CVS

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

Sự điều biến đồng bằng độ dốc liên tục là phương pháp mã hoá bằng giọng nói. Đó là điều chế đồng bằng với kích thước bước biến đổi (thích ứng điều biến đồng bằng), lần đầu tiên được đề xuất bởi Greefkes và Riemens vào năm 1970

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CVS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CVS 5.0 9 phiếu bầu
2 WAV sang CVS 5.0 5 phiếu bầu
3 3GP sang CVS 5.0 2 phiếu bầu
4 AVI sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
5 MOV sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
6 3G2 sang CVS
7 AAF sang CVS
8 ASF sang CVS
9 AV1 sang CVS
10 AVCHD sang CVS
11 CAVS sang CVS
12 DIVX sang CVS
13 DV sang CVS
14 F4V sang CVS
15 FLV sang CVS
16 HEVC sang CVS
17 M2TS sang CVS
18 M2V sang CVS
19 M4V sang CVS
20 MJPEG sang CVS
21 MKV sang CVS
22 MOD sang CVS
23 MP4 sang CVS
24 MPEG sang CVS
25 MPEG-2 sang CVS
26 MPG sang CVS
27 MTS sang CVS
28 MXF sang CVS
29 OGV sang CVS
30 RM sang CVS
31 RMVB sang CVS
32 SWF sang CVS
33 TOD sang CVS
34 TS sang CVS
35 VOB sang CVS
36 WEBM sang CVS
37 WMV sang CVS
38 WTV sang CVS
39 XVID sang CVS
40 8SVX sang CVS
41 AAC sang CVS
42 AC3 sang CVS
43 AIFF sang CVS
44 AMB sang CVS
45 AMR sang CVS
46 APE sang CVS
47 AU sang CVS
48 AVR sang CVS
49 CAF sang CVS
50 CDDA sang CVS
51 CVSD sang CVS
52 CVU sang CVS
53 DSS sang CVS
54 DTS sang CVS
55 DVMS sang CVS
56 FAP sang CVS
57 FLAC sang CVS
58 FSSD sang CVS
59 GSM sang CVS
60 GSRT sang CVS
61 HCOM sang CVS
62 HTK sang CVS
63 IMA sang CVS
64 IRCAM sang CVS
65 M4A sang CVS
66 M4R sang CVS
67 MAUD sang CVS
68 MP2 sang CVS
69 NIST sang CVS
70 OGA sang CVS
71 OGG sang CVS
72 OPUS sang CVS
73 PAF sang CVS
74 PRC sang CVS
75 PVF sang CVS
76 RA sang CVS
77 SD2 sang CVS
78 SHN sang CVS
79 SLN sang CVS
80 SMP sang CVS
81 SND sang CVS
82 SNDR sang CVS
83 SNDT sang CVS
84 SOU sang CVS
85 SPH sang CVS
86 SPX sang CVS
87 TAK sang CVS
88 TTA sang CVS
89 TXW sang CVS
90 VMS sang CVS
91 VOC sang CVS
92 VOX sang CVS
93 VQF sang CVS
94 W64 sang CVS
95 WMA sang CVS
96 WV sang CVS
97 WVE sang CVS
98 XA sang CVS