FLAC

flac

Free Lossless Audio Codec

Đây là mở các bộ codec, được phát triển theo dự án Ogg. Gần đây nó trở nên khá phổ biến: nhiều người dùng có nhu cầu lưu trữ âm thanh với chất lượng ban đầu chọn FLAC. Đây là một phần trong mối liên hệ với thực tế là codec sử dụng IDv1 và IDv3 thẻ - điều này cho phép một người sử dụng để sắp xếp một bộ sưu tập âm thanh theo sở thích riêng của một người, thay đổi siêu dữ liệu ban đầu của các bài hát.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 FLAC sang MP3 4.8 17,078 phiếu bầu
2 FLAC sang WAV 4.8 1,625 phiếu bầu
3 FLAC sang M4A 4.7 360 phiếu bầu
4 FLAC sang AAC 4.8 202 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 115 phiếu bầu
6 FLAC sang OGG 4.8 113 phiếu bầu
7 FLAC sang WMA 4.7 101 phiếu bầu
8 FLAC sang DTS 4.7 89 phiếu bầu
9 FLAC sang M4R 4.8 46 phiếu bầu
10 FLAC sang CDDA 5.0 27 phiếu bầu
11 FLAC sang AC3 4.6 17 phiếu bầu
12 FLAC sang OPUS 4.5 6 phiếu bầu
13 FLAC sang AMR 5.0 6 phiếu bầu
14 FLAC sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
15 FLAC sang GSM 5.0 2 phiếu bầu
16 FLAC sang CAF 5.0 2 phiếu bầu
17 FLAC sang AU 5.0 2 phiếu bầu
18 FLAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu
19 FLAC sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
20 FLAC sang SNDR 5.0 1 phiếu bầu
21 FLAC sang MAUD 5.0 1 phiếu bầu
22 FLAC sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
23 FLAC sang FAP 5.0 1 phiếu bầu
24 FLAC sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
25 FLAC sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
26 FLAC sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
27 FLAC sang SPX
28 FLAC sang W64
29 FLAC sang TTA
30 FLAC sang RA
31 FLAC sang MP2
32 FLAC sang OGA
33 FLAC sang PVF
34 FLAC sang PRC
35 FLAC sang SND
36 FLAC sang SNDT
37 FLAC sang CVS
38 FLAC sang CVSD
39 FLAC sang CVU
40 FLAC sang DVMS
41 FLAC sang VMS
42 FLAC sang PAF
43 FLAC sang FSSD
44 FLAC sang SOU
45 FLAC sang GSRT
46 FLAC sang HCOM
47 FLAC sang HTK
48 FLAC sang IRCAM
49 FLAC sang SLN
50 FLAC sang NIST
51 FLAC sang SMP
52 FLAC sang TXW
53 FLAC sang VOX
54 FLAC sang WVE
55 FLAC sang SD2
Chuyển đổi sang FLAC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang FLAC 4.8 1,605 phiếu bầu
2 APE sang FLAC 4.8 763 phiếu bầu
3 WAV sang FLAC 4.8 606 phiếu bầu
4 MP4 sang FLAC 4.8 512 phiếu bầu
5 M4A sang FLAC 4.8 322 phiếu bầu
6 WEBM sang FLAC 4.6 105 phiếu bầu
7 MKV sang FLAC 4.8 86 phiếu bầu
8 WV sang FLAC 4.8 85 phiếu bầu
9 FLV sang FLAC 4.9 77 phiếu bầu
10 SHN sang FLAC 4.9 71 phiếu bầu
11 DTS sang FLAC 4.5 71 phiếu bầu
12 WMA sang FLAC 4.8 70 phiếu bầu
13 TAK sang FLAC 4.6 68 phiếu bầu
14 OGG sang FLAC 4.8 63 phiếu bầu
15 ASF sang FLAC 5.0 53 phiếu bầu
16 AIFF sang FLAC 4.8 52 phiếu bầu
17 AAC sang FLAC 4.8 46 phiếu bầu
18 OPUS sang FLAC 4.9 44 phiếu bầu
19 3GP sang FLAC 5.0 26 phiếu bầu
20 MPEG sang FLAC 4.6 20 phiếu bầu
21 TTA sang FLAC 5.0 16 phiếu bầu
22 SWF sang FLAC 4.1 13 phiếu bầu
23 MOV sang FLAC 4.5 12 phiếu bầu
24 AC3 sang FLAC 4.9 11 phiếu bầu
25 TS sang FLAC 4.4 11 phiếu bầu
26 AMR sang FLAC 5.0 8 phiếu bầu
27 WMV sang FLAC 4.2 6 phiếu bầu
28 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
29 M4R sang FLAC 5.0 5 phiếu bầu
30 AVI sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
31 M4V sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
32 MPG sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
33 RM sang FLAC 5.0 3 phiếu bầu
34 SMP sang FLAC 4.5 2 phiếu bầu
35 VOB sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
36 AU sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
37 F4V sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
38 WTV sang FLAC 4.0 1 phiếu bầu
39 OGV sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
40 XA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
41 MTS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
42 CDDA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
43 DSS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
44 M2TS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
45 OGA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
46 CAF sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
47 3G2 sang FLAC
48 AAF sang FLAC
49 AV1 sang FLAC
50 AVCHD sang FLAC
51 CAVS sang FLAC
52 DIVX sang FLAC
53 DV sang FLAC
54 HEVC sang FLAC
55 M2V sang FLAC
56 MJPEG sang FLAC
57 MOD sang FLAC
58 MPEG-2 sang FLAC
59 MXF sang FLAC
60 RMVB sang FLAC
61 TOD sang FLAC
62 XVID sang FLAC
63 8SVX sang FLAC
64 AMB sang FLAC
65 AVR sang FLAC
66 CVS sang FLAC
67 CVSD sang FLAC
68 CVU sang FLAC
69 DVMS sang FLAC
70 FAP sang FLAC
71 FSSD sang FLAC
72 GSM sang FLAC
73 GSRT sang FLAC
74 HCOM sang FLAC
75 HTK sang FLAC
76 IMA sang FLAC
77 IRCAM sang FLAC
78 MAUD sang FLAC
79 MP2 sang FLAC
80 NIST sang FLAC
81 PAF sang FLAC
82 PRC sang FLAC
83 PVF sang FLAC
84 RA sang FLAC
85 SD2 sang FLAC
86 SLN sang FLAC
87 SND sang FLAC
88 SNDR sang FLAC
89 SNDT sang FLAC
90 SOU sang FLAC
91 SPH sang FLAC
92 SPX sang FLAC
93 TXW sang FLAC
94 VMS sang FLAC
95 VOC sang FLAC
96 VOX sang FLAC
97 VQF sang FLAC
98 W64 sang FLAC