FLV

flv

Flash Video

FLV là một thùng chứa Flash Video được sử dụng trên các trang web lưu trữ phổ biến lưu trữ âm thanh, video và các dữ liệu khác. Nó thường sử dụng codec h.264 hoặc h.263 để lưu trữ video và MP3 cho âm thanh. Có rất nhiều chương trình cho cả hệ điều hành Windows và Mac có thể mở tệp .flv.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 FLV sang MP4 4.8 24,946 phiếu bầu
2 FLV sang MP3 4.8 6,191 phiếu bầu
3 FLV sang GIF 4.7 1,727 phiếu bầu
4 FLV sang AVI 4.8 1,123 phiếu bầu
5 FLV sang WMV 4.8 463 phiếu bầu
6 FLV sang WAV 4.8 371 phiếu bầu
7 FLV sang SWF 4.8 334 phiếu bầu
8 FLV sang FLAC 4.8 291 phiếu bầu
9 FLV sang MOV 4.8 291 phiếu bầu
10 FLV sang MPEG 4.7 207 phiếu bầu
11 FLV sang WEBM 4.8 131 phiếu bầu
12 FLV sang MPG 4.8 117 phiếu bầu
13 FLV sang M4A 4.8 113 phiếu bầu
14 FLV sang MKV 4.8 75 phiếu bầu
15 FLV sang 3GP 4.8 75 phiếu bầu
16 FLV sang WMA 4.6 55 phiếu bầu
17 FLV sang DIVX 4.7 44 phiếu bầu
18 FLV sang AAC 4.9 35 phiếu bầu
19 FLV sang M4V 4.9 33 phiếu bầu
20 FLV sang OGG 4.6 30 phiếu bầu
21 FLV sang OGV 4.6 27 phiếu bầu
22 FLV sang RMVB 4.6 22 phiếu bầu
23 FLV sang MJPEG 4.4 22 phiếu bầu
24 FLV sang TS 4.9 19 phiếu bầu
25 FLV sang VOB 5.0 19 phiếu bầu
26 FLV sang M4R 4.8 18 phiếu bầu
27 FLV sang XVID 4.9 17 phiếu bầu
28 FLV sang F4V 5.0 17 phiếu bầu
29 FLV sang ASF 4.8 12 phiếu bầu
30 FLV sang MPEG-2 4.8 11 phiếu bầu
31 FLV sang HEVC 4.8 11 phiếu bầu
32 FLV sang AVCHD 4.4 10 phiếu bầu
33 FLV sang AV1 4.6 9 phiếu bầu
34 FLV sang MTS 4.3 6 phiếu bầu
35 FLV sang AIFF 5.0 5 phiếu bầu
36 FLV sang MP2 5.0 5 phiếu bầu
37 FLV sang MXF 4.8 4 phiếu bầu
38 FLV sang 3G2 4.8 4 phiếu bầu
39 FLV sang AMR 4.0 3 phiếu bầu
40 FLV sang VOX 4.3 3 phiếu bầu
41 FLV sang RM 5.0 2 phiếu bầu
42 FLV sang OPUS 4.5 2 phiếu bầu
43 FLV sang DTS 4.0 2 phiếu bầu
44 FLV sang M2V 5.0 2 phiếu bầu
45 FLV sang AU 5.0 1 phiếu bầu
46 FLV sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
47 FLV sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
48 FLV sang NIST 5.0 1 phiếu bầu
49 FLV sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
50 FLV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
51 FLV sang M2TS
52 FLV sang AC3
53 FLV sang SPX
54 FLV sang W64
55 FLV sang WV
56 FLV sang VOC
57 FLV sang TTA
58 FLV sang RA
59 FLV sang OGA
60 FLV sang PVF
61 FLV sang PRC
62 FLV sang MAUD
63 FLV sang 8SVX
64 FLV sang AMB
65 FLV sang SND
66 FLV sang SNDR
67 FLV sang SNDT
68 FLV sang CVS
69 FLV sang CVSD
70 FLV sang CVU
71 FLV sang DVMS
72 FLV sang VMS
73 FLV sang FAP
74 FLV sang PAF
75 FLV sang FSSD
76 FLV sang SOU
77 FLV sang GSRT
78 FLV sang GSM
79 FLV sang HCOM
80 FLV sang HTK
81 FLV sang IMA
82 FLV sang IRCAM
83 FLV sang SLN
84 FLV sang SPH
85 FLV sang SMP
86 FLV sang TXW
87 FLV sang WVE
88 FLV sang SD2
Chuyển đổi sang FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang FLV 4.8 6,208 phiếu bầu
2 SWF sang FLV 4.3 1,191 phiếu bầu
3 MOV sang FLV 4.8 437 phiếu bầu
4 AVI sang FLV 4.7 321 phiếu bầu
5 WMV sang FLV 4.7 300 phiếu bầu
6 GIF sang FLV 4.9 281 phiếu bầu
7 WEBM sang FLV 4.7 199 phiếu bầu
8 MKV sang FLV 4.8 120 phiếu bầu
9 M4V sang FLV 4.9 87 phiếu bầu
10 MPG sang FLV 4.9 77 phiếu bầu
11 3GP sang FLV 4.8 65 phiếu bầu
12 TS sang FLV 4.8 35 phiếu bầu
13 F4V sang FLV 4.8 18 phiếu bầu
14 MPEG sang FLV 4.8 16 phiếu bầu
15 MTS sang FLV 5.0 16 phiếu bầu
16 OGV sang FLV 5.0 10 phiếu bầu
17 VOB sang FLV 4.9 8 phiếu bầu
18 RMVB sang FLV 4.8 6 phiếu bầu
19 RM sang FLV 5.0 6 phiếu bầu
20 ASF sang FLV 5.0 5 phiếu bầu
21 DIVX sang FLV 5.0 3 phiếu bầu
22 AAF sang FLV 4.5 2 phiếu bầu
23 MOD sang FLV 4.5 2 phiếu bầu
24 M2V sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
25 M2TS sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
26 MXF sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
27 3G2 sang FLV
28 AV1 sang FLV
29 AVCHD sang FLV
30 CAVS sang FLV
31 DV sang FLV
32 HEVC sang FLV
33 MJPEG sang FLV
34 MPEG-2 sang FLV
35 TOD sang FLV
36 WTV sang FLV
37 XVID sang FLV