Công Cụ Chuyển Đổi AMR

Chuyển đổi trực tuyến từ file amr sang định dạng khác và từ định dạng khác sang amr

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

amr

Adaptive Multi Rate

Định dạng này ban đầu được dành cho nén giọng nói và có thể thay đổi tốc độ bit của dữ liệu âm thanh được mã hóa. AMR được chủ động sử dụng để mã hóa và giải mã giọng nói trong khi con của nó được truyền qua kênh mạng. Các định dạng cho phép một để xem xét năng lực mạng lưới và thích ứng với nó để kênh tải. Do đó, chất lượng âm thanh là thực tế không hề suy giảm.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 AMR sang MP3 4.8 46,025 phiếu bầu
2 AMR sang WAV 4.8 2,809 phiếu bầu
3 AMR sang M4A 4.8 553 phiếu bầu
4 AMR sang WMA 4.8 177 phiếu bầu
5 AMR sang OGG 4.9 125 phiếu bầu
6 AMR sang AAC 4.7 81 phiếu bầu
7 AMR sang M4R 4.8 57 phiếu bầu
8 AMR sang AIFF 4.8 29 phiếu bầu
9 AMR sang FLAC 5.0 29 phiếu bầu
10 AMR sang OPUS 4.6 18 phiếu bầu
11 AMR sang GSM 4.9 14 phiếu bầu
12 AMR sang TXW 5.0 5 phiếu bầu
13 AMR sang SLN 5.0 4 phiếu bầu
14 AMR sang 8SVX 4.5 4 phiếu bầu
15 AMR sang MP2 3.8 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AMR Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AMR 4.7 3,311 phiếu bầu
2 M4A sang AMR 4.7 587 phiếu bầu
3 MP4 sang AMR 4.6 474 phiếu bầu
4 WAV sang AMR 4.8 415 phiếu bầu
5 3GP sang AMR 4.8 174 phiếu bầu
6 AAC sang AMR 4.7 129 phiếu bầu
7 OGG sang AMR 4.9 102 phiếu bầu
8 WMA sang AMR 4.9 58 phiếu bầu
9 MPEG sang AMR 4.8 50 phiếu bầu
10 FLAC sang AMR 4.8 28 phiếu bầu
11 OPUS sang AMR 4.7 20 phiếu bầu
12 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
13 WEBM sang AMR 4.6 17 phiếu bầu
14 AVI sang AMR 4.1 13 phiếu bầu
15 M4R sang AMR 4.1 10 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AMR

4.8 (55,703 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!