WMA

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 WMA sang MP3 4.7 20,629 phiếu bầu
2 WMA sang WAV 4.7 1,106 phiếu bầu
3 WMA sang AAC 4.7 268 phiếu bầu
4 WMA sang M4A 4.7 102 phiếu bầu
5 WMA sang FLAC 4.8 70 phiếu bầu
6 WMA sang OGG 4.7 35 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 32 phiếu bầu
8 WMA sang M4R 4.6 20 phiếu bầu
9 WMA sang AMR 4.9 8 phiếu bầu
10 WMA sang CAF 5.0 7 phiếu bầu
11 WMA sang CDDA 4.3 6 phiếu bầu
12 WMA sang AC3 4.6 5 phiếu bầu
13 WMA sang GSM 3.8 4 phiếu bầu
14 WMA sang MP2 4.8 4 phiếu bầu
15 WMA sang OPUS 5.0 2 phiếu bầu
16 WMA sang AU 5.0 2 phiếu bầu
17 WMA sang DTS 5.0 2 phiếu bầu
18 WMA sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
19 WMA sang SPX 3.0 1 phiếu bầu
20 WMA sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
21 WMA sang W64
22 WMA sang WV
23 WMA sang VOC
24 WMA sang RA
25 WMA sang OGA
26 WMA sang PVF
27 WMA sang PRC
28 WMA sang MAUD
29 WMA sang 8SVX
30 WMA sang AMB
31 WMA sang SND
32 WMA sang SNDR
33 WMA sang SNDT
34 WMA sang AVR
35 WMA sang CVS
36 WMA sang CVSD
37 WMA sang CVU
38 WMA sang DVMS
39 WMA sang VMS
40 WMA sang FAP
41 WMA sang PAF
42 WMA sang FSSD
43 WMA sang SOU
44 WMA sang GSRT
45 WMA sang HCOM
46 WMA sang HTK
47 WMA sang IMA
48 WMA sang IRCAM
49 WMA sang SLN
50 WMA sang SPH
51 WMA sang NIST
52 WMA sang TXW
53 WMA sang VOX
54 WMA sang WVE
55 WMA sang SD2
Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.8 5,257 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.8 2,864 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 900 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.8 516 phiếu bầu
5 3GP sang WMA 4.9 403 phiếu bầu
6 OGG sang WMA 4.9 181 phiếu bầu
7 WMV sang WMA 4.9 132 phiếu bầu
8 AMR sang WMA 4.8 111 phiếu bầu
9 MOV sang WMA 4.9 104 phiếu bầu
10 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
11 WEBM sang WMA 4.6 101 phiếu bầu
12 FLAC sang WMA 4.7 101 phiếu bầu
13 AVI sang WMA 4.8 101 phiếu bầu
14 AAC sang WMA 4.8 69 phiếu bầu
15 MKV sang WMA 4.7 54 phiếu bầu
16 OPUS sang WMA 4.9 44 phiếu bầu
17 MPEG sang WMA 4.6 42 phiếu bầu
18 MPG sang WMA 4.8 36 phiếu bầu
19 ASF sang WMA 4.9 27 phiếu bầu
20 SWF sang WMA 4.4 27 phiếu bầu
21 M4V sang WMA 4.8 21 phiếu bầu
22 AIFF sang WMA 4.6 20 phiếu bầu
23 FLV sang WMA 5.0 19 phiếu bầu
24 DSS sang WMA 4.6 18 phiếu bầu
25 MTS sang WMA 4.9 12 phiếu bầu
26 SMP sang WMA 4.5 10 phiếu bầu
27 GSM sang WMA 4.9 7 phiếu bầu
28 APE sang WMA 5.0 6 phiếu bầu
29 VOC sang WMA 4.5 6 phiếu bầu
30 OGV sang WMA 5.0 5 phiếu bầu
31 CAF sang WMA 4.8 4 phiếu bầu
32 RM sang WMA 4.8 4 phiếu bầu
33 AC3 sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
34 TS sang WMA 4.7 3 phiếu bầu
35 DIVX sang WMA 3.8 3 phiếu bầu
36 MP2 sang WMA 4.3 3 phiếu bầu
37 F4V sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
38 VOB sang WMA 3.8 2 phiếu bầu
39 DTS sang WMA 3.8 2 phiếu bầu
40 AU sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
41 VOX sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
42 M4R sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
43 RMVB sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
44 MOD sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
45 3G2 sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
46 CDDA sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
47 CVS sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
48 XA sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
49 PVF sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
50 OGA sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
51 SND sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
52 SHN sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
53 AAF sang WMA
54 AV1 sang WMA
55 AVCHD sang WMA
56 CAVS sang WMA
57 DV sang WMA
58 HEVC sang WMA
59 M2TS sang WMA
60 M2V sang WMA
61 MJPEG sang WMA
62 MPEG-2 sang WMA
63 MXF sang WMA
64 TOD sang WMA
65 WTV sang WMA
66 XVID sang WMA
67 8SVX sang WMA
68 AMB sang WMA
69 AVR sang WMA
70 CVSD sang WMA
71 CVU sang WMA
72 DVMS sang WMA
73 FAP sang WMA
74 FSSD sang WMA
75 GSRT sang WMA
76 HCOM sang WMA
77 HTK sang WMA
78 IMA sang WMA
79 IRCAM sang WMA
80 MAUD sang WMA
81 NIST sang WMA
82 PAF sang WMA
83 PRC sang WMA
84 RA sang WMA
85 SD2 sang WMA
86 SLN sang WMA
87 SNDR sang WMA
88 SNDT sang WMA
89 SOU sang WMA
90 SPH sang WMA
91 SPX sang WMA
92 TAK sang WMA
93 TTA sang WMA
94 TXW sang WMA
95 VMS sang WMA
96 VQF sang WMA
97 W64 sang WMA
98 WV sang WMA