AMR转换器

在线将文件与amr相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

amr

自适应多速率

这种格式最初是用于语音压缩并且能够更改编码音频数据的比特率。 AMR主要用于语音通过网络信道传输时对其进行编码和解码。该格式让你可以考虑网络容量,使其适应信道的负载。因此,语音质量几乎没有降低。

支持的转化

从 AMR 转换 转换 评分
1 AMR 为 MP3 4.8 33,101票
2 AMR 为 WAV 4.8 1,927票
3 AMR 为 M4A 4.8 350票
4 AMR 为 WMA 4.8 139票
5 AMR 为 OGG 4.9 77票
6 AMR 为 AAC 4.6 50票
7 AMR 为 M4R 4.6 29票
8 AMR 为 FLAC 5.0 18票
9 AMR 为 AIFF 4.8 17票
10 AMR 为 OPUS 4.9 14票
11 AMR 为 GSM 4.9 11票
12 AMR 为 TXW 5.0 5票
13 AMR 为 SLN 5.0 4票
14 AMR 为 VOC 5.0 3票
15 AMR 为 MP2 3.8 3票
转换为 AMR 转换 评分
1 MP3 为 AMR 4.8 2,054票
2 M4A 为 AMR 4.8 353票
3 MP4 为 AMR 4.7 281票
4 WAV 为 AMR 4.8 275票
5 3GP 为 AMR 4.9 162票
6 AAC 为 AMR 4.8 77票
7 OGG 为 AMR 4.9 65票
8 WMA 为 AMR 4.8 27票
9 MPEG 为 AMR 4.6 22票
10 ASF 为 AMR 5.0 19票
11 FLAC 为 AMR 4.7 18票
12 AVI 为 AMR 3.8 10票
13 OPUS 为 AMR 4.8 10票
14 WEBM 为 AMR 4.5 8票
15 WMV 为 AMR 4.9 7票

显示全部

AMR 转换质量评分

4.8 (39,321票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!