Công Cụ Chuyển Đổi WMA Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wma sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wma

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 411,058,061 tập tin với tổng dung lượng là 5,915 TB

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 WMA sang MP3 4.7 22,491 phiếu bầu
2 WMA sang WAV 4.7 1,218 phiếu bầu
3 WMA sang AAC 4.7 421 phiếu bầu
4 WMA sang M4A 4.7 121 phiếu bầu
5 WMA sang FLAC 4.7 80 phiếu bầu
6 WMA sang OGG 4.7 40 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 34 phiếu bầu
8 WMA sang M4R 4.6 21 phiếu bầu
9 WMA sang AMR 4.9 11 phiếu bầu
10 WMA sang CAF 5.0 7 phiếu bầu
11 WMA sang CDDA 4.3 6 phiếu bầu
12 WMA sang AC3 4.0 6 phiếu bầu
13 WMA sang MP2 4.6 5 phiếu bầu
14 WMA sang GSM 3.8 4 phiếu bầu
15 WMA sang DTS 3.8 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.8 5,498 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.8 2,973 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 934 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.8 547 phiếu bầu
5 3GP sang WMA 4.9 404 phiếu bầu
6 OGG sang WMA 4.9 187 phiếu bầu
7 WMV sang WMA 4.9 137 phiếu bầu
8 WEBM sang WMA 4.6 114 phiếu bầu
9 AMR sang WMA 4.8 113 phiếu bầu
10 MOV sang WMA 4.9 108 phiếu bầu
11 AVI sang WMA 4.7 105 phiếu bầu
12 FLAC sang WMA 4.7 104 phiếu bầu
13 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
14 AAC sang WMA 4.8 69 phiếu bầu
15 MKV sang WMA 4.7 59 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMA

4.7 (36,411 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!