CVS

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

Sự điều biến đồng bằng độ dốc liên tục là phương pháp mã hoá bằng giọng nói. Đó là điều chế đồng bằng với kích thước bước biến đổi (thích ứng điều biến đồng bằng), lần đầu tiên được đề xuất bởi Greefkes và Riemens vào năm 1970

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CVS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CVS 5.0 9 phiếu bầu
2 WAV sang CVS 5.0 4 phiếu bầu
3 3GP sang CVS 5.0 2 phiếu bầu
4 AVI sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
5 MOV sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
6 3G2 sang CVS
7 AAF sang CVS
8 ASF sang CVS
9 AV1 sang CVS
10 AVCHD sang CVS
11 CAVS sang CVS
12 DIVX sang CVS
13 DV sang CVS
14 F4V sang CVS
15 FLV sang CVS
16 HEVC sang CVS
17 M2TS sang CVS
18 M2V sang CVS
19 M4V sang CVS
20 MKV sang CVS
21 MOD sang CVS
22 MP4 sang CVS
23 MPEG sang CVS
24 MPEG-2 sang CVS
25 MPG sang CVS
26 MTS sang CVS
27 MXF sang CVS
28 OGV sang CVS
29 RM sang CVS
30 RMVB sang CVS
31 SWF sang CVS
32 TOD sang CVS
33 TS sang CVS
34 VOB sang CVS
35 WEBM sang CVS
36 WMV sang CVS
37 WTV sang CVS
38 XVID sang CVS
39 8SVX sang CVS
40 AAC sang CVS
41 AC3 sang CVS
42 AIFF sang CVS
43 AMB sang CVS
44 AMR sang CVS
45 APE sang CVS
46 AU sang CVS
47 AVR sang CVS
48 CAF sang CVS
49 CDDA sang CVS
50 CVSD sang CVS
51 CVU sang CVS
52 DSS sang CVS
53 DTS sang CVS
54 DVMS sang CVS
55 FAP sang CVS
56 FLAC sang CVS
57 FSSD sang CVS
58 GSM sang CVS
59 GSRT sang CVS
60 HCOM sang CVS
61 HTK sang CVS
62 IMA sang CVS
63 IRCAM sang CVS
64 M4A sang CVS
65 M4R sang CVS
66 MAUD sang CVS
67 NIST sang CVS
68 OGG sang CVS
69 OPUS sang CVS
70 PAF sang CVS
71 PRC sang CVS
72 PVF sang CVS
73 SD2 sang CVS
74 SHN sang CVS
75 SLN sang CVS
76 SMP sang CVS
77 SND sang CVS
78 SNDR sang CVS
79 SNDT sang CVS
80 SOU sang CVS
81 SPH sang CVS
82 SPX sang CVS
83 TAK sang CVS
84 TTA sang CVS
85 TXW sang CVS
86 VMS sang CVS
87 VOC sang CVS
88 VOX sang CVS
89 VQF sang CVS
90 W64 sang CVS
91 WMA sang CVS
92 WV sang CVS
93 WVE sang CVS
94 XA sang CVS