WMA

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.9 3,795 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.9 2,236 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 715 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.9 402 phiếu bầu
5 3GP sang WMA 4.9 380 phiếu bầu
6 OGG sang WMA 5.0 135 phiếu bầu
7 WMV sang WMA 4.9 108 phiếu bầu
8 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
9 AMR sang WMA 4.9 91 phiếu bầu
10 AVI sang WMA 4.8 83 phiếu bầu
11 MOV sang WMA 5.0 81 phiếu bầu
12 FLAC sang WMA 4.7 65 phiếu bầu
13 AAC sang WMA 4.9 52 phiếu bầu
14 WEBM sang WMA 5.0 45 phiếu bầu
15 MKV sang WMA 4.7 34 phiếu bầu
16 MPG sang WMA 4.9 25 phiếu bầu
17 ASF sang WMA 4.9 23 phiếu bầu
18 OPUS sang WMA 4.8 21 phiếu bầu
19 M4V sang WMA 4.9 20 phiếu bầu
20 AIFF sang WMA 4.7 17 phiếu bầu
21 DSS sang WMA 4.8 15 phiếu bầu
22 SWF sang WMA 4.4 15 phiếu bầu
23 MPEG sang WMA 4.5 15 phiếu bầu
24 FLV sang WMA 5.0 10 phiếu bầu
25 SMP sang WMA 4.5 10 phiếu bầu
26 MTS sang WMA 4.8 9 phiếu bầu
27 VOC sang WMA 4.5 6 phiếu bầu
28 GSM sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
29 CAF sang WMA 4.8 4 phiếu bầu
30 AC3 sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
31 OGV sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
32 APE sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
33 AU sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
34 RM sang WMA 5.0 2 phiếu bầu
35 TS sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
36 VOB sang WMA 3.0 1 phiếu bầu
37 F4V sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
38 SHN sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
39 SND sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
40 PVF sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
41 XA sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
42 VOX sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
43 CVS sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
44 CDDA sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
45 3G2 sang WMA
46 AAF sang WMA
47 AV1 sang WMA
48 AVCHD sang WMA
49 CAVS sang WMA
50 DIVX sang WMA
51 DV sang WMA
52 HEVC sang WMA
53 M2TS sang WMA
54 M2V sang WMA
55 MOD sang WMA
56 MPEG-2 sang WMA
57 MXF sang WMA
58 RMVB sang WMA
59 TOD sang WMA
60 WTV sang WMA
61 XVID sang WMA
62 8SVX sang WMA
63 AMB sang WMA
64 AVR sang WMA
65 CVSD sang WMA
66 CVU sang WMA
67 DTS sang WMA
68 DVMS sang WMA
69 FAP sang WMA
70 FSSD sang WMA
71 GSRT sang WMA
72 HCOM sang WMA
73 HTK sang WMA
74 IMA sang WMA
75 IRCAM sang WMA
76 M4R sang WMA
77 MAUD sang WMA
78 NIST sang WMA
79 PAF sang WMA
80 PRC sang WMA
81 SD2 sang WMA
82 SLN sang WMA
83 SNDR sang WMA
84 SNDT sang WMA
85 SOU sang WMA
86 SPH sang WMA
87 SPX sang WMA
88 TAK sang WMA
89 TTA sang WMA
90 TXW sang WMA
91 VMS sang WMA
92 VQF sang WMA
93 W64 sang WMA
94 WV sang WMA