Công Cụ Chuyển Đổi AMR Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file amr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang amr

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

amr

Adaptive Multi Rate

Định dạng này ban đầu được dành cho nén giọng nói và có thể thay đổi tốc độ bit của dữ liệu âm thanh được mã hóa. AMR được chủ động sử dụng để mã hóa và giải mã giọng nói trong khi con của nó được truyền qua kênh mạng. Các định dạng cho phép một để xem xét năng lực mạng lưới và thích ứng với nó để kênh tải. Do đó, chất lượng âm thanh là thực tế không hề suy giảm.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 AMR sang MP3 4.9 13,723 phiếu bầu
2 AMR sang WAV 4.9 809 phiếu bầu
3 AMR sang M4A 5.0 120 phiếu bầu
4 AMR sang WMA 5.0 84 phiếu bầu
5 AMR sang OGG 5.0 32 phiếu bầu
6 AMR sang AAC 4.8 22 phiếu bầu
7 AMR sang AIFF 5.0 8 phiếu bầu
8 AMR sang GSM 5.0 7 phiếu bầu
9 AMR sang FLAC 5.0 5 phiếu bầu
10 AMR sang OPUS 5.0 3 phiếu bầu
11 AMR sang TXW 5.0 2 phiếu bầu
12 AMR sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
13 AMR sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
14 AMR sang WV 5.0 1 phiếu bầu
15 AMR sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AMR 4.9 837 phiếu bầu
2 3GP sang AMR 4.9 145 phiếu bầu
3 WAV sang AMR 5.0 129 phiếu bầu
4 MP4 sang AMR 4.9 95 phiếu bầu
5 M4A sang AMR 4.8 68 phiếu bầu
6 OGG sang AMR 5.0 37 phiếu bầu
7 AAC sang AMR 4.8 36 phiếu bầu
8 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
9 FLAC sang AMR 5.0 5 phiếu bầu
10 WMA sang AMR 4.8 4 phiếu bầu
11 OPUS sang AMR 4.3 3 phiếu bầu
12 MOV sang AMR 3.8 2 phiếu bầu
13 FLV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
14 WMV sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
15 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu

Xem tất cả