AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI เป็นคอนเทนเนอร์มัลติมีเดียที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ PC และ Mac รูปแบบได้รับการพัฒนาโดย Microsoft ในปี 1992 โดยปกติ AVI จะใช้เป็นรูปแบบวิดีโอ แต่แตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ในเวลานั้น AVI อาจมีทั้งข้อมูลเสียงและวิดีโอที่ถูกบีบอัดด้วยการใช้ตัวแปลงสัญญาณหลายแบบ บ่อยครั้งที่ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอเช่น DivX และ XVID ถูกใช้กับไฟล์. avi สำหรับการเล่นไฟล์เสียงเช่น MP3, AC3 และ PCM สามารถเล่นไฟล์ AVI ด้วย Windows Media Player หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันได้

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AVI การแปลง ให้คะแนน
1 AVI เป็น MP4 4.8 38,357 คะแนน
2 AVI เป็น GIF 4.6 11,033 คะแนน
3 AVI เป็น MP3 4.7 5,222 คะแนน
4 AVI เป็น MPEG 4.7 2,080 คะแนน
5 AVI เป็น MOV 4.8 1,866 คะแนน
6 AVI เป็น WMV 4.8 1,841 คะแนน
7 AVI เป็น DIVX 4.8 1,437 คะแนน
8 AVI เป็น WAV 4.7 864 คะแนน
9 AVI เป็น MPG 4.7 845 คะแนน
10 AVI เป็น 3GP 4.6 633 คะแนน
11 AVI เป็น SWF 4.8 552 คะแนน
12 AVI เป็น XVID 4.7 520 คะแนน
13 AVI เป็น FLV 4.7 415 คะแนน
14 AVI เป็น WEBM 4.8 400 คะแนน
15 AVI เป็น MJPEG 4.5 307 คะแนน
16 AVI เป็น MKV 4.6 272 คะแนน
17 AVI เป็น VOB 4.8 231 คะแนน
18 AVI เป็น WMA 4.7 227 คะแนน
19 AVI เป็น M4A 4.6 198 คะแนน
20 AVI เป็น M4V 4.8 190 คะแนน
21 AVI เป็น AV1 4.6 178 คะแนน
22 AVI เป็น OGV 4.8 173 คะแนน
23 AVI เป็น OGG 4.7 140 คะแนน
24 AVI เป็น MPEG-2 5.0 114 คะแนน
25 AVI เป็น ASF 4.9 72 คะแนน
26 AVI เป็น TS 4.9 67 คะแนน
27 AVI เป็น MTS 4.6 61 คะแนน
28 AVI เป็น RMVB 4.6 58 คะแนน
29 AVI เป็น HEVC 4.4 53 คะแนน
30 AVI เป็น MP2 4.4 48 คะแนน
31 AVI เป็น AVCHD 4.8 43 คะแนน
32 AVI เป็น AAC 4.8 39 คะแนน
33 AVI เป็น M4R 4.4 30 คะแนน
34 AVI เป็น M2V 4.7 28 คะแนน
35 AVI เป็น FLAC 4.5 28 คะแนน
36 AVI เป็น RM 4.6 23 คะแนน
37 AVI เป็น MXF 4.0 20 คะแนน
38 AVI เป็น F4V 4.8 18 คะแนน
39 AVI เป็น M2TS 4.6 18 คะแนน
40 AVI เป็น 3G2 4.8 16 คะแนน
41 AVI เป็น AMR 4.1 13 คะแนน
42 AVI เป็น AIFF 4.7 13 คะแนน
43 AVI เป็น WTV 5.0 12 คะแนน
44 AVI เป็น DTS 4.4 7 คะแนน
45 AVI เป็น AC3 4.7 6 คะแนน
46 AVI เป็น W64 4.0 4 คะแนน
47 AVI เป็น AU 5.0 3 คะแนน
48 AVI เป็น AMB 4.3 3 คะแนน
