Công Cụ Chuyển Đổi PSD

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.7 33,325 phiếu bầu
2 PSD sang PNG 4.7 22,492 phiếu bầu
3 PSD sang PDF 4.7 19,356 phiếu bầu
4 PSD sang AI 4.2 10,877 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.1 7,796 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.8 7,410 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.3 5,149 phiếu bầu
8 PSD sang DXF 4.6 2,584 phiếu bầu
9 PSD sang EPS 4.1 2,051 phiếu bầu
10 PSD sang DDS 4.8 1,416 phiếu bầu
11 PSD sang DOCX 4.2 1,352 phiếu bầu
12 PSD sang FIG 3.8 1,034 phiếu bầu
13 PSD sang ICO 4.8 958 phiếu bầu
14 PSD sang GIF 3.9 737 phiếu bầu
15 PSD sang TIFF 4.6 477 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PSD 4.6 16,641 phiếu bầu
2 PDF sang PSD 4.5 16,305 phiếu bầu
3 AI sang PSD 4.3 16,252 phiếu bầu
4 EPS sang PSD 4.2 11,768 phiếu bầu
5 PNG sang PSD 4.6 10,694 phiếu bầu
6 CDR sang PSD 4.5 10,317 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.5 3,040 phiếu bầu
8 JPEG sang PSD 4.6 2,552 phiếu bầu
9 PPTX sang PSD 4.5 2,005 phiếu bầu
10 SVG sang PSD 4.4 1,635 phiếu bầu
11 WEBP sang PSD 4.7 1,319 phiếu bầu
12 XCF sang PSD 4.2 1,198 phiếu bầu
13 HTML sang PSD 4.2 1,045 phiếu bầu
14 HEIC sang PSD 4.8 695 phiếu bầu
15 DDS sang PSD 4.7 663 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PSD

4.5 (223,856 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!