AMR转换器

在线将文件与amr相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

amr

自适应多速率

这种格式最初是用于语音压缩并且能够更改编码音频数据的比特率。 AMR主要用于语音通过网络信道传输时对其进行编码和解码。该格式让你可以考虑网络容量,使其适应信道的负载。因此,语音质量几乎没有降低。

支持的转化

从 AMR 转换 转换 评分
1 AMR 为 MP3 4.8 55,030票
2 AMR 为 WAV 4.8 3,447票
3 AMR 为 M4A 4.8 668票
4 AMR 为 WMA 4.8 203票
5 AMR 为 OGG 4.9 159票
6 AMR 为 AAC 4.7 103票
7 AMR 为 M4R 4.8 77票
8 AMR 为 OPUS 4.8 37票
9 AMR 为 AIFF 4.9 37票
10 AMR 为 FLAC 4.9 36票
11 AMR 为 GSM 5.0 20票
12 AMR 为 TXW 5.0 6票
13 AMR 为 MP2 4.0 5票
14 AMR 为 8SVX 3.8 5票
15 AMR 为 VOC 5.0 5票
转换为 AMR 转换 评分
1 MP3 为 AMR 4.7 4,277票
2 M4A 为 AMR 4.7 807票
3 MP4 为 AMR 4.6 684票
4 WAV 为 AMR 4.7 541票
5 AAC 为 AMR 4.6 188票
6 3GP 为 AMR 4.8 182票
7 OGG 为 AMR 4.7 150票
8 MPEG 为 AMR 4.5 78票
9 WMA 为 AMR 4.9 65票
10 FLAC 为 AMR 4.7 36票
11 OPUS 为 AMR 4.8 32票
12 WEBM 为 AMR 4.6 21票
13 ASF 为 AMR 5.0 19票
14 AVI 为 AMR 4.1 15票
15 M4R 为 AMR 4.3 13票

显示全部

AMR 转换质量评分

4.8 (67,474票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!