AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI เป็นคอนเทนเนอร์มัลติมีเดียที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ PC และ Mac รูปแบบได้รับการพัฒนาโดย Microsoft ในปี 1992 โดยปกติ AVI จะใช้เป็นรูปแบบวิดีโอ แต่แตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ในเวลานั้น AVI อาจมีทั้งข้อมูลเสียงและวิดีโอที่ถูกบีบอัดด้วยการใช้ตัวแปลงสัญญาณหลายแบบ บ่อยครั้งที่ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอเช่น DivX และ XVID ถูกใช้กับไฟล์. avi สำหรับการเล่นไฟล์เสียงเช่น MP3, AC3 และ PCM สามารถเล่นไฟล์ AVI ด้วย Windows Media Player หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันได้

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AVI การแปลง ให้คะแนน
1 AVI เป็น MP4 4.8 53,198 คะแนน
2 AVI เป็น GIF 4.6 13,517 คะแนน
3 AVI เป็น MP3 4.8 7,118 คะแนน
4 AVI เป็น MPEG 4.6 2,501 คะแนน
5 AVI เป็น MOV 4.8 2,417 คะแนน
6 AVI เป็น WMV 4.8 2,146 คะแนน
7 AVI เป็น DIVX 4.7 1,821 คะแนน
8 AVI เป็น WAV 4.8 1,102 คะแนน
9 AVI เป็น MPG 4.7 1,043 คะแนน
10 AVI เป็น 3GP 4.6 737 คะแนน
11 AVI เป็น XVID 4.7 615 คะแนน
12 AVI เป็น SWF 4.8 610 คะแนน
13 AVI เป็น WEBM 4.8 541 คะแนน
14 AVI เป็น FLV 4.7 488 คะแนน
15 AVI เป็น MJPEG 4.5 449 คะแนน
16 AVI เป็น MKV 4.6 342 คะแนน
17 AVI เป็น AV1 4.6 314 คะแนน
18 AVI เป็น M4A 4.7 307 คะแนน
19 AVI เป็น VOB 4.8 270 คะแนน
20 AVI เป็น WMA 4.7 266 คะแนน
21 AVI เป็น M4V 4.7 254 คะแนน
22 AVI เป็น OGV 4.8 206 คะแนน
23 AVI เป็น OGG 4.7 188 คะแนน
24 AVI เป็น MPEG-2 5.0 114 คะแนน
25 AVI เป็น ASF 4.9 93 คะแนน
26 AVI เป็น TS 4.9 82 คะแนน
27 AVI เป็น HEVC 4.4 81 คะแนน
28 AVI เป็น RMVB 4.5 76 คะแนน
29 AVI เป็น MTS 4.6 70 คะแนน
30 AVI เป็น MP2 4.3 65 คะแนน
31 AVI เป็น AAC 4.7 56 คะแนน
32 AVI เป็น M4R 4.5 56 คะแนน
33 AVI เป็น AVCHD 4.8 50 คะแนน
34 AVI เป็น FLAC 4.6 41 คะแนน
35 AVI เป็น M2V 4.8 35 คะแนน
36 AVI เป็น RM 4.5 27 คะแนน
37 AVI เป็น F4V 4.8 21 คะแนน
38 AVI เป็น MXF 4.0 21 คะแนน
39 AVI เป็น M2TS 4.6 20 คะแนน
40 AVI เป็น 3G2 4.8 16 คะแนน
41 AVI เป็น AMR 4.1 15 คะแนน
42 AVI เป็น AIFF 4.6 14 คะแนน
43 AVI เป็น WTV 5.0 13 คะแนน
44 AVI เป็น DTS 4.0 8 คะแนน
45 AVI เป็น AC3 4.7 7 คะแนน
46 AVI เป็น W64 4.3 6 คะแนน
47 AVI เป็น GSM 4.2 5 คะแนน
48 AVI เป็น CDDA 4.4 5 คะแนน
