Công Cụ Chuyển Đổi WMA

Chuyển đổi trực tuyến từ file wma sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wma

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 WMA sang MP3 4.7 49,370 phiếu bầu
2 WMA sang WAV 4.7 3,024 phiếu bầu
3 WMA sang AAC 4.7 1,025 phiếu bầu
4 WMA sang M4A 4.7 324 phiếu bầu
5 WMA sang FLAC 4.7 186 phiếu bầu
6 WMA sang OGG 4.7 110 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 82 phiếu bầu
8 WMA sang M4R 4.5 51 phiếu bầu
9 WMA sang AMR 4.8 24 phiếu bầu
10 WMA sang MP2 4.5 23 phiếu bầu
11 WMA sang CDDA 4.6 16 phiếu bầu
12 WMA sang AC3 4.0 14 phiếu bầu
13 WMA sang OPUS 4.9 12 phiếu bầu
14 WMA sang CAF 5.0 8 phiếu bầu
15 WMA sang DTS 4.2 6 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.8 8,484 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.8 4,858 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 1,884 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.8 817 phiếu bầu
5 3GP sang WMA 4.9 457 phiếu bầu
6 OGG sang WMA 4.8 371 phiếu bầu
7 WMV sang WMA 4.9 222 phiếu bầu
8 WEBM sang WMA 4.7 221 phiếu bầu
9 FLAC sang WMA 4.7 198 phiếu bầu
10 MOV sang WMA 4.9 179 phiếu bầu
11 AVI sang WMA 4.7 167 phiếu bầu
12 MPEG sang WMA 4.7 159 phiếu bầu
13 MKV sang WMA 4.8 136 phiếu bầu
14 AMR sang WMA 4.8 134 phiếu bầu
15 OPUS sang WMA 4.8 133 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMA

4.7 (73,667 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!