Công Cụ Chuyển Đổi FAX

Chuyển đổi trực tuyến từ file fax sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fax

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

fax

Group 3 FAX

Định dạng này được sử dụng để nén ảnh TIFF khi gửi chúng qua máy fax. Định dạng này giúp giảm thời gian truyền tải dữ liệu. Nhóm 3 loại bỏ dữ liệu dư thừa trong quá trình nén để giảm kích thước tập tin. 10 tiêu chuẩn: 1 tỷ lệ nén có thể được tăng lên đến sở thích của người dùng, nhưng nó có thể dẫn đến một sự mất mát đáng kể về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FAX Chuyển đổi Đánh giá
1 FAX sang PDF 4.6 76 phiếu bầu
2 FAX sang JPG 4.8 15 phiếu bầu
3 FAX sang TIFF 4.2 5 phiếu bầu
4 FAX sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
5 FAX sang JIF 3.0 1 phiếu bầu
6 FAX sang XPM 5.0 1 phiếu bầu
7 FAX sang JP2
8 FAX sang WBMP
9 FAX sang GIF
10 FAX sang TGA
11 FAX sang SVG
12 FAX sang PNG
13 FAX sang PCX
14 FAX sang ICO
15 FAX sang CUR
Chuyển đổi sang FAX Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang FAX 4.8 54 phiếu bầu
2 PDF sang FAX 4.7 53 phiếu bầu
3 DOCX sang FAX 4.8 13 phiếu bầu
4 PNG sang FAX 4.8 9 phiếu bầu
5 TXT sang FAX 4.7 3 phiếu bầu
6 BMP sang FAX 5.0 3 phiếu bầu
7 DOC sang FAX 5.0 2 phiếu bầu
8 XLSX sang FAX 5.0 2 phiếu bầu
9 TIFF sang FAX 5.0 2 phiếu bầu
10 JPEG sang FAX 5.0 2 phiếu bầu
11 HTML sang FAX 5.0 2 phiếu bầu
12 XLS sang FAX 5.0 2 phiếu bầu
13 RTF sang FAX 5.0 1 phiếu bầu
14 ODT sang FAX 3.0 1 phiếu bầu
15 GIF sang FAX 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi FAX

4.7 (261 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!