Công Cụ Chuyển Đổi PSD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.8 9,704 phiếu bầu
2 PSD sang PNG 4.8 3,496 phiếu bầu
3 PSD sang AI 4.7 3,459 phiếu bầu
4 PSD sang PDF 4.8 3,442 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.7 1,846 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.8 1,768 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.6 1,213 phiếu bầu
8 PSD sang EPS 4.5 646 phiếu bầu
9 PSD sang DXF 4.9 613 phiếu bầu
10 PSD sang DOCX 4.4 498 phiếu bầu
11 PSD sang GIF 4.6 204 phiếu bầu
12 PSD sang ICO 4.9 191 phiếu bầu
13 PSD sang TIFF 4.6 142 phiếu bầu
14 PSD sang BMP 4.8 88 phiếu bầu
15 PSD sang PLT 4.9 78 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PSD 4.6 7,467 phiếu bầu
2 AI sang PSD 4.7 6,325 phiếu bầu
3 PDF sang PSD 4.8 4,527 phiếu bầu
4 JPG sang PSD 4.9 4,244 phiếu bầu
5 EPS sang PSD 4.7 3,948 phiếu bầu
6 PNG sang PSD 4.9 2,356 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.8 818 phiếu bầu
8 HTML sang PSD 4.6 663 phiếu bầu
9 PPTX sang PSD 4.6 466 phiếu bầu
10 SVG sang PSD 4.5 418 phiếu bầu
11 XCF sang PSD 4.8 349 phiếu bầu
12 DOC sang PSD 4.8 170 phiếu bầu
13 TIFF sang PSD 4.8 149 phiếu bầu
14 GIF sang PSD 4.9 117 phiếu bầu
15 CR2 sang PSD 4.6 115 phiếu bầu

Xem tất cả