Công Cụ Chuyển Đổi WMA

Chuyển đổi trực tuyến từ file wma sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wma

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 WMA sang MP3 4.7 67,494 phiếu bầu
2 WMA sang WAV 4.7 4,300 phiếu bầu
3 WMA sang AAC 4.7 1,111 phiếu bầu
4 WMA sang M4A 4.7 468 phiếu bầu
5 WMA sang FLAC 4.7 267 phiếu bầu
6 WMA sang OGG 4.7 161 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 107 phiếu bầu
8 WMA sang M4R 4.5 65 phiếu bầu
9 WMA sang AMR 4.9 47 phiếu bầu
10 WMA sang MP2 4.3 40 phiếu bầu
11 WMA sang CDDA 4.6 25 phiếu bầu
12 WMA sang OPUS 4.8 22 phiếu bầu
13 WMA sang AC3 3.9 16 phiếu bầu
14 WMA sang CAF 5.0 9 phiếu bầu
15 WMA sang DTS 3.9 8 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.8 10,709 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.8 6,125 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 2,483 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.8 1,040 phiếu bầu
5 3GP sang WMA 4.8 478 phiếu bầu
6 OGG sang WMA 4.8 478 phiếu bầu
7 WEBM sang WMA 4.7 314 phiếu bầu
8 WMV sang WMA 4.9 261 phiếu bầu
9 FLAC sang WMA 4.7 254 phiếu bầu
10 MOV sang WMA 4.8 229 phiếu bầu
11 MPEG sang WMA 4.8 222 phiếu bầu
12 MKV sang WMA 4.7 191 phiếu bầu
13 AVI sang WMA 4.7 190 phiếu bầu
14 OPUS sang WMA 4.8 188 phiếu bầu
15 AAC sang WMA 4.8 171 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMA

4.7 (98,765 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!