Công Cụ Chuyển Đổi WMA

Chuyển đổi trực tuyến từ file wma sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wma

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 WMA sang MP3 4.7 97,716 phiếu bầu
2 WMA sang WAV 4.7 6,354 phiếu bầu
3 WMA sang AAC 4.7 1,206 phiếu bầu
4 WMA sang M4A 4.8 665 phiếu bầu
5 WMA sang FLAC 4.7 445 phiếu bầu
6 WMA sang OGG 4.8 259 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 164 phiếu bầu
8 WMA sang M4R 4.6 93 phiếu bầu
9 WMA sang MP2 4.4 72 phiếu bầu
10 WMA sang AMR 4.9 58 phiếu bầu
11 WMA sang OPUS 4.8 37 phiếu bầu
12 WMA sang CDDA 4.6 36 phiếu bầu
13 WMA sang AC3 4.0 22 phiếu bầu
14 WMA sang WV 4.6 9 phiếu bầu
15 WMA sang CAF 5.0 9 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.8 14,971 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.7 8,153 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 3,223 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.8 1,443 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 651 phiếu bầu
6 3GP sang WMA 4.8 496 phiếu bầu
7 WEBM sang WMA 4.7 452 phiếu bầu
8 FLAC sang WMA 4.7 366 phiếu bầu
9 MPEG sang WMA 4.8 330 phiếu bầu
10 WMV sang WMA 4.8 312 phiếu bầu
11 MOV sang WMA 4.8 309 phiếu bầu
12 MKV sang WMA 4.7 271 phiếu bầu
13 AAC sang WMA 4.8 267 phiếu bầu
14 OPUS sang WMA 4.8 246 phiếu bầu
15 AVI sang WMA 4.7 241 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMA

4.7 (140,691 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!