang OGG
90 SNDR sang OGG
91 SNDT sang OGG
92 SOU sang OGG
93 SPH sang OGG
94 SPX sang OGG
95 TTA sang OGG
96 TXW sang OGG
97 VMS sang OGG
98 W64 sang OGG