AMR

amr

自适应多速率

这种格式最初是用于语音压缩并且能够更改编码音频数据的比特率。 AMR主要用于语音通过网络信道传输时对其进行编码和解码。该格式让你可以考虑网络容量,使其适应信道的负载。因此,语音质量几乎没有降低。

支持的转化

转换为 AMR 转换 评分
1 MP3 为 AMR 4.8 1,268票
2 WAV 为 AMR 4.9 184票
3 M4A 为 AMR 4.8 174票
4 3GP 为 AMR 4.9 152票
5 MP4 为 AMR 4.8 139票
6 OGG 为 AMR 4.9 47票
7 AAC 为 AMR 4.8 44票
8 ASF 为 AMR 5.0 19票
9 WMA 为 AMR 4.9 12票
10 FLAC 为 AMR 5.0 7票
11 OPUS 为 AMR 4.7 6票
12 MPEG 为 AMR 4.0 5票
13 WEBM 为 AMR 4.4 5票
14 AVI 为 AMR 4.6 5票
15 CAF 为 AMR 5.0 4票
16 WMV 为 AMR 5.0 4票
17 M4R 为 AMR 4.8 4票
18 WVE 为 AMR 4.5 2票
19 GSM 为 AMR 4.5 2票
20 RM 为 AMR 5.0 2票
21 MOV 为 AMR 3.8 2票
22 M4V 为 AMR 5.0 2票
23 FLV 为 AMR 5.0 2票
24 SPX 为 AMR 5.0 1票
25 SWF 为 AMR 3.0 1票
26 DSS 为 AMR 5.0 1票
27 MPG 为 AMR 5.0 1票
28 MKV 为 AMR 5.0 1票
29 3G2 为 AMR 5.0 1票
30 AAF 为 AMR
31 AV1 为 AMR
32 AVCHD 为 AMR
33 CAVS 为 AMR
34 DIVX 为 AMR
35 DV 为 AMR
36 F4V 为 AMR
37 HEVC 为 AMR
38 M2TS 为 AMR
39 M2V 为 AMR
40 MJPEG 为 AMR
41 MOD 为 AMR
42 MPEG-2 为 AMR
43 MTS 为 AMR
44 MXF 为 AMR
45 OGV 为 AMR
46 RMVB 为 AMR
47 TOD 为 AMR
48 TS 为 AMR
49 VOB 为 AMR
50 WTV 为 AMR
51 XVID 为 AMR
52 8SVX 为 AMR
53 AC3 为 AMR
54 AIFF 为 AMR
55 AMB 为 AMR
56 APE 为 AMR
57 AU 为 AMR
58 AVR 为 AMR
59 CDDA 为 AMR
60 CVS 为 AMR
61 CVSD 为 AMR
62 CVU 为 AMR
63 DTS 为 AMR
64 DVMS 为 AMR
65 FAP 为 AMR
66 FSSD 为 AMR
67 GSRT 为 AMR
68 HCOM 为 AMR
69 HTK 为 AMR
70 IMA 为 AMR
71 IRCAM 为 AMR
72 MAUD 为 AMR
73 MP2 为 AMR
74 NIST 为 AMR
75 OGA 为 AMR
76 PAF 为 AMR
77 PRC 为 AMR
78 PVF 为 AMR
79 RA 为 AMR
80 SD2 为 AMR
81 SHN 为 AMR
82 SLN 为 AMR
83 SMP 为 AMR
84 SND 为 AMR
85 SNDR 为 AMR
86 SNDT 为 AMR
87 SOU 为 AMR
88 SPH 为 AMR
89 TAK 为 AMR
90 TTA 为 AMR
91 TXW 为 AMR
92 VMS 为 AMR
93 VOC 为 AMR
94 VOX 为 AMR
95 VQF 为 AMR
96 W64 为 AMR
97 WV 为 AMR
98 XA 为 AMR