FLAC

flac

Free Lossless Audio Codec

Đây là mở các bộ codec, được phát triển theo dự án Ogg. Gần đây nó trở nên khá phổ biến: nhiều người dùng có nhu cầu lưu trữ âm thanh với chất lượng ban đầu chọn FLAC. Đây là một phần trong mối liên hệ với thực tế là codec sử dụng IDv1 và IDv3 thẻ - điều này cho phép một người sử dụng để sắp xếp một bộ sưu tập âm thanh theo sở thích riêng của một người, thay đổi siêu dữ liệu ban đầu của các bài hát.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 FLAC sang MP3 4.8 47,545 phiếu bầu
2 FLAC sang WAV 4.8 5,468 phiếu bầu
3 FLAC sang M4A 4.7 843 phiếu bầu
4 FLAC sang OGG 4.9 556 phiếu bầu
5 FLAC sang AAC 4.7 555 phiếu bầu
6 FLAC sang AIFF 4.8 347 phiếu bầu
7 FLAC sang WMA 4.7 241 phiếu bầu
8 FLAC sang DTS 4.6 188 phiếu bầu
9 FLAC sang M4R 4.9 126 phiếu bầu
10 FLAC sang CDDA 4.7 58 phiếu bầu
11 FLAC sang AC3 4.5 45 phiếu bầu
12 FLAC sang OPUS 4.6 29 phiếu bầu
13 FLAC sang AMR 4.7 20 phiếu bầu
14 FLAC sang WV 5.0 10 phiếu bầu
15 FLAC sang AU 5.0 7 phiếu bầu
16 FLAC sang CAF 4.9 7 phiếu bầu
17 FLAC sang SND 5.0 5 phiếu bầu
18 FLAC sang RA 5.0 4 phiếu bầu
19 FLAC sang TTA 5.0 3 phiếu bầu
20 FLAC sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
21 FLAC sang OGA 5.0 3 phiếu bầu
22 FLAC sang MP2 3.8 3 phiếu bầu
23 FLAC sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
24 FLAC sang FAP 5.0 2 phiếu bầu
25 FLAC sang GSM 5.0 2 phiếu bầu
26 FLAC sang SPX 5.0 2 phiếu bầu
27 FLAC sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
28 FLAC sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
29 FLAC sang W64 5.0 1 phiếu bầu
30 FLAC sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
31 FLAC sang SNDR 5.0 1 phiếu bầu
32 FLAC sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
33 FLAC sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
34 FLAC sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
35 FLAC sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
36 FLAC sang PVF
37 FLAC sang PRC
38 FLAC sang SNDT
39 FLAC sang CVS
40 FLAC sang CVSD
41 FLAC sang CVU
42 FLAC sang DVMS
43 FLAC sang VMS
44 FLAC sang PAF
45 FLAC sang FSSD
46 FLAC sang SOU
47 FLAC sang GSRT
48 FLAC sang HCOM
49 FLAC sang HTK
50 FLAC sang IRCAM
51 FLAC sang NIST
52 FLAC sang TXW
53 FLAC sang VOX
54 FLAC sang WVE
55 FLAC sang SD2
Chuyển đổi sang FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang FLAC 4.7 6,055 phiếu bầu
2 MP4 sang FLAC 4.8 2,201 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.8 2,055 phiếu bầu
4 APE sang FLAC 4.8 1,650 phiếu bầu
5 M4A sang FLAC 4.8 1,275 phiếu bầu
6 FLV sang FLAC 4.8 416 phiếu bầu
7 WEBM sang FLAC 4.8 407 phiếu bầu
8 OGG sang FLAC 4.8 339 phiếu bầu
9 MKV sang FLAC 4.8 305 phiếu bầu
10 WMA sang FLAC 4.7 251 phiếu bầu
11 AIFF sang FLAC 4.8 208 phiếu bầu
12 SHN sang FLAC 4.8 202 phiếu bầu
13 WV sang FLAC 4.7 195 phiếu bầu
14 MPEG sang FLAC 4.7 144 phiếu bầu
15 DTS sang FLAC 4.6 137 phiếu bầu
16 OPUS sang FLAC 4.9 130 phiếu bầu
17 TAK sang FLAC 4.5 99 phiếu bầu
18 AAC sang FLAC 4.8 97 phiếu bầu
19 ASF sang FLAC 5.0 54 phiếu bầu
20 TS sang FLAC 4.6 40 phiếu bầu
21 TTA sang FLAC 4.9 39 phiếu bầu
22 3GP sang FLAC 4.9 33 phiếu bầu
23 MOV sang FLAC 4.5 31 phiếu bầu
24 SWF sang FLAC 4.0 26 phiếu bầu
25 AC3 sang FLAC 4.5 24 phiếu bầu
26 WMV sang FLAC 4.5 19 phiếu bầu
27 AMR sang FLAC 5.0 18 phiếu bầu
28 AVI sang FLAC 4.7 18 phiếu bầu
29 MPG sang FLAC 4.8 11 phiếu bầu
30 M4R sang FLAC 5.0 10 phiếu bầu
31 M4V sang FLAC 4.3 7 phiếu bầu
32 RM sang FLAC 5.0 5 phiếu bầu
33 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
34 CAF sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
35 MP2 sang FLAC 4.8 4 phiếu bầu
36 OGA sang FLAC 5.0 3 phiếu bầu
37 RA sang FLAC 4.3 3 phiếu bầu
38 AU sang FLAC 5.0 3 phiếu bầu
39 F4V sang FLAC 4.5 2 phiếu bầu
40 VOB sang FLAC 5.0 2 phiếu bầu
41 SMP sang FLAC 4.5 2 phiếu bầu
42 WTV sang FLAC 4.0 1 phiếu bầu
43 XA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
44 M2TS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
45 SD2 sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
46 MTS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
47 MXF sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
48 W64 sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
49 VQF sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
50 OGV sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
51 SPX sang FLAC 3.0 1 phiếu bầu
52 CDDA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
53 DSS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
54 3G2 sang FLAC
55 AAF sang FLAC
56 AV1 sang FLAC
57 AVCHD sang FLAC
58 CAVS sang FLAC
59 DIVX sang FLAC
60 DV sang FLAC
61 HEVC sang FLAC
62 M2V sang FLAC
63 MJPEG sang FLAC
64 MOD sang FLAC
65 MPEG-2 sang FLAC
66 RMVB sang FLAC
67 TOD sang FLAC
68 XVID sang FLAC
69 8SVX sang FLAC
70 AMB sang FLAC
71 AVR sang FLAC
72 CVS sang FLAC
73 CVSD sang FLAC
74 CVU sang FLAC
75 DVMS sang FLAC
76 FAP sang FLAC
77 FSSD sang FLAC
78 GSM sang FLAC
79 GSRT sang FLAC
80 HCOM sang FLAC
81 HTK sang FLAC
82 IMA sang FLAC
83 IRCAM sang FLAC
84 MAUD sang FLAC
85 NIST sang FLAC
86 PAF sang FLAC
87 PRC sang FLAC
88 PVF sang FLAC
89 SLN sang FLAC
90 SND sang FLAC
91 SNDR sang FLAC
92 SNDT sang FLAC
93 SOU sang FLAC
94 SPH sang FLAC
95 TXW sang FLAC
96 VMS sang FLAC
97 VOC sang FLAC
98 VOX sang FLAC