Công Cụ Chuyển Đổi PSD

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.7 17,627 phiếu bầu
2 PSD sang PNG 4.7 9,610 phiếu bầu
3 PSD sang PDF 4.7 9,160 phiếu bầu
4 PSD sang AI 4.3 6,176 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.2 3,555 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.7 3,268 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.4 2,741 phiếu bầu
8 PSD sang DXF 4.7 1,204 phiếu bầu
9 PSD sang EPS 4.2 1,139 phiếu bầu
10 PSD sang DOCX 4.3 860 phiếu bầu
11 PSD sang GIF 3.9 429 phiếu bầu
12 PSD sang ICO 4.7 414 phiếu bầu
13 PSD sang DDS 4.8 370 phiếu bầu
14 PSD sang TIFF 4.5 256 phiếu bầu
15 PSD sang PLT 4.9 202 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang PSD 4.4 10,938 phiếu bầu
2 CDR sang PSD 4.5 9,095 phiếu bầu
3 PDF sang PSD 4.6 8,709 phiếu bầu
4 JPG sang PSD 4.7 8,302 phiếu bầu
5 EPS sang PSD 4.4 7,936 phiếu bầu
6 PNG sang PSD 4.7 4,848 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.6 1,585 phiếu bầu
8 PPTX sang PSD 4.5 1,016 phiếu bầu
9 SVG sang PSD 4.4 811 phiếu bầu
10 HTML sang PSD 4.4 804 phiếu bầu
11 JPEG sang PSD 4.6 804 phiếu bầu
12 XCF sang PSD 4.4 687 phiếu bầu
13 WEBP sang PSD 4.7 364 phiếu bầu
14 DOC sang PSD 4.6 343 phiếu bầu
15 DDS sang PSD 4.7 301 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PSD

4.6 (118,758 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!