FLV

flv

Flash Video

FLV là một thùng chứa Flash Video được sử dụng trên các trang web lưu trữ phổ biến lưu trữ âm thanh, video và các dữ liệu khác. Nó thường sử dụng codec h.264 hoặc h.263 để lưu trữ video và MP3 cho âm thanh. Có rất nhiều chương trình cho cả hệ điều hành Windows và Mac có thể mở tệp .flv.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 FLV sang MP4 4.8 12,328 phiếu bầu
2 FLV sang MP3 4.8 3,392 phiếu bầu
3 FLV sang GIF 4.7 1,264 phiếu bầu
4 FLV sang AVI 4.8 678 phiếu bầu
5 FLV sang WMV 4.8 298 phiếu bầu
6 FLV sang SWF 4.9 266 phiếu bầu
7 FLV sang WAV 4.9 226 phiếu bầu
8 FLV sang MOV 4.8 149 phiếu bầu
9 FLV sang MPEG 4.8 133 phiếu bầu
10 FLV sang FLAC 4.9 78 phiếu bầu
11 FLV sang WEBM 4.8 69 phiếu bầu
12 FLV sang MPG 4.9 56 phiếu bầu
13 FLV sang 3GP 4.8 54 phiếu bầu
14 FLV sang MKV 4.9 43 phiếu bầu
15 FLV sang M4A 4.7 41 phiếu bầu
16 FLV sang DIVX 4.9 28 phiếu bầu
17 FLV sang OGV 4.6 23 phiếu bầu
18 FLV sang WMA 5.0 19 phiếu bầu
19 FLV sang RMVB 4.7 15 phiếu bầu
20 FLV sang VOB 5.0 15 phiếu bầu
21 FLV sang F4V 5.0 14 phiếu bầu
22 FLV sang M4V 4.9 14 phiếu bầu
23 FLV sang OGG 5.0 13 phiếu bầu
24 FLV sang AAC 4.9 13 phiếu bầu
25 FLV sang XVID 5.0 11 phiếu bầu
26 FLV sang MPEG-2 4.8 11 phiếu bầu
27 FLV sang ASF 4.6 9 phiếu bầu
28 FLV sang TS 5.0 9 phiếu bầu
29 FLV sang HEVC 4.9 8 phiếu bầu
30 FLV sang AVCHD 4.4 8 phiếu bầu
31 FLV sang MTS 5.0 4 phiếu bầu
32 FLV sang M4R 5.0 4 phiếu bầu
33 FLV sang MJPEG 4.3 3 phiếu bầu
34 FLV sang MXF 4.7 3 phiếu bầu
35 FLV sang RM 5.0 2 phiếu bầu
36 FLV sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
37 FLV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
38 FLV sang AV1 5.0 2 phiếu bầu
39 FLV sang 3G2 5.0 2 phiếu bầu
40 FLV sang NIST 5.0 1 phiếu bầu
41 FLV sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
42 FLV sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
43 FLV sang M2TS
44 FLV sang WTV
45 FLV sang AC3
46 FLV sang DTS
47 FLV sang OPUS
48 FLV sang SPX
49 FLV sang CAF
50 FLV sang W64
51 FLV sang WV
52 FLV sang VOC
53 FLV sang TTA
54 FLV sang RA
55 FLV sang MP2
56 FLV sang OGA
57 FLV sang PVF
58 FLV sang PRC
59 FLV sang MAUD
60 FLV sang 8SVX
61 FLV sang AMB
62 FLV sang AU
63 FLV sang SND
64 FLV sang SNDR
65 FLV sang SNDT
66 FLV sang CDDA
67 FLV sang CVS
68 FLV sang CVSD
69 FLV sang CVU
70 FLV sang DVMS
71 FLV sang VMS
72 FLV sang FAP
73 FLV sang PAF
74 FLV sang FSSD
75 FLV sang SOU
76 FLV sang GSRT
77 FLV sang GSM
78 FLV sang HCOM
79 FLV sang HTK
80 FLV sang IMA
81 FLV sang IRCAM
82 FLV sang SLN
83 FLV sang SPH
84 FLV sang SMP
85 FLV sang TXW
86 FLV sang VOX
87 FLV sang WVE
88 FLV sang SD2
Chuyển đổi sang FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang FLV 4.8 3,885 phiếu bầu
2 SWF sang FLV 4.5 997 phiếu bầu
3 MOV sang FLV 4.8 302 phiếu bầu
4 GIF sang FLV 4.9 207 phiếu bầu
5 WMV sang FLV 4.8 204 phiếu bầu
6 AVI sang FLV 4.8 202 phiếu bầu
7 WEBM sang FLV 4.7 132 phiếu bầu
8 MKV sang FLV 4.8 70 phiếu bầu
9 M4V sang FLV 5.0 60 phiếu bầu
10 MPG sang FLV 4.9 58 phiếu bầu
11 3GP sang FLV 4.9 57 phiếu bầu
12 TS sang FLV 4.8 21 phiếu bầu
13 MTS sang FLV 5.0 13 phiếu bầu
14 F4V sang FLV 4.8 13 phiếu bầu
15 OGV sang FLV 5.0 9 phiếu bầu
16 RM sang FLV 5.0 6 phiếu bầu
17 ASF sang FLV 5.0 4 phiếu bầu
18 RMVB sang FLV 4.8 4 phiếu bầu
19 VOB sang FLV 5.0 3 phiếu bầu
20 MPEG sang FLV 5.0 3 phiếu bầu
21 AAF sang FLV 4.5 2 phiếu bầu
22 MXF sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
23 MOD sang FLV 4.0 1 phiếu bầu
24 DIVX sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
25 3G2 sang FLV
26 AV1 sang FLV
27 AVCHD sang FLV
28 CAVS sang FLV
29 DV sang FLV
30 HEVC sang FLV
31 M2TS sang FLV
32 M2V sang FLV
33 MJPEG sang FLV
34 MPEG-2 sang FLV
35 TOD sang FLV
36 WTV sang FLV
37 XVID sang FLV