49 AVI เป็น CDDA 5.0 3 คะแนน
50 AVI เป็น OPUS 4.7 3 คะแนน
51 AVI เป็น GSM 4.3 3 คะแนน
52 AVI เป็น AVR 5.0 3 คะแนน
53 AVI เป็น SMP 5.0 2 คะแนน
54 AVI เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
55 AVI เป็น OGA 5.0 1 คะแนน
56 AVI เป็น FSSD 5.0 1 คะแนน
57 AVI เป็น CVSD 5.0 1 คะแนน
58 AVI เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
59 AVI เป็น SND 5.0 1 คะแนน
60 AVI เป็น SPX 3.0 1 คะแนน
61 AVI เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
62 AVI เป็น HCOM 5.0 1 คะแนน
63 AVI เป็น CAF
64 AVI เป็น WV
65 AVI เป็น TTA
66 AVI เป็น RA
67 AVI เป็น PVF
68 AVI เป็น PRC
69 AVI เป็น MAUD
70 AVI เป็น 8SVX
71 AVI เป็น SNDR
72 AVI เป็น SNDT
73 AVI เป็น CVU
74 AVI เป็น DVMS
75 AVI เป็น VMS
76 AVI เป็น FAP
77 AVI เป็น PAF
78 AVI เป็น SOU
79 AVI เป็น GSRT
80 AVI เป็น HTK
81 AVI เป็น IMA
82 AVI เป็น IRCAM
83 AVI เป็น SLN
84 AVI เป็น SPH
85 AVI เป็น NIST
86 AVI เป็น TXW
87 AVI เป็น VOX
88 AVI เป็น SD2
แปลงเป็น AVI การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น AVI 4.7 74,023 คะแนน
2 MOV เป็น AVI 4.8 6,306 คะแนน
3 WEBM เป็น AVI 4.8 6,214 คะแนน
4 SWF เป็น AVI 4.0 5,135 คะแนน
5 GIF เป็น AVI 4.8 4,810 คะแนน
6 WMV เป็น AVI 4.8 3,958 คะแนน
7 MKV เป็น AVI 4.7 2,786 คะแนน
8 3GP เป็น AVI 4.7 2,065 คะแนน
9 FLV เป็น AVI 4.8 1,823 คะแนน
10 MPG เป็น AVI 4.7 1,666 คะแนน
11 MTS เป็น AVI 4.8 1,582 คะแนน
12 M4V เป็น AVI 4.8 548 คะแนน
13 TS เป็น AVI 4.7 509 คะแนน
14 OGV เป็น AVI 4.9 447 คะแนน
15 ASF เป็น AVI 4.8 373 คะแนน
16 MOD เป็น AVI 4.6 278 คะแนน
17 VOB เป็น AVI 4.5 259 คะแนน
18 MPEG เป็น AVI 4.7 174 คะแนน
19 RMVB เป็น AVI 4.7 143 คะแนน
20 RM เป็น AVI 4.8 124 คะแนน
21 MXF เป็น AVI 4.8 83 คะแนน
22 DIVX เป็น AVI 4.6 79 คะแนน
23 M2TS เป็น AVI 4.6 62 คะแนน
24 AAF เป็น AVI 4.5 30 คะแนน
25 M2V เป็น AVI 4.6 27 คะแนน
26 F4V เป็น AVI 4.9 25 คะแนน
27 3G2 เป็น AVI 4.8 22 คะแนน
28 DV เป็น AVI 4.6 10 คะแนน
29 MJPEG เป็น AVI 4.9 9 คะแนน
30 TOD เป็น AVI 4.8 8 คะแนน
31 HEVC เป็น AVI 5.0 2 คะแนน
32 AV1 เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
33 AVCHD เป็น AVI
34 CAVS เป็น AVI
35 MPEG-2 เป็น AVI
36 WTV เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
37 XVID เป็น AVI