FLAC

flac

Free Lossless Audio Codec

Đây là mở các bộ codec, được phát triển theo dự án Ogg. Gần đây nó trở nên khá phổ biến: nhiều người dùng có nhu cầu lưu trữ âm thanh với chất lượng ban đầu chọn FLAC. Đây là một phần trong mối liên hệ với thực tế là codec sử dụng IDv1 và IDv3 thẻ - điều này cho phép một người sử dụng để sắp xếp một bộ sưu tập âm thanh theo sở thích riêng của một người, thay đổi siêu dữ liệu ban đầu của các bài hát.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 FLAC sang MP3 4.9 10,460 phiếu bầu
2 FLAC sang WAV 4.9 906 phiếu bầu
3 FLAC sang M4A 4.7 241 phiếu bầu
4 FLAC sang AAC 4.9 123 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 71 phiếu bầu
6 FLAC sang WMA 4.7 65 phiếu bầu
7 FLAC sang OGG 4.9 51 phiếu bầu
8 FLAC sang DTS 4.7 36 phiếu bầu
9 FLAC sang CDDA 5.0 20 phiếu bầu
10 FLAC sang M4R 4.5 12 phiếu bầu
11 FLAC sang AC3 5.0 10 phiếu bầu
12 FLAC sang AMR 5.0 5 phiếu bầu
13 FLAC sang OPUS 4.6 5 phiếu bầu
14 FLAC sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
15 FLAC sang GSM 5.0 2 phiếu bầu
16 FLAC sang AU 5.0 2 phiếu bầu
17 FLAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu
18 FLAC sang SNDR 5.0 1 phiếu bầu
19 FLAC sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
20 FLAC sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
21 FLAC sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
22 FLAC sang FAP 5.0 1 phiếu bầu
23 FLAC sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
24 FLAC sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
25 FLAC sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
26 FLAC sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
27 FLAC sang SPX
28 FLAC sang TTA
29 FLAC sang PVF
30 FLAC sang PRC
31 FLAC sang SND
32 FLAC sang SNDT
33 FLAC sang CVS
34 FLAC sang CVSD
35 FLAC sang CVU
36 FLAC sang DVMS
37 FLAC sang VMS
38 FLAC sang PAF
39 FLAC sang FSSD
40 FLAC sang SOU
41 FLAC sang GSRT
42 FLAC sang HCOM
43 FLAC sang HTK
44 FLAC sang IRCAM
45 FLAC sang SLN
46 FLAC sang NIST
47 FLAC sang SMP
48 FLAC sang TXW
49 FLAC sang VOX
50 FLAC sang W64
51 FLAC sang WVE
52 FLAC sang SD2
Chuyển đổi sang FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang FLAC 4.9 902 phiếu bầu
2 APE sang FLAC 4.8 442 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.9 336 phiếu bầu
4 MP4 sang FLAC 4.9 284 phiếu bầu
5 M4A sang FLAC 4.8 165 phiếu bầu
6 TAK sang FLAC 4.6 54 phiếu bầu
7 ASF sang FLAC 5.0 53 phiếu bầu
8 WEBM sang FLAC 4.7 50 phiếu bầu
9 MKV sang FLAC 4.8 50 phiếu bầu
10 WV sang FLAC 5.0 48 phiếu bầu
11 SHN sang FLAC 4.9 44 phiếu bầu
12 OGG sang FLAC 4.9 35 phiếu bầu
13 AIFF sang FLAC 5.0 30 phiếu bầu
14 FLV sang FLAC 4.9 28 phiếu bầu
15 3GP sang FLAC 5.0 24 phiếu bầu
16 DTS sang FLAC 4.7 22 phiếu bầu
17 AAC sang FLAC 4.7 21 phiếu bầu
18 WMA sang FLAC 4.7 19 phiếu bầu
19 OPUS sang FLAC 5.0 10 phiếu bầu
20 SWF sang FLAC 4.6 8 phiếu bầu
21 TTA sang FLAC 5.0 8 phiếu bầu
22 MOV sang FLAC 5.0 7 phiếu bầu
23 AMR sang FLAC 5.0 6 phiếu bầu
24 TS sang FLAC 4.0 6 phiếu bầu
25 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
26 WMV sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
27 AC3 sang FLAC 4.8 4 phiếu bầu
28 M4V sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
29 MPG sang FLAC 5.0 3 phiếu bầu
30 MPEG sang FLAC 4.7 3 phiếu bầu
31 RM sang FLAC 5.0 2 phiếu bầu
32 SMP sang FLAC 4.5 2 phiếu bầu
33 M2TS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
34 M4R sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
35 AVI sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
36 MTS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
37 CAF sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
38 DSS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
39 CDDA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
40 OGV sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
41 XA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
42 3G2 sang FLAC
43 AAF sang FLAC
44 AV1 sang FLAC
45 AVCHD sang FLAC
46 CAVS sang FLAC
47 DIVX sang FLAC
48 DV sang FLAC
49 F4V sang FLAC
50 HEVC sang FLAC
51 M2V sang FLAC
52 MOD sang FLAC
53 MPEG-2 sang FLAC
54 MXF sang FLAC
55 RMVB sang FLAC
56 TOD sang FLAC
57 VOB sang FLAC
58 WTV sang FLAC
59 XVID sang FLAC
60 8SVX sang FLAC
61 AMB sang FLAC
62 AU sang FLAC
63 AVR sang FLAC
64 CVS sang FLAC
65 CVSD sang FLAC
66 CVU sang FLAC
67 DVMS sang FLAC
68 FAP sang FLAC
69 FSSD sang FLAC
70 GSM sang FLAC
71 GSRT sang FLAC
72 HCOM sang FLAC
73 HTK sang FLAC
74 IMA sang FLAC
75 IRCAM sang FLAC
76 MAUD sang FLAC
77 NIST sang FLAC
78 PAF sang FLAC
79 PRC sang FLAC
80 PVF sang FLAC
81 SD2 sang FLAC
82 SLN sang FLAC
83 SND sang FLAC
84 SNDR sang FLAC
85 SNDT sang FLAC
86 SOU sang FLAC
87 SPH sang FLAC
88 SPX sang FLAC
89 TXW sang FLAC
90 VMS sang FLAC
91 VOC sang FLAC
92 VOX sang FLAC
93 VQF sang FLAC
94 W64 sang FLAC