Công Cụ Chuyển Đổi YUV

Chuyển đổi trực tuyến từ file yuv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang yuv

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

yuv

CCIR 601 4:1:1 or 4:2:2

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh đã được chia thành các thành phần màu Y, U, V. Trong trường hợp này, Y tương ứng với độ sáng, và các biến U và V tương ứng với màu sắc thông tin. Định dạng này có thể lưu trữ thông tin màu sắc chính xác hơn so với không gian màu RGB. Các hệ thống màu YUV cũng cho phép bạn lưu trữ các tập tin video và lưu một trình tự cụ thể của hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ YUV Chuyển đổi Đánh giá
1 YUV sang JPG 4.5 41 phiếu bầu
2 YUV sang JPEG 4.5 15 phiếu bầu
3 YUV sang PNG 4.5 12 phiếu bầu
4 YUV sang BMP 4.6 8 phiếu bầu
5 YUV sang RGB 4.6 5 phiếu bầu
6 YUV sang RGBA 4.5 2 phiếu bầu
7 YUV sang PGM 4.5 2 phiếu bầu
8 YUV sang JP2 4.0 1 phiếu bầu
9 YUV sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
10 YUV sang PPM 4.0 1 phiếu bầu
11 YUV sang PSD 4.0 1 phiếu bầu
12 YUV sang EXR 4.0 1 phiếu bầu
13 YUV sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
14 YUV sang TIFF 4.0 1 phiếu bầu
15 YUV sang WBMP
Chuyển đổi sang YUV Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang YUV 4.7 353 phiếu bầu
2 PNG sang YUV 4.7 215 phiếu bầu
3 BMP sang YUV 4.8 164 phiếu bầu
4 JPEG sang YUV 4.4 23 phiếu bầu
5 HTML sang YUV 5.0 6 phiếu bầu
6 PDF sang YUV 4.3 6 phiếu bầu
7 WEBP sang YUV 3.8 5 phiếu bầu
8 PGM sang YUV 5.0 4 phiếu bầu
9 PPM sang YUV 5.0 3 phiếu bầu
10 PSD sang YUV 5.0 3 phiếu bầu
11 TIFF sang YUV 4.7 3 phiếu bầu
12 GIF sang YUV 4.7 3 phiếu bầu
13 HEIC sang YUV 4.0 2 phiếu bầu
14 EXR sang YUV 5.0 2 phiếu bầu
15 TXT sang YUV 3.8 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi YUV

4.7 (905 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!