FLV

flv

Flash Video

Là một định dạng phương tiện truyền thông chứa được thiết kế cho các tuyến trên Internet. Được sử dụng trên các trang web video lưu trữ phổ biến. Video thường được lưu trữ trong định dạng H.263 và H.264, âm thanh là một trong MP3 hoặc codec ít phổ biến khác. định dạng FLV-file là một dòng bit, cung cấp hình ảnh chất lượng cao ngay cả ở tốc độ bit thấp.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 FLV sang MP4 4.8 7,435 phiếu bầu
2 FLV sang MP3 4.8 2,405 phiếu bầu
3 FLV sang GIF 4.8 578 phiếu bầu
4 FLV sang AVI 4.9 496 phiếu bầu
5 FLV sang SWF 4.9 226 phiếu bầu
6 FLV sang WMV 4.8 224 phiếu bầu
7 FLV sang WAV 4.9 157 phiếu bầu
8 FLV sang MPEG 4.9 91 phiếu bầu
9 FLV sang MOV 4.9 91 phiếu bầu
10 FLV sang WEBM 5.0 45 phiếu bầu
11 FLV sang 3GP 4.9 44 phiếu bầu
12 FLV sang MPG 4.9 35 phiếu bầu
13 FLV sang FLAC 4.9 28 phiếu bầu
14 FLV sang M4A 4.7 27 phiếu bầu
15 FLV sang OGV 4.7 21 phiếu bầu
16 FLV sang MKV 5.0 20 phiếu bầu
17 FLV sang DIVX 5.0 19 phiếu bầu
18 FLV sang VOB 5.0 15 phiếu bầu
19 FLV sang M4V 5.0 11 phiếu bầu
20 FLV sang AAC 4.9 11 phiếu bầu
21 FLV sang MPEG-2 4.8 11 phiếu bầu
22 FLV sang WMA 5.0 10 phiếu bầu
23 FLV sang OGG 5.0 9 phiếu bầu
24 FLV sang XVID 5.0 9 phiếu bầu
25 FLV sang F4V 5.0 9 phiếu bầu
26 FLV sang TS 5.0 8 phiếu bầu
27 FLV sang AVCHD 4.3 7 phiếu bầu
28 FLV sang RMVB 5.0 7 phiếu bầu
29 FLV sang ASF 5.0 3 phiếu bầu
30 FLV sang MTS 5.0 3 phiếu bầu
31 FLV sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
32 FLV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
33 FLV sang 3G2 5.0 2 phiếu bầu
34 FLV sang RM 5.0 2 phiếu bầu
35 FLV sang M4R 5.0 2 phiếu bầu
36 FLV sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
37 FLV sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
38 FLV sang NIST 5.0 1 phiếu bầu
39 FLV sang MXF 4.0 1 phiếu bầu
40 FLV sang HEVC
41 FLV sang AV1
42 FLV sang M2TS
43 FLV sang WTV
44 FLV sang AC3
45 FLV sang DTS
46 FLV sang OPUS
47 FLV sang SPX
48 FLV sang CAF
49 FLV sang TTA
50 FLV sang PVF
51 FLV sang PRC
52 FLV sang MAUD
53 FLV sang 8SVX
54 FLV sang AMB
55 FLV sang AU
56 FLV sang SND
57 FLV sang SNDR
58 FLV sang SNDT
59 FLV sang CDDA
60 FLV sang CVS
61 FLV sang CVSD
62 FLV sang CVU
63 FLV sang DVMS
64 FLV sang VMS
65 FLV sang FAP
66 FLV sang PAF
67 FLV sang FSSD
68 FLV sang SOU
69 FLV sang GSRT
70 FLV sang GSM
71 FLV sang HCOM
72 FLV sang HTK
73 FLV sang IMA
74 FLV sang IRCAM
75 FLV sang SLN
76 FLV sang SPH
77 FLV sang SMP
78 FLV sang TXW
79 FLV sang VOC
80 FLV sang VOX
81 FLV sang W64
82 FLV sang WV
83 FLV sang WVE
84 FLV sang SD2
Chuyển đổi sang FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang FLV 4.9 3,002 phiếu bầu
2 SWF sang FLV 4.6 918 phiếu bầu
3 MOV sang FLV 4.8 267 phiếu bầu
4 WMV sang FLV 4.8 172 phiếu bầu
5 GIF sang FLV 5.0 165 phiếu bầu
6 AVI sang FLV 4.8 160 phiếu bầu
7 WEBM sang FLV 4.8 90 phiếu bầu
8 MKV sang FLV 4.8 56 phiếu bầu
9 3GP sang FLV 4.9 56 phiếu bầu
10 M4V sang FLV 4.9 54 phiếu bầu
11 MPG sang FLV 4.9 46 phiếu bầu
12 TS sang FLV 4.8 16 phiếu bầu
13 MTS sang FLV 5.0 13 phiếu bầu
14 F4V sang FLV 5.0 9 phiếu bầu
15 OGV sang FLV 5.0 8 phiếu bầu
16 RM sang FLV 5.0 5 phiếu bầu
17 ASF sang FLV 5.0 3 phiếu bầu
18 AAF sang FLV 4.5 2 phiếu bầu
19 MXF sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
20 DIVX sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
21 RMVB sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
22 MPEG sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
23 VOB sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
24 3G2 sang FLV
25 AV1 sang FLV
26 AVCHD sang FLV
27 CAVS sang FLV
28 DV sang FLV
29 HEVC sang FLV
30 M2TS sang FLV
31 M2V sang FLV
32 MOD sang FLV
33 MPEG-2 sang FLV
34 TOD sang FLV
35 WTV sang FLV
36 XVID sang FLV