WMA

wma

Windows Media Audio

Đây là một định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Người dùng đã nhận thấy khả năng phục hồi lỗi thấp: tổn thương đôi khi không đáng kể đến các tập tin có thể gây ra các tập tin không phải để chơi. Bên cạnh đó, các định dạng khép kín cản trở bên ngoài phổ biến của nền tảng Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 WMA sang MP3 4.7 69,515 phiếu bầu
2 WMA sang WAV 4.7 4,431 phiếu bầu
3 WMA sang AAC 4.7 1,118 phiếu bầu
4 WMA sang M4A 4.7 480 phiếu bầu
5 WMA sang FLAC 4.7 280 phiếu bầu
6 WMA sang OGG 4.7 166 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 111 phiếu bầu
8 WMA sang M4R 4.5 67 phiếu bầu
9 WMA sang AMR 4.9 48 phiếu bầu
10 WMA sang MP2 4.2 42 phiếu bầu
11 WMA sang OPUS 4.8 26 phiếu bầu
12 WMA sang CDDA 4.6 25 phiếu bầu
13 WMA sang AC3 3.9 16 phiếu bầu
14 WMA sang CAF 5.0 9 phiếu bầu
15 WMA sang DTS 3.9 8 phiếu bầu
16 WMA sang WV 4.4 7 phiếu bầu
17 WMA sang AU 4.2 5 phiếu bầu
18 WMA sang GSM 3.8 5 phiếu bầu
19 WMA sang VOC 3.8 4 phiếu bầu
20 WMA sang SPX 3.8 3 phiếu bầu
21 WMA sang SMP 4.3 3 phiếu bầu
22 WMA sang W64 4.5 2 phiếu bầu
23 WMA sang OGA 5.0 2 phiếu bầu
24 WMA sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
25 WMA sang VMS 5.0 1 phiếu bầu
26 WMA sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
27 WMA sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
28 WMA sang IMA 4.0 1 phiếu bầu
29 WMA sang 8SVX 4.0 1 phiếu bầu
30 WMA sang RA
31 WMA sang PVF
32 WMA sang PRC
33 WMA sang MAUD
34 WMA sang AMB
35 WMA sang SND
36 WMA sang SNDR
37 WMA sang SNDT
38 WMA sang AVR
39 WMA sang CVS
40 WMA sang CVSD
41 WMA sang CVU
42 WMA sang DVMS
43 WMA sang FAP
44 WMA sang PAF
45 WMA sang FSSD
46 WMA sang SOU
47 WMA sang GSRT
48 WMA sang HTK
49 WMA sang IRCAM
50 WMA sang SLN
51 WMA sang SPH
52 WMA sang NIST
53 WMA sang TXW
54 WMA sang WVE
55 WMA sang SD2
Chuyển đổi sang WMA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang WMA 4.8 11,045 phiếu bầu
2 MP4 sang WMA 4.8 6,260 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 2,533 phiếu bầu
4 WAV sang WMA 4.8 1,057 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 494 phiếu bầu
6 3GP sang WMA 4.8 481 phiếu bầu
7 WEBM sang WMA 4.7 330 phiếu bầu
8 WMV sang WMA 4.8 263 phiếu bầu
9 FLAC sang WMA 4.7 259 phiếu bầu
10 MOV sang WMA 4.8 233 phiếu bầu
11 MPEG sang WMA 4.8 231 phiếu bầu
12 AVI sang WMA 4.7 195 phiếu bầu
13 MKV sang WMA 4.7 192 phiếu bầu
14 OPUS sang WMA 4.8 188 phiếu bầu
15 AAC sang WMA 4.8 176 phiếu bầu
16 AMR sang WMA 4.8 157 phiếu bầu
17 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
18 MPG sang WMA 4.7 70 phiếu bầu
19 SWF sang WMA 4.0 68 phiếu bầu
20 FLV sang WMA 4.6 65 phiếu bầu
21 M4V sang WMA 4.7 37 phiếu bầu
22 ASF sang WMA 4.8 36 phiếu bầu
23 DSS sang WMA 4.8 35 phiếu bầu
24 AIFF sang WMA 4.7 29 phiếu bầu
25 MTS sang WMA 4.4 27 phiếu bầu
26 TS sang WMA 4.9 21 phiếu bầu
27 APE sang WMA 4.5 15 phiếu bầu
28 GSM sang WMA 4.8 12 phiếu bầu
29 MP2 sang WMA 4.4 11 phiếu bầu
30 SMP sang WMA 4.5 10 phiếu bầu
31 M4R sang WMA 4.7 9 phiếu bầu
32 DIVX sang WMA 3.9 8 phiếu bầu
33 VOC sang WMA 4.6 7 phiếu bầu
34 RM sang WMA 4.9 7 phiếu bầu
35 AC3 sang WMA 5.0 6 phiếu bầu
36 OGV sang WMA 5.0 6 phiếu bầu
37 CAF sang WMA 4.8 5 phiếu bầu
38 3G2 sang WMA 4.2 5 phiếu bầu
39 F4V sang WMA 5.0 5 phiếu bầu
40 AU sang WMA 4.6 5 phiếu bầu
41 VOB sang WMA 3.8 5 phiếu bầu
42 DTS sang WMA 3.8 4 phiếu bầu
43 OGA sang WMA 5.0 4 phiếu bầu
44 CDDA sang WMA 4.7 3 phiếu bầu
45 VOX sang WMA 3.8 3 phiếu bầu
46 PVF sang WMA 4.5 2 phiếu bầu
47 MXF sang WMA 3.0 1 phiếu bầu
48 SPX sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
49 SND sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
50 SHN sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
51 RMVB sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
52 WV sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
53 XA sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
54 MOD sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
55 CVS sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
56 AAF sang WMA
57 AV1 sang WMA
58 AVCHD sang WMA
59 CAVS sang WMA
60 DV sang WMA
61 HEVC sang WMA
62 M2TS sang WMA
63 M2V sang WMA
64 MJPEG sang WMA
65 MPEG-2 sang WMA
66 TOD sang WMA
67 WTV sang WMA
68 XVID sang WMA
69 8SVX sang WMA
70 AMB sang WMA
71 AVR sang WMA
72 CVSD sang WMA
73 CVU sang WMA
74 DVMS sang WMA
75 FAP sang WMA
76 FSSD sang WMA
77 GSRT sang WMA
78 HCOM sang WMA
79 HTK sang WMA
80 IMA sang WMA
81 IRCAM sang WMA
82 MAUD sang WMA
83 NIST sang WMA
84 PAF sang WMA
85 PRC sang WMA
86 RA sang WMA
87 SD2 sang WMA
88 SLN sang WMA
89 SNDR sang WMA
90 SNDT sang WMA
91 SOU sang WMA
92 SPH sang WMA
93 TAK sang WMA
94 TTA sang WMA
95 TXW sang WMA
96 VMS sang WMA
97 VQF sang WMA
98 W64 sang WMA