MPEG-2

mpeg-2

MPEG-2

MPEG-2 (hay còn gọi là H.222 / H.262 theo quy định của ITU) là một tiêu chuẩn cho các mã hóa chung của các hình ảnh chuyển động và ISO / IEC 13.818 MPEG-2 ở ISO Store. Nó mô tả một sự kết hợp của video nén lossy và phương pháp nén dữ liệu âm thanh lossy, mà cho phép lưu trữ và truyền tải phim sử dụng phương tiện truyền thông lưu trữ hiện có và băng thông truyền tải.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MPEG-2 Chuyển đổi Đánh giá
1 MPEG-2 sang DIVX
2 MPEG-2 sang XVID
3 MPEG-2 sang HEVC
4 MPEG-2 sang AV1
5 MPEG-2 sang AVCHD
6 MPEG-2 sang RMVB
7 MPEG-2 sang F4V
8 MPEG-2 sang M2V
9 MPEG-2 sang 3G2
10 MPEG-2 sang 3GP
11 MPEG-2 sang ASF
12 MPEG-2 sang AVI
13 MPEG-2 sang FLV
14 MPEG-2 sang M4V
15 MPEG-2 sang MKV
16 MPEG-2 sang MOV
17 MPEG-2 sang MP4
18 MPEG-2 sang MPG
19 MPEG-2 sang MPEG
20 MPEG-2 sang MTS
21 MPEG-2 sang M2TS
22 MPEG-2 sang MXF
23 MPEG-2 sang RM
24 MPEG-2 sang OGV
25 MPEG-2 sang SWF
26 MPEG-2 sang TS
27 MPEG-2 sang VOB
28 MPEG-2 sang WEBM
29 MPEG-2 sang WMV
30 MPEG-2 sang WTV
31 MPEG-2 sang AAC
32 MPEG-2 sang AC3
33 MPEG-2 sang FLAC
34 MPEG-2 sang MP3
35 MPEG-2 sang OGG
36 MPEG-2 sang AIFF
37 MPEG-2 sang AMR
38 MPEG-2 sang M4A
39 MPEG-2 sang M4R
40 MPEG-2 sang WAV
41 MPEG-2 sang WMA
42 MPEG-2 sang DTS
43 MPEG-2 sang OPUS
44 MPEG-2 sang SPX
45 MPEG-2 sang CAF
46 MPEG-2 sang TTA
47 MPEG-2 sang PVF
48 MPEG-2 sang PRC
49 MPEG-2 sang MAUD
50 MPEG-2 sang 8SVX
51 MPEG-2 sang AMB
52 MPEG-2 sang AU
53 MPEG-2 sang SND
54 MPEG-2 sang SNDR
55 MPEG-2 sang SNDT
56 MPEG-2 sang AVR
57 MPEG-2 sang CDDA
58 MPEG-2 sang CVS
59 MPEG-2 sang CVSD
60 MPEG-2 sang CVU
61 MPEG-2 sang DVMS
62 MPEG-2 sang VMS
63 MPEG-2 sang FAP
64 MPEG-2 sang PAF
65 MPEG-2 sang FSSD
66 MPEG-2 sang SOU
67 MPEG-2 sang GSRT
68 MPEG-2 sang GSM
69 MPEG-2 sang HCOM
70 MPEG-2 sang HTK
71 MPEG-2 sang IMA
72 MPEG-2 sang IRCAM
73 MPEG-2 sang SLN
74 MPEG-2 sang SPH
75 MPEG-2 sang NIST
76 MPEG-2 sang SMP
77 MPEG-2 sang TXW
78 MPEG-2 sang VOC
79 MPEG-2 sang VOX
80 MPEG-2 sang W64
81 MPEG-2 sang WV
82 MPEG-2 sang WVE
83 MPEG-2 sang SD2
84 MPEG-2 sang GIF
Chuyển đổi sang MPEG-2 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MPEG-2 4.9 1,152 phiếu bầu
2 MPG sang MPEG-2 4.9 220 phiếu bầu
3 AVI sang MPEG-2 5.0 114 phiếu bầu
4 WMV sang MPEG-2 5.0 81 phiếu bầu
5 MOV sang MPEG-2 4.9 69 phiếu bầu
6 SWF sang MPEG-2 4.7 66 phiếu bầu
7 3GP sang MPEG-2 4.8 39 phiếu bầu
8 MTS sang MPEG-2 5.0 34 phiếu bầu
9 GIF sang MPEG-2 5.0 25 phiếu bầu
10 WEBM sang MPEG-2 5.0 24 phiếu bầu
11 M4V sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
12 MKV sang MPEG-2 5.0 23 phiếu bầu
13 FLV sang MPEG-2 4.8 11 phiếu bầu
14 TS sang MPEG-2 4.8 9 phiếu bầu
15 RM sang MPEG-2 5.0 3 phiếu bầu
16 OGV sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
17 MXF sang MPEG-2 5.0 2 phiếu bầu
18 AAF sang MPEG-2 4.5 2 phiếu bầu
19 ASF sang MPEG-2 4.0 1 phiếu bầu
20 3G2 sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
21 TOD sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
22 AV1 sang MPEG-2
23 AVCHD sang MPEG-2
24 CAVS sang MPEG-2
25 DIVX sang MPEG-2
26 DV sang MPEG-2
27 F4V sang MPEG-2
28 HEVC sang MPEG-2
29 M2TS sang MPEG-2
30 M2V sang MPEG-2
31 MOD sang MPEG-2
32 MPEG sang MPEG-2
33 RMVB sang MPEG-2
34 VOB sang MPEG-2
35 WTV sang MPEG-2
36 XVID sang MPEG-2