AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI เป็นคอนเทนเนอร์มัลติมีเดียที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ PC และ Mac รูปแบบได้รับการพัฒนาโดย Microsoft ในปี 1992 โดยปกติ AVI จะใช้เป็นรูปแบบวิดีโอ แต่แตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ในเวลานั้น AVI อาจมีทั้งข้อมูลเสียงและวิดีโอที่ถูกบีบอัดด้วยการใช้ตัวแปลงสัญญาณหลายแบบ บ่อยครั้งที่ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอเช่น DivX และ XVID ถูกใช้กับไฟล์. avi สำหรับการเล่นไฟล์เสียงเช่น MP3, AC3 และ PCM สามารถเล่นไฟล์ AVI ด้วย Windows Media Player หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันได้

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AVI การแปลง ให้คะแนน
1 AVI เป็น MP4 4.8 30,282 คะแนน
2 AVI เป็น GIF 4.6 9,795 คะแนน
3 AVI เป็น MP3 4.7 4,105 คะแนน
4 AVI เป็น MPEG 4.7 1,774 คะแนน
5 AVI เป็น WMV 4.8 1,630 คะแนน
6 AVI เป็น MOV 4.8 1,521 คะแนน
7 AVI เป็น DIVX 4.8 1,242 คะแนน
8 AVI เป็น MPG 4.7 737 คะแนน
9 AVI เป็น WAV 4.7 721 คะแนน
10 AVI เป็น 3GP 4.6 544 คะแนน
11 AVI เป็น SWF 4.8 516 คะแนน
12 AVI เป็น XVID 4.7 453 คะแนน
13 AVI เป็น FLV 4.7 363 คะแนน
14 AVI เป็น WEBM 4.8 341 คะแนน
15 AVI เป็น MKV 4.7 221 คะแนน
16 AVI เป็น VOB 4.8 209 คะแนน
17 AVI เป็น MJPEG 4.4 204 คะแนน
18 AVI เป็น WMA 4.7 190 คะแนน
19 AVI เป็น M4A 4.6 158 คะแนน
20 AVI เป็น M4V 4.8 157 คะแนน
21 AVI เป็น OGV 4.8 156 คะแนน
22 AVI เป็น AV1 4.6 152 คะแนน
23 AVI เป็น MPEG-2 5.0 114 คะแนน
24 AVI เป็น OGG 4.6 113 คะแนน
25 AVI เป็น ASF 4.9 65 คะแนน
26 AVI เป็น MTS 4.7 57 คะแนน
27 AVI เป็น TS 4.9 56 คะแนน
28 AVI เป็น RMVB 4.6 54 คะแนน
29 AVI เป็น HEVC 4.3 41 คะแนน
30 AVI เป็น AVCHD 4.8 36 คะแนน
31 AVI เป็น AAC 4.8 35 คะแนน
32 AVI เป็น MP2 4.2 34 คะแนน
33 AVI เป็น M2V 4.7 26 คะแนน
34 AVI เป็น M4R 4.4 21 คะแนน
35 AVI เป็น FLAC 4.7 19 คะแนน
36 AVI เป็น M2TS 4.6 17 คะแนน
37 AVI เป็น RM 4.9 16 คะแนน
38 AVI เป็น F4V 4.8 16 คะแนน
39 AVI เป็น MXF 4.2 16 คะแนน
40 AVI เป็น 3G2 4.6 13 คะแนน
41 AVI เป็น AMR 3.8 10 คะแนน
42 AVI เป็น WTV 5.0 10 คะแนน
43 AVI เป็น AIFF 4.7 9 คะแนน
44 AVI เป็น DTS 4.4 7 คะแนน
45 AVI เป็น AC3 5.0 5 คะแนน
46 AVI เป็น GSM 4.3 3 คะแนน
47 AVI เป็น AU 5.0 3 คะแนน
48 AVI เป็น AMB 4.3 3 คะแนน
49 AVI เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
50 AVI เป็น AVR 5.0 2 คะแนน
51 AVI เป็น OPUS 4.5 2 คะแนน
52 AVI เป็น W64 3.8 2 คะแนน
53 AVI เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
54 AVI เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
55 AVI เป็น OGA 5.0 1 คะแนน
56 AVI เป็น SPX 3.0 1 คะแนน
57 AVI เป็น SND 5.0 1 คะแนน
58 AVI เป็น CVS 5.0 1 คะแนน
59 AVI เป็น FSSD 5.0 1 คะแนน
60 AVI เป็น SMP 5.0 1 คะแนน
61 AVI เป็น CAF
62 AVI เป็น WV
63 AVI เป็น TTA
64 AVI เป็น RA
65 AVI เป็น PVF
66 AVI เป็น PRC
67 AVI เป็น MAUD
68 AVI เป็น 8SVX
69 AVI เป็น SNDR
70 AVI เป็น SNDT
71 AVI เป็น CVSD
72 AVI เป็น CVU
73 AVI เป็น DVMS
74 AVI เป็น VMS
75 AVI เป็น FAP
76 AVI เป็น PAF
77 AVI เป็น SOU
78 AVI เป็น GSRT
79 AVI เป็น HCOM
80 AVI เป็น HTK
81 AVI เป็น IMA
82 AVI เป็น IRCAM
83 AVI เป็น SLN
84 AVI เป็น SPH
85 AVI เป็น NIST
86 AVI เป็น TXW
87 AVI เป็น VOX
88 AVI เป็น SD2
แปลงเป็น AVI การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น AVI 4.7 60,391 คะแนน
2 WEBM เป็น AVI 4.8 5,509 คะแนน
3 MOV เป็น AVI 4.8 5,507 คะแนน
4 SWF เป็น AVI 4.0 4,836 คะแนน
5 GIF เป็น AVI 4.8 4,406 คะแนน
6 WMV เป็น AVI 4.8 3,539 คะแนน
7 MKV เป็น AVI 4.7 2,418 คะแนน
8 3GP เป็น AVI 4.8 1,849 คะแนน
9 MPG เป็น AVI 4.7 1,504 คะแนน
10 MTS เป็น AVI 4.8 1,488 คะแนน
11 FLV เป็น AVI 4.8 1,380 คะแนน
12 M4V เป็น AVI 4.8 500 คะแนน
13 TS เป็น AVI 4.7 435 คะแนน
14 OGV เป็น AVI 4.9 420 คะแนน
15 ASF เป็น AVI 4.8 327 คะแนน
16 MOD เป็น AVI 4.6 255 คะแนน
17 VOB เป็น AVI 4.5 231 คะแนน
18 MPEG เป็น AVI 4.7 130 คะแนน
19 RMVB เป็น AVI 4.7 124 คะแนน
20 RM เป็น AVI 4.8 118 คะแนน
21 MXF เป็น AVI 4.8 77 คะแนน
22 DIVX เป็น AVI 4.6 63 คะแนน
23 M2TS เป็น AVI 4.6 55 คะแนน
24 AAF เป็น AVI 4.5 30 คะแนน
25 F4V เป็น AVI 5.0 24 คะแนน
26 M2V เป็น AVI 4.5 22 คะแนน
27 3G2 เป็น AVI 4.7 20 คะแนน
28 DV เป็น AVI 4.6 9 คะแนน
29 TOD เป็น AVI 5.0 7 คะแนน
30 MJPEG เป็น AVI 4.8 5 คะแนน
31 AV1 เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
32 AVCHD เป็น AVI
33 CAVS เป็น AVI
34 HEVC เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
35 MPEG-2 เป็น AVI
36 WTV เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
37 XVID เป็น AVI