NIST

nist

NIST (National Institute of Standards and Technology)

SPHERE (Tài nguyên Ngôn ngữ Phát biểu) là định dạng tệp do NIST (Học viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia) xác định và được sử dụng với âm thanh giọng nói. SoX có thể đọc các tệp này khi chúng chứa dữ liệu μ và luật PCM. Nó sẽ bỏ qua bất kỳ thông tin tiêu đề nào nói rằng dữ liệu được nén bằng cách rút ngắn và sẽ xử lý dữ liệu dưới dạng luật μ hoặc PCM. Điều này sẽ cho phép SoX và dòng lệnh rút ngắn chương trình để được chạy cùng nhau bằng cách sử dụng đường ống để bao gồm dữ liệu và sau đó vượt qua kết quả SoX để chế biến.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang NIST Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang NIST 5.0 5 phiếu bầu
2 WAV sang NIST 5.0 2 phiếu bầu
3 FLV sang NIST 5.0 1 phiếu bầu
4 3GP sang NIST 5.0 1 phiếu bầu
5 3G2 sang NIST
6 AAF sang NIST
7 ASF sang NIST
8 AV1 sang NIST
9 AVCHD sang NIST
10 AVI sang NIST
11 CAVS sang NIST
12 DIVX sang NIST
13 DV sang NIST
14 F4V sang NIST
15 HEVC sang NIST
16 M2TS sang NIST
17 M2V sang NIST
18 M4V sang NIST
19 MJPEG sang NIST
20 MKV sang NIST
21 MOD sang NIST
22 MOV sang NIST
23 MP4 sang NIST
24 MPEG sang NIST
25 MPEG-2 sang NIST
26 MPG sang NIST
27 MTS sang NIST
28 MXF sang NIST
29 OGV sang NIST
30 RM sang NIST
31 RMVB sang NIST
32 SWF sang NIST
33 TOD sang NIST
34 TS sang NIST
35 VOB sang NIST
36 WEBM sang NIST
37 WMV sang NIST
38 WTV sang NIST
39 XVID sang NIST
40 8SVX sang NIST
41 AAC sang NIST
42 AC3 sang NIST
43 AIFF sang NIST
44 AMB sang NIST
45 AMR sang NIST
46 APE sang NIST
47 AU sang NIST
48 AVR sang NIST
49 CAF sang NIST
50 CDDA sang NIST
51 CVS sang NIST
52 CVSD sang NIST
53 CVU sang NIST
54 DSS sang NIST
55 DTS sang NIST
56 DVMS sang NIST
57 FAP sang NIST
58 FLAC sang NIST
59 FSSD sang NIST
60 GSM sang NIST
61 GSRT sang NIST
62 HCOM sang NIST
63 HTK sang NIST
64 IMA sang NIST
65 IRCAM sang NIST
66 M4A sang NIST
67 M4R sang NIST
68 MAUD sang NIST
69 MP2 sang NIST
70 OGA sang NIST
71 OGG sang NIST
72 OPUS sang NIST
73 PAF sang NIST
74 PRC sang NIST
75 PVF sang NIST
76 RA sang NIST
77 SD2 sang NIST
78 SHN sang NIST
79 SLN sang NIST
80 SMP sang NIST
81 SND sang NIST
82 SNDR sang NIST
83 SNDT sang NIST
84 SOU sang NIST
85 SPH sang NIST
86 SPX sang NIST
87 TAK sang NIST
88 TTA sang NIST
89 TXW sang NIST
90 VMS sang NIST
91 VOC sang NIST
92 VOX sang NIST
93 VQF sang NIST
94 W64 sang NIST
95 WMA sang NIST
96 WV sang NIST
97 WVE sang NIST
98 XA sang NIST