AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI เป็นคอนเทนเนอร์มัลติมีเดียที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ PC และ Mac รูปแบบได้รับการพัฒนาโดย Microsoft ในปี 1992 โดยปกติ AVI จะใช้เป็นรูปแบบวิดีโอ แต่แตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ในเวลานั้น AVI อาจมีทั้งข้อมูลเสียงและวิดีโอที่ถูกบีบอัดด้วยการใช้ตัวแปลงสัญญาณหลายแบบ บ่อยครั้งที่ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอเช่น DivX และ XVID ถูกใช้กับไฟล์. avi สำหรับการเล่นไฟล์เสียงเช่น MP3, AC3 และ PCM สามารถเล่นไฟล์ AVI ด้วย Windows Media Player หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันได้

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AVI การแปลง ให้คะแนน
1 AVI เป็น MP4 4.8 13,345 คะแนน
2 AVI เป็น GIF 4.7 6,722 คะแนน
3 AVI เป็น MP3 4.8 1,858 คะแนน
4 AVI เป็น WMV 4.8 1,176 คะแนน
5 AVI เป็น MPEG 4.7 1,042 คะแนน
6 AVI เป็น MOV 4.8 734 คะแนน
7 AVI เป็น DIVX 4.8 691 คะแนน
8 AVI เป็น MPG 4.8 468 คะแนน
9 AVI เป็น WAV 4.8 406 คะแนน
10 AVI เป็น SWF 4.9 389 คะแนน
11 AVI เป็น XVID 4.9 277 คะแนน
12 AVI เป็น 3GP 4.6 274 คะแนน
13 AVI เป็น FLV 4.8 233 คะแนน
14 AVI เป็น WEBM 4.9 194 คะแนน
15 AVI เป็น VOB 4.9 165 คะแนน
16 AVI เป็น WMA 4.8 117 คะแนน
17 AVI เป็น OGV 4.9 116 คะแนน
18 AVI เป็น MPEG-2 5.0 114 คะแนน
19 AVI เป็น MKV 4.7 105 คะแนน
20 AVI เป็น M4V 4.9 74 คะแนน
21 AVI เป็น OGG 4.7 68 คะแนน
22 AVI เป็น M4A 4.5 48 คะแนน
23 AVI เป็น ASF 5.0 46 คะแนน
24 AVI เป็น MJPEG 4.6 46 คะแนน
25 AVI เป็น MTS 4.8 43 คะแนน
26 AVI เป็น AV1 4.4 43 คะแนน
27 AVI เป็น RMVB 4.8 37 คะแนน
28 AVI เป็น TS 5.0 35 คะแนน
29 AVI เป็น AAC 4.9 23 คะแนน
30 AVI เป็น AVCHD 4.7 23 คะแนน
31 AVI เป็น M2V 4.8 20 คะแนน
32 AVI เป็น HEVC 4.4 17 คะแนน
33 AVI เป็น F4V 4.8 13 คะแนน
34 AVI เป็น M2TS 4.8 12 คะแนน
35 AVI เป็น MXF 4.6 12 คะแนน
36 AVI เป็น MP2 4.1 10 คะแนน
37 AVI เป็น RM 4.9 9 คะแนน
38 AVI เป็น 3G2 5.0 8 คะแนน
39 AVI เป็น M4R 4.0 8 คะแนน
40 AVI เป็น WTV 5.0 8 คะแนน
41 AVI เป็น FLAC 4.9 7 คะแนน
42 AVI เป็น AMR 4.6 5 คะแนน
43 AVI เป็น AC3 5.0 3 คะแนน
44 AVI เป็น DTS 3.8 3 คะแนน
45 AVI เป็น AIFF 5.0 2 คะแนน
46 AVI เป็น AMB 5.0 2 คะแนน
47 AVI เป็น AVR 5.0 2 คะแนน
48 AVI เป็น AU 5.0 2 คะแนน
49 AVI เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
50 AVI เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
51 AVI เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
52 AVI เป็น SND 5.0 1 คะแนน
53 AVI เป็น SMP 5.0 1 คะแนน
54 AVI เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
55 AVI เป็น FSSD 5.0 1 คะแนน
56 AVI เป็น OGA 5.0 1 คะแนน
57 AVI เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
58 AVI เป็น OPUS
59 AVI เป็น SPX
60 AVI เป็น CAF
61 AVI เป็น W64
62 AVI เป็น WV
63 AVI เป็น TTA
64 AVI เป็น RA
65 AVI เป็น PVF
66 AVI เป็น PRC
67 AVI เป็น MAUD
68 AVI เป็น 8SVX
69 AVI เป็น SNDR
70 AVI เป็น SNDT
71 AVI เป็น CVSD
72 AVI เป็น CVU
73 AVI เป็น DVMS
74 AVI เป็น VMS
75 AVI เป็น FAP
76 AVI เป็น PAF
77 AVI เป็น SOU
78 AVI เป็น GSRT
79 AVI เป็น HCOM
80 AVI เป็น HTK
81 AVI เป็น IMA
82 AVI เป็น IRCAM
83 AVI เป็น SLN
84 AVI เป็น SPH
85 AVI เป็น NIST
86 AVI เป็น TXW
87 AVI เป็น VOX
88 AVI เป็น SD2
แปลงเป็น AVI การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น AVI 4.8 33,325 คะแนน
2 SWF เป็น AVI 4.3 4,035 คะแนน
3 MOV เป็น AVI 4.8 3,674 คะแนน
4 GIF เป็น AVI 4.9 3,546 คะแนน
5 WEBM เป็น AVI 4.8 3,252 คะแนน
6 WMV เป็น AVI 4.9 2,435 คะแนน
7 MKV เป็น AVI 4.8 1,431 คะแนน
8 3GP เป็น AVI 4.8 1,290 คะแนน
9 MTS เป็น AVI 4.8 1,186 คะแนน
10 MPG เป็น AVI 4.7 1,091 คะแนน
11 FLV เป็น AVI 4.8 774 คะแนน
12 M4V เป็น AVI 4.8 349 คะแนน
13 OGV เป็น AVI 4.9 348 คะแนน
14 TS เป็น AVI 4.7 270 คะแนน
15 ASF เป็น AVI 4.8 232 คะแนน
16 MOD เป็น AVI 4.6 138 คะแนน
17 VOB เป็น AVI 4.4 107 คะแนน
18 RM เป็น AVI 4.8 90 คะแนน
19 MXF เป็น AVI 4.9 62 คะแนน
20 RMVB เป็น AVI 4.8 46 คะแนน
21 MPEG เป็น AVI 4.6 43 คะแนน
22 AAF เป็น AVI 4.5 30 คะแนน
23 DIVX เป็น AVI 4.6 28 คะแนน
24 M2TS เป็น AVI 4.7 23 คะแนน
25 F4V เป็น AVI 4.9 14 คะแนน
26 3G2 เป็น AVI 4.9 11 คะแนน
27 TOD เป็น AVI 5.0 7 คะแนน
28 DV เป็น AVI 5.0 7 คะแนน
29 M2V เป็น AVI 4.3 7 คะแนน
30 MJPEG เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
31 WTV เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
32 AV1 เป็น AVI
33 AVCHD เป็น AVI
34 CAVS เป็น AVI
35 HEVC เป็น AVI
36 MPEG-2 เป็น AVI
37 XVID เป็น AVI