OGG

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 5.0 48,241 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 5.0 2,462 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,594 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.9 280 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 5.0 125 phiếu bầu
6 OGG sang AIFF 5.0 59 phiếu bầu
7 OGG sang AMR 5.0 37 phiếu bầu
8 OGG sang FLAC 5.0 22 phiếu bầu
9 OGG sang CAF 5.0 17 phiếu bầu
10 OGG sang GSM 5.0 12 phiếu bầu
11 OGG sang OPUS 4.9 7 phiếu bầu
12 OGG sang AC3 5.0 6 phiếu bầu
13 OGG sang VOX 5.0 5 phiếu bầu
14 OGG sang AU 5.0 5 phiếu bầu
15 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
16 OGG sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
17 OGG sang SPX 5.0 2 phiếu bầu
18 OGG sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
19 OGG sang SND 5.0 1 phiếu bầu
20 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
21 OGG sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
22 OGG sang W64 5.0 1 phiếu bầu
23 OGG sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
24 OGG sang WV 5.0 1 phiếu bầu
25 OGG sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
26 OGG sang M4R
27 OGG sang TTA
28 OGG sang PVF
29 OGG sang PRC
30 OGG sang MAUD
31 OGG sang 8SVX
32 OGG sang SNDR
33 OGG sang SNDT
34 OGG sang AVR
35 OGG sang CDDA
36 OGG sang CVS
37 OGG sang CVSD
38 OGG sang CVU
39 OGG sang DVMS
40 OGG sang VMS
41 OGG sang FAP
42 OGG sang PAF
43 OGG sang FSSD
44 OGG sang SOU
45 OGG sang GSRT
46 OGG sang HTK
47 OGG sang IRCAM
48 OGG sang SLN
49 OGG sang SPH
50 OGG sang NIST
51 OGG sang TXW
52 OGG sang SD2
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.9 5,974 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.9 2,179 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.9 629 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.9 220 phiếu bầu
5 3GP sang OGG 5.0 89 phiếu bầu
6 MOV sang OGG 4.8 82 phiếu bầu
7 ASF sang OGG 5.0 79 phiếu bầu
8 M4V sang OGG 4.8 52 phiếu bầu
9 WEBM sang OGG 4.9 49 phiếu bầu
10 AVI sang OGG 4.7 46 phiếu bầu
11 AAC sang OGG 5.0 43 phiếu bầu
12 FLAC sang OGG 4.8 40 phiếu bầu
13 AMR sang OGG 5.0 31 phiếu bầu
14 OGV sang OGG 4.5 23 phiếu bầu
15 AIFF sang OGG 5.0 19 phiếu bầu
16 WMV sang OGG 4.8 18 phiếu bầu
17 SWF sang OGG 4.7 17 phiếu bầu
18 CAF sang OGG 5.0 12 phiếu bầu
19 MKV sang OGG 4.8 11 phiếu bầu
20 FLV sang OGG 5.0 8 phiếu bầu
21 MPG sang OGG 5.0 7 phiếu bầu
22 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
23 WMA sang OGG 4.2 5 phiếu bầu
24 SND sang OGG 4.5 4 phiếu bầu
25 RM sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
26 APE sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
27 WV sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
28 OPUS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
29 VOX sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
30 DSS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
31 AC3 sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
32 MTS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
33 M4R sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
34 GSM sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
35 VQF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
36 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
37 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
38 XA sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
39 TAK sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
40 3G2 sang OGG
41 AAF sang OGG
42 AV1 sang OGG
43 AVCHD sang OGG
44 CAVS sang OGG
45 DIVX sang OGG
46 DV sang OGG
47 HEVC sang OGG
48 M2TS sang OGG
49 M2V sang OGG
50 MOD sang OGG
51 MPEG sang OGG
52 MPEG-2 sang OGG
53 MXF sang OGG
54 RMVB sang OGG
55 TOD sang OGG
56 TS sang OGG
57 VOB sang OGG
58 WTV sang OGG
59 XVID sang OGG
60 8SVX sang OGG
61 AMB sang OGG
62 AU sang OGG
63 AVR sang OGG
64 CDDA sang OGG
65 CVS sang OGG
66 CVSD sang OGG
67 CVU sang OGG
68 DTS sang OGG
69 DVMS sang OGG
70 FAP sang OGG
71 FSSD sang OGG
72 GSRT sang OGG
73 HCOM sang OGG
74 HTK sang OGG
75 IMA sang OGG
76 IRCAM sang OGG
77 MAUD sang OGG
78 NIST sang OGG
79 PAF sang OGG
80 PRC sang OGG
81 PVF sang OGG
82 SD2 sang OGG
83 SHN sang OGG
84 SLN sang OGG
85 SNDR sang OGG
86 SNDT sang OGG
87 SOU sang OGG
88 SPH sang OGG
89 SPX sang OGG
90 TTA sang OGG
91 TXW sang OGG
92 VMS sang OGG
93 VOC sang OGG
94 W64 sang OGG