49 AVI เป็น OPUS 4.7 3 คะแนน
50 AVI เป็น AU 5.0 3 คะแนน
51 AVI เป็น AMB 4.3 3 คะแนน
52 AVI เป็น AVR 5.0 3 คะแนน
53 AVI เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
54 AVI เป็น 8SVX 5.0 2 คะแนน
55 AVI เป็น SMP 5.0 2 คะแนน
56 AVI เป็น HCOM 5.0 1 คะแนน
57 AVI เป็น WV 5.0 1 คะแนน
58 AVI เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
59 AVI เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
60 AVI เป็น VMS 3.0 1 คะแนน
61 AVI เป็น TXW 3.0 1 คะแนน
62 AVI เป็น FSSD 5.0 1 คะแนน
63 AVI เป็น CVU 3.0 1 คะแนน
64 AVI เป็น CVSD 5.0 1 คะแนน
65 AVI เป็น OGA 5.0 1 คะแนน
66 AVI เป็น PAF 5.0 1 คะแนน
67 AVI เป็น PRC 5.0 1 คะแนน
68 AVI เป็น SND 5.0 1 คะแนน
69 AVI เป็น SPX 3.0 1 คะแนน
70 AVI เป็น IMA 3.0 1 คะแนน
71 AVI เป็น CAF
72 AVI เป็น TTA
73 AVI เป็น RA
74 AVI เป็น PVF
75 AVI เป็น MAUD
76 AVI เป็น SNDR
77 AVI เป็น SNDT
78 AVI เป็น DVMS
79 AVI เป็น FAP
80 AVI เป็น SOU
81 AVI เป็น GSRT
82 AVI เป็น HTK
83 AVI เป็น IRCAM
84 AVI เป็น SLN
85 AVI เป็น SPH
86 AVI เป็น NIST
87 AVI เป็น VOX
88 AVI เป็น SD2
แปลงเป็น AVI การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น AVI 4.7 99,696 คะแนน
2 MOV เป็น AVI 4.8 7,755 คะแนน
3 WEBM เป็น AVI 4.8 6,972 คะแนน
4 SWF เป็น AVI 3.9 5,450 คะแนน
5 GIF เป็น AVI 4.8 5,446 คะแนน
6 WMV เป็น AVI 4.8 4,708 คะแนน
7 MKV เป็น AVI 4.7 3,259 คะแนน
8 3GP เป็น AVI 4.7 2,338 คะแนน
9 FLV เป็น AVI 4.8 2,098 คะแนน
10 MPG เป็น AVI 4.7 1,959 คะแนน
11 MTS เป็น AVI 4.7 1,698 คะแนน
12 M4V เป็น AVI 4.8 612 คะแนน
13 TS เป็น AVI 4.7 611 คะแนน
14 OGV เป็น AVI 4.8 476 คะแนน
15 ASF เป็น AVI 4.7 440 คะแนน
16 MOD เป็น AVI 4.6 341 คะแนน
17 VOB เป็น AVI 4.5 317 คะแนน
18 MPEG เป็น AVI 4.7 252 คะแนน
19 RMVB เป็น AVI 4.7 189 คะแนน
20 RM เป็น AVI 4.7 139 คะแนน
21 DIVX เป็น AVI 4.7 113 คะแนน
22 MXF เป็น AVI 4.8 97 คะแนน
23 M2TS เป็น AVI 4.6 74 คะแนน
24 M2V เป็น AVI 4.5 35 คะแนน
25 AAF เป็น AVI 4.5 30 คะแนน
26 F4V เป็น AVI 4.8 29 คะแนน
27 3G2 เป็น AVI 4.8 28 คะแนน
28 DV เป็น AVI 4.5 11 คะแนน
29 MJPEG เป็น AVI 4.9 10 คะแนน
30 TOD เป็น AVI 4.8 9 คะแนน
31 HEVC เป็น AVI 5.0 3 คะแนน
32 AV1 เป็น AVI 5.0 2 คะแนน
33 AVCHD เป็น AVI
34 CAVS เป็น AVI
35 MPEG-2 เป็น AVI
36 WTV เป็น AVI 5.0 1 คะแนน
37 XVID เป็น AVI