Chuyển đổi SFW. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file sfw. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sfw

Seattle Film Works

Định dạng cho hình ảnh bitmap được tạo ra trong các trình biên tập video Seattle Filmworks, mà không còn được tích cực phát triển. Nó cũng được sử dụng để tạo ra các slideshow. Các định dạng có một cấu trúc tập tin MGI PhotoSuite hỗ trợ hình ảnh bitmap. file SFW có thể được chuyển đổi thành các hình ảnh JPG.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả