AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI เป็นคอนเทนเนอร์มัลติมีเดียที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ PC และ Mac รูปแบบได้รับการพัฒนาโดย Microsoft ในปี 1992 โดยปกติ AVI จะใช้เป็นรูปแบบวิดีโอ แต่แตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ในเวลานั้น AVI อาจมีทั้งข้อมูลเสียงและวิดีโอที่ถูกบีบอัดด้วยการใช้ตัวแปลงสัญญาณหลายแบบ บ่อยครั้งที่ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอเช่น DivX และ XVID ถูกใช้กับไฟล์. avi สำหรับการเล่นไฟล์เสียงเช่น MP3, AC3 และ PCM สามารถเล่นไฟล์ AVI ด้วย Windows Media Player หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันได้

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AVI การแปลง ให้คะแนน
1 AVI เป็น MP4 4.8 10,419 คะแนน
2 AVI เป็น GIF 4.8 5,473 คะแนน
3 AVI เป็น MP3 4.8 1,451 คะแนน
4 AVI เป็น WMV 4.8 1,045 คะแนน
5 AVI เป็น MPEG 4.8 862 คะแนน
6 AVI เป็น MOV 4.8 593 คะแนน
7 AVI เป็น DIVX 4.8 577 คะแนน
8 AVI เป็น MPG 4.8 394 คะแนน
9 AVI เป็น WAV 4.7 353 คะแนน
10 AVI เป็น SWF 4.9 335 คะแนน
11 AVI เป็น XVID 4.9 237 คะแนน
12 AVI เป็น 3GP 4.7 222 คะแนน
13 AVI เป็น FLV 4.8 188 คะแนน
14 AVI เป็น WEBM 4.8 157 คะแนน
15 AVI เป็น VOB 4.9 155 คะแนน
16 AVI เป็น MPEG-2 5.0 114 คะแนน
17 AVI เป็น OGV 4.9 107 คะแนน
18 AVI เป็น WMA 4.8 96 คะแนน
19 AVI เป็น MKV 4.7 82 คะแนน
20 AVI เป็น M4V 4.9 61 คะแนน
21 AVI เป็น OGG 4.7 57 คะแนน
22 AVI เป็น ASF 5.0 43 คะแนน
23 AVI เป็น MTS 4.8 38 คะแนน
24 AVI เป็น RMVB 4.8 33 คะแนน
25 AVI เป็น M4A 4.4 32 คะแนน
26 AVI เป็น TS 5.0 29 คะแนน
27 AVI เป็น M2V 4.8 19 คะแนน
28 AVI เป็น AVCHD 4.9 16 คะแนน
29 AVI เป็น AAC 4.8 16 คะแนน
30 AVI เป็น AV1 4.6 15 คะแนน
31 AVI เป็น F4V 4.8 13 คะแนน
32 AVI เป็น HEVC 4.8 12 คะแนน
33 AVI เป็น MXF 4.6 12 คะแนน
34 AVI เป็น MJPEG 4.2 9 คะแนน
35 AVI เป็น M2TS 4.8 9 คะแนน
36 AVI เป็น RM 4.8 6 คะแนน
37 AVI เป็น 3G2 5.0 6 คะแนน
38 AVI เป็น WTV 5.0 6 คะแนน
39 AVI เป็น FLAC 5.0 3 คะแนน
40 AVI เป็น AMR 5.0 3 คะแนน
41 AVI เป็น AC3 5.0 3 คะแนน
42 AVI เป็น M4R 5.0 3 คะแนน
43 AVI เป็น MP2 3.8 3 คะแนน
44 AVI เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
45 AVI เป็น AMB 5.0 2 คะแนน
46 AVI เป็น DTS 3.8 2 คะแนน
47 AVI เป็น AU 5.0 2 คะแนน
48 AVI เป็น AIFF 5.0 2 คะแนน
49 AVI เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
50 AVI เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
51 AVI เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
52 AVI เป็น FSSD 5.0 1 คะแนน
53 AVI เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
54 AVI เป็น SND 5.0 1 คะแนน
55 AVI เป็น OPUS
56 AVI เป็น SPX
57 AVI เป็น CAF
58 AVI เป็น W64
59 AVI เป็น WV
60 AVI เป็น VOC
61 AVI เป็น TTA
62 AVI เป็น RA
63 AVI เป็น OGA
64 AVI เป็น PVF
65 AVI เป็น PRC
66 AVI เป็น MAUD
67 AVI เป็น 8SVX
68 AVI เป็น SNDR
69 AVI เป็น SNDT
70 AVI เป็น CVSD
71 AVI เป็น CVU
72 AVI เป็น DVMS
73 AVI เป็น VMS
74 AVI เป็น FAP
75 AVI เป็น PAF
76 AVI เป็น SOU
77 AVI เป็น GSRT
78 AVI เป็น HCOM
79 AVI เป็น HTK
80 AVI เป็น IMA
81 AVI เป็น IRCAM
82 AVI เป็น SLN
83 AVI เป็น SPH
84 AVI เป็น NIST
85 AVI เป็น SMP
86 AVI เป็น TXW
87 AVI เป็น VOX
88 AVI เป็น SD2
แปลงเป็น AVI การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น AVI 4.8 26,607 คะแนน
2 SWF เป็น AVI 4.4 3,758 คะแนน
3 MOV เป็น AVI 4.8 3,247 คะแนน
4 GIF เป็น AVI 4.9 3,230 คะแนน
5 WEBM เป็น AVI 4.8 2,607 คะแนน
6 WMV เป็น AVI 4.9 2,123 คะแนน
7 MKV เป็น AVI 4.8 1,172 คะแนน
8 3GP เป็น AVI 4.8 1,134 คะแนน
9 MTS เป็น AVI 4.8 1,082 คะแนน
10 MPG เป็น AVI 4.7 975 คะแนน
11 FLV เป็น AVI 4.9 602 คะแนน
12 OGV เป็น AVI 4.9 327 คะแนน
13 M4V เป็น AVI 4.8 300 คะแนน
14 TS เป็น AVI 4.7 238 คะแนน
15 ASF เป็น AVI 4.7 205 คะแนน
16 MOD เป็น AVI 4.6 94 คะแนน
17 RM เป็น AVI 4.9 79 คะแนน
18 VOB เป็น AVI 4.5 78 คะแนน
19 MXF เป็น AVI 4.9 55 คะแนน
20 AAF เป็น AVI 4.5 30 คะแนน
21 RMVB เป็น AVI 4.9 30 คะแนน
22 MPEG เป็น AVI 4.5 20 คะแนน
23 DIVX เป็น AVI 4.6 18 คะแนน
24 M2TS เป็น AVI 4.5 14 คะแนน
25 F4V เป็น AVI 4.9 12 คะแนน
26 3G2 เป็น AVI 4.9 10 คะแนน
27 TOD เป็น AVI 5.0 6 คะแนน
28 DV เป็น AVI 5.0 6 คะแนน
29 M2V เป็น AVI 4.0 5 คะแนน
30 WTV เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
31 AV1 เป็น AVI
32 AVCHD เป็น AVI
33 CAVS เป็น AVI
34 HEVC เป็น AVI
35 MJPEG เป็น AVI
36 MPEG-2 เป็น AVI
37 XVID เป็น AVI