AMR

amr

自适应多速率

这种格式最初是用于语音压缩并且能够更改编码音频数据的比特率。 AMR主要用于语音通过网络信道传输时对其进行编码和解码。该格式让你可以考虑网络容量,使其适应信道的负载。因此,语音质量几乎没有降低。

支持的转化

转换为 AMR 转换 评分
1 MP3 为 AMR 4.7 3,063票
2 M4A 为 AMR 4.7 546票
3 MP4 为 AMR 4.6 433票
4 WAV 为 AMR 4.8 390票
5 3GP 为 AMR 4.9 172票
6 AAC 为 AMR 4.8 118票
7 OGG 为 AMR 4.8 96票
8 WMA 为 AMR 4.9 55票
9 MPEG 为 AMR 4.8 46票
10 FLAC 为 AMR 4.8 26票
11 OPUS 为 AMR 4.7 20票
12 ASF 为 AMR 5.0 19票
13 WEBM 为 AMR 4.6 16票
14 AVI 为 AMR 4.1 13票
15 MKV 为 AMR 4.6 8票
16 WMV 为 AMR 4.9 8票
17 M4R 为 AMR 4.4 8票
18 MOV 为 AMR 4.6 7票
19 GSM 为 AMR 4.8 5票
20 CAF 为 AMR 5.0 5票
21 FLV 为 AMR 4.3 4票
22 M4V 为 AMR 4.7 3票
23 RM 为 AMR 4.7 3票
24 MP2 为 AMR 5.0 3票
25 WVE 为 AMR 4.5 2票
26 TOD 为 AMR 5.0 1票
27 SPX 为 AMR 5.0 1票
28 RA 为 AMR 4.0 1票
29 SWF 为 AMR 3.0 1票
30 TS 为 AMR 5.0 1票
31 MTS 为 AMR 5.0 1票
32 MPG 为 AMR 5.0 1票
33 8SVX 为 AMR 5.0 1票
34 3G2 为 AMR 5.0 1票
35 DSS 为 AMR 5.0 1票
36 AAF 为 AMR
37 AV1 为 AMR
38 AVCHD 为 AMR
39 CAVS 为 AMR
40 DIVX 为 AMR
41 DV 为 AMR
42 F4V 为 AMR
43 HEVC 为 AMR
44 M2TS 为 AMR
45 M2V 为 AMR
46 MJPEG 为 AMR
47 MOD 为 AMR
48 MPEG-2 为 AMR
49 MXF 为 AMR
50 OGV 为 AMR
51 RMVB 为 AMR
52 VOB 为 AMR
53 WTV 为 AMR
54 XVID 为 AMR
55 AC3 为 AMR
56 AIFF 为 AMR
57 AMB 为 AMR
58 APE 为 AMR
59 AU 为 AMR
60 AVR 为 AMR
61 CDDA 为 AMR
62 CVS 为 AMR
63 CVSD 为 AMR
64 CVU 为 AMR
65 DTS 为 AMR
66 DVMS 为 AMR
67 FAP 为 AMR
68 FSSD 为 AMR
69 GSRT 为 AMR
70 HCOM 为 AMR
71 HTK 为 AMR
72 IMA 为 AMR
73 IRCAM 为 AMR
74 MAUD 为 AMR
75 NIST 为 AMR
76 OGA 为 AMR
77 PAF 为 AMR
78 PRC 为 AMR
79 PVF 为 AMR
80 SD2 为 AMR
81 SHN 为 AMR
82 SLN 为 AMR
83 SMP 为 AMR
84 SND 为 AMR
85 SNDR 为 AMR
86 SNDT 为 AMR
87 SOU 为 AMR
88 SPH 为 AMR
89 TAK 为 AMR
90 TTA 为 AMR
91 TXW 为 AMR
92 VMS 为 AMR
93 VOC 为 AMR
94 VOX 为 AMR
95 VQF 为 AMR
96 W64 为 AMR
97 WV 为 AMR
98 XA 为 AMR