Chuyển đổi SR2 (RAW). Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file sr2. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sr2

Sony Raw Format 2

Định dạng ảnh kỹ thuật số này đã được tạo ra bởi Sony. Nó được lưu trữ với một cấu trúc RAW-file. Nó chứa một phạm vi rộng lớn hơn của dữ liệu hơn là một hình ảnh nén. Nó ghi lại số tiền tối đa của thông tin thu được từ quang học và cảm biến của máy ảnh. Điều này cho phép các nhiếp ảnh gia tự do hơn để xử lý và chỉnh sửa ảnh mà không mất chi tiết và chất lượng hình ảnh.