Công Cụ Chuyển Đổi WMA Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wma sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wma

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 WMA sang MP3 4.6 4,101 phiếu bầu
2 WMA sang WAV 4.6 285 phiếu bầu
3 WMA sang AAC 4.7 25 phiếu bầu
4 WMA sang M4A 4.5 19 phiếu bầu
5 WMA sang AIFF 4.8 5 phiếu bầu
6 WMA sang OGG 4.2 5 phiếu bầu
7 WMA sang FLAC 4.5 4 phiếu bầu
8 WMA sang AMR 4.7 3 phiếu bầu
9 WMA sang AC3 4.0 1 phiếu bầu
10 WMA sang SPX 3.0 1 phiếu bầu
11 WMA sang GSM 3.0 1 phiếu bầu
12 WMA sang M4R
13 WMA sang DTS
14 WMA sang OPUS
15 WMA sang CAF
Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.9 3,383 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.9 2,031 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 625 phiếu bầu
4 3GP sang WMA 4.9 373 phiếu bầu
5 WAV sang WMA 4.9 363 phiếu bầu
6 OGG sang WMA 5.0 125 phiếu bầu
7 WMV sang WMA 4.9 104 phiếu bầu
8 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
9 AMR sang WMA 4.9 83 phiếu bầu
10 MOV sang WMA 4.9 77 phiếu bầu
11 AVI sang WMA 4.8 70 phiếu bầu
12 FLAC sang WMA 4.7 54 phiếu bầu
13 AAC sang WMA 5.0 44 phiếu bầu
14 WEBM sang WMA 5.0 38 phiếu bầu
15 MKV sang WMA 4.7 27 phiếu bầu

Xem tất cả