OGG

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 88,389 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.9 6,195 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,717 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.8 922 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 319 phiếu bầu
6 OGG sang FLAC 4.7 203 phiếu bầu
7 OGG sang AIFF 4.9 132 phiếu bầu
8 OGG sang AMR 4.9 57 phiếu bầu
9 OGG sang M4R 4.7 53 phiếu bầu
10 OGG sang OPUS 4.8 49 phiếu bầu
11 OGG sang GSM 4.9 46 phiếu bầu
12 OGG sang CAF 5.0 32 phiếu bầu
13 OGG sang AC3 5.0 15 phiếu bầu
14 OGG sang AU 5.0 10 phiếu bầu
15 OGG sang DTS 5.0 8 phiếu bầu
16 OGG sang OGA 4.0 8 phiếu bầu
17 OGG sang VOC 4.7 7 phiếu bầu
18 OGG sang MP2 4.7 7 phiếu bầu
19 OGG sang SND 4.3 6 phiếu bầu
20 OGG sang SPX 5.0 5 phiếu bầu
21 OGG sang TXW 4.6 5 phiếu bầu
22 OGG sang VOX 5.0 5 phiếu bầu
23 OGG sang WV 4.3 4 phiếu bầu
24 OGG sang RA 3.8 3 phiếu bầu
25 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
26 OGG sang 8SVX 5.0 2 phiếu bầu
27 OGG sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
28 OGG sang IMA 5.0 2 phiếu bầu
29 OGG sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
30 OGG sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
31 OGG sang W64 5.0 1 phiếu bầu
32 OGG sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
33 OGG sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
34 OGG sang TTA 3.0 1 phiếu bầu
35 OGG sang IRCAM 5.0 1 phiếu bầu
36 OGG sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
37 OGG sang PVF 3.0 1 phiếu bầu
38 OGG sang PRC
39 OGG sang MAUD
40 OGG sang SNDR
41 OGG sang SNDT
42 OGG sang CVS
43 OGG sang CVSD
44 OGG sang CVU
45 OGG sang DVMS
46 OGG sang FAP
47 OGG sang PAF
48 OGG sang FSSD
49 OGG sang SOU
50 OGG sang GSRT
51 OGG sang HTK
52 OGG sang SLN
53 OGG sang SPH
54 OGG sang NIST
55 OGG sang SD2
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 15,342 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.8 4,164 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.8 1,679 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 897 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.8 321 phiếu bầu
6 MOV sang OGG 4.7 167 phiếu bầu
7 WEBM sang OGG 4.8 154 phiếu bầu
8 3GP sang OGG 4.9 117 phiếu bầu
9 WMA sang OGG 4.7 91 phiếu bầu
10 AAC sang OGG 4.8 87 phiếu bầu
11 AVI sang OGG 4.7 82 phiếu bầu
12 ASF sang OGG 5.0 81 phiếu bầu
13 MPEG sang OGG 4.8 81 phiếu bầu
14 AMR sang OGG 4.9 69 phiếu bầu
15 OPUS sang OGG 4.7 68 phiếu bầu
16 M4V sang OGG 4.8 65 phiếu bầu
17 WMV sang OGG 4.6 55 phiếu bầu
18 MKV sang OGG 4.8 51 phiếu bầu
19 OGA sang OGG 4.2 45 phiếu bầu
20 OGV sang OGG 4.4 40 phiếu bầu
21 AIFF sang OGG 5.0 33 phiếu bầu
22 M4R sang OGG 5.0 28 phiếu bầu
23 FLV sang OGG 4.6 28 phiếu bầu
24 SWF sang OGG 4.5 27 phiếu bầu
25 CAF sang OGG 4.9 22 phiếu bầu
26 MPG sang OGG 4.9 11 phiếu bầu
27 APE sang OGG 5.0 9 phiếu bầu
28 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
29 SND sang OGG 4.4 5 phiếu bầu
30 AC3 sang OGG 5.0 5 phiếu bầu
31 TS sang OGG 4.8 5 phiếu bầu
32 AU sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
33 M2TS sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
34 VOC sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
35 WV sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
36 RM sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
37 MTS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
38 VOX sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
39 DSS sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
40 MP2 sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
41 RA sang OGG 3.8 2 phiếu bầu
42 3G2 sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
43 SHN sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
44 TAK sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
45 XA sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
46 SMP sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
47 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
48 VQF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
49 RMVB sang OGG 3.0 1 phiếu bầu
50 GSM sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
51 MXF sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
52 SLN sang OGG 4.0 1 phiếu bầu
53 AAF sang OGG
54 AV1 sang OGG
55 AVCHD sang OGG
56 CAVS sang OGG
57 DIVX sang OGG
58 DV sang OGG
59 HEVC sang OGG
60 M2V sang OGG
61 MJPEG sang OGG
62 MOD sang OGG
63 MPEG-2 sang OGG
64 TOD sang OGG
65 VOB sang OGG
66 WTV sang OGG
67 XVID sang OGG
68 8SVX sang OGG
69 AMB sang OGG
70 AVR sang OGG
71 CDDA sang OGG
72 CVS sang OGG
73 CVSD sang OGG
74 CVU sang OGG
75 DTS sang OGG
76 DVMS sang OGG
77 FAP sang OGG
78 FSSD sang OGG
79 GSRT sang OGG
80 HCOM sang OGG
81 HTK sang OGG
82 IMA sang OGG
83 IRCAM sang OGG
84 MAUD sang OGG
85 NIST sang OGG
86 PAF sang OGG
87 PRC sang OGG
88 PVF sang OGG
89 SD2 sang OGG
90 SNDR sang OGG
91 SNDT sang OGG
92 SOU sang OGG
93 SPH sang OGG
94 SPX sang OGG
95 TTA sang OGG
96 TXW sang OGG
97 VMS sang OGG
98 W64 sang OGG