Công Cụ Chuyển Đổi PSD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.8 8,823 phiếu bầu
2 PSD sang AI 4.8 3,011 phiếu bầu
3 PSD sang PNG 4.8 2,909 phiếu bầu
4 PSD sang PDF 4.9 2,801 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.8 1,613 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.8 1,612 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.9 916 phiếu bầu
8 PSD sang EPS 4.7 553 phiếu bầu
9 PSD sang DXF 4.9 500 phiếu bầu
10 PSD sang DOCX 4.5 422 phiếu bầu
11 PSD sang GIF 4.8 177 phiếu bầu
12 PSD sang ICO 4.9 155 phiếu bầu
13 PSD sang TIFF 4.7 117 phiếu bầu
14 PSD sang BMP 4.8 82 phiếu bầu
15 PSD sang PLT 4.9 63 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PSD 4.6 7,021 phiếu bầu
2 AI sang PSD 4.8 5,508 phiếu bầu
3 PDF sang PSD 4.9 3,886 phiếu bầu
4 JPG sang PSD 4.9 3,581 phiếu bầu
5 EPS sang PSD 4.9 3,193 phiếu bầu
6 PNG sang PSD 4.9 2,029 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.9 672 phiếu bầu
8 HTML sang PSD 4.7 629 phiếu bầu
9 PPTX sang PSD 4.7 365 phiếu bầu
10 SVG sang PSD 4.6 337 phiếu bầu
11 XCF sang PSD 4.8 320 phiếu bầu
12 TIFF sang PSD 4.8 147 phiếu bầu
13 DOC sang PSD 4.9 142 phiếu bầu
14 GIF sang PSD 4.9 105 phiếu bầu
15 CR2 sang PSD 4.6 93 phiếu bầu

Xem tất cả