MPEG-2

mpeg-2

MPEG-2

MPEG-2 là định dạng mã hóa video, được chuẩn hóa lần đầu tiên vào năm 1995 và được sửa đổi vào năm 2013. Do độ phức tạp tính toán tương đối thấp, tiêu chuẩn này đã trở nên phổ biến và triển khai lớn trong phần cứng video. Do đó MPEG-2 thực sự đã trở thành một tiêu chuẩn trong truyền hình vệ tinh và cáp. MPEG-2 cũng được sử dụng để tạo DVD vì những lý do tương tự (hỗ trợ phần cứng bởi đầu DVD).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MPEG-2 Chuyển đổi Đánh giá
1 MPEG-2 sang MJPEG
2 MPEG-2 sang DIVX
3 MPEG-2 sang XVID
4 MPEG-2 sang HEVC
5 MPEG-2 sang AV1
6 MPEG-2 sang AVCHD
7 MPEG-2 sang RMVB
8 MPEG-2 sang F4V
9 MPEG-2 sang M2V
10 MPEG-2 sang 3G2
11 MPEG-2 sang 3GP
12 MPEG-2 sang ASF
13 MPEG-2 sang AVI
14 MPEG-2 sang FLV
15 MPEG-2 sang M4V
16 MPEG-2 sang MKV
17 MPEG-2 sang MOV
18 MPEG-2 sang MP4
19 MPEG-2 sang MPG
20 MPEG-2 sang MPEG
21 MPEG-2 sang MTS
22 MPEG-2 sang M2TS
23 MPEG-2 sang MXF
24 MPEG-2 sang RM
25 MPEG-2 sang OGV
26 MPEG-2 sang SWF
27 MPEG-2 sang TS
28 MPEG-2 sang VOB
29 MPEG-2 sang WEBM
30 MPEG-2 sang WMV
31 MPEG-2 sang WTV
32 MPEG-2 sang AAC
33 MPEG-2 sang AC3
34 MPEG-2 sang FLAC
35 MPEG-2 sang MP3
36 MPEG-2 sang OGG
37 MPEG-2 sang AIFF
38 MPEG-2 sang AMR
39 MPEG-2 sang M4A
40 MPEG-2 sang M4R
41 MPEG-2 sang WAV
42 MPEG-2 sang WMA
43 MPEG-2 sang DTS
44 MPEG-2 sang OPUS
45 MPEG-2 sang SPX
46 MPEG-2 sang CAF
47 MPEG-2 sang W64
48 MPEG-2 sang WV
49 MPEG-2 sang VOC
50 MPEG-2 sang TTA
51 MPEG-2 sang RA
52 MPEG-2 sang MP2
53 MPEG-2 sang OGA
54 MPEG-2 sang PVF
55 MPEG-2 sang PRC
56 MPEG-2 sang MAUD
57 MPEG-2 sang 8SVX
58 MPEG-2 sang AMB
59 MPEG-2 sang AU
60 MPEG-2 sang SND
61 MPEG-2 sang SNDR
62 MPEG-2 sang SNDT
63 MPEG-2 sang AVR
64 MPEG-2 sang CDDA
65 MPEG-2 sang CVS
66 MPEG-2 sang CVSD
67 MPEG-2 sang CVU
68 MPEG-2 sang DVMS
69 MPEG-2 sang VMS
70 MPEG-2 sang FAP
71 MPEG-2 sang PAF
72 MPEG-2 sang FSSD
73 MPEG-2 sang SOU
74 MPEG-2 sang GSRT
75 MPEG-2 sang GSM
76 MPEG-2 sang HCOM
77 MPEG-2 sang HTK
78 MPEG-2 sang IMA
79 MPEG-2 sang IRCAM
80 MPEG-2 sang SLN
81 MPEG-2 sang SPH
82 MPEG-2 sang NIST
83 MPEG-2 sang SMP
84 MPEG-2 sang TXW
85 MPEG-2 sang VOX
86 MPEG-2 sang WVE
87 MPEG-2 sang SD2
88 MPEG-2 sang GIF
Chuyển đổi sang MPEG-2 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MPEG-2 4.9 1,152 phiếu bầu
2 MPG sang MPEG-2 4.9 220 phiếu bầu
3 AVI sang MPEG-2 5.0 114 phiếu bầu
4 WMV sang MPEG-2 5.0 81 phiếu bầu
5 MOV sang MPEG-2 4.9 69 phiếu bầu
6 SWF sang MPEG-2 4.7 66 phiếu bầu
7 3GP sang MPEG-2 4.8 39 phiếu bầu
8 MTS sang MPEG-2 5.0 34 phiếu bầu
9 GIF sang MPEG-2 5.0 25 phiếu bầu
10 WEBM sang MPEG-2 5.0 24 phiếu bầu
11 M4V sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
12 MKV sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
13 FLV sang MPEG-2 4.8 11 phiếu bầu
14 TS sang MPEG-2 4.8 9 phiếu bầu
15 RM sang MPEG-2 5.0 3 phiếu bầu
16 OGV sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
17 MXF sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
18 AAF sang MPEG-2 4.5 2 phiếu bầu
19 ASF sang MPEG-2 4.0 1 phiếu bầu
20 3G2 sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
21 TOD sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
22 AV1 sang MPEG-2
23 AVCHD sang MPEG-2
24 CAVS sang MPEG-2
25 DIVX sang MPEG-2
26 DV sang MPEG-2
27 F4V sang MPEG-2
28 HEVC sang MPEG-2
29 M2TS sang MPEG-2
30 M2V sang MPEG-2
31 MJPEG sang MPEG-2
32 MOD sang MPEG-2
33 MPEG sang MPEG-2
34 RMVB sang MPEG-2
35 VOB sang MPEG-2
36 WTV sang MPEG-2
37 XVID sang MPEG-2