Công Cụ Chuyển Đổi PSD

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.7 20,086 phiếu bầu
2 PSD sang PNG 4.7 11,262 phiếu bầu
3 PSD sang PDF 4.7 10,836 phiếu bầu
4 PSD sang AI 4.3 6,986 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.2 4,165 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.7 3,997 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.3 3,181 phiếu bầu
8 PSD sang DXF 4.7 1,400 phiếu bầu
9 PSD sang EPS 4.1 1,276 phiếu bầu
10 PSD sang DOCX 4.2 949 phiếu bầu
11 PSD sang DDS 4.8 556 phiếu bầu
12 PSD sang GIF 3.9 487 phiếu bầu
13 PSD sang ICO 4.7 483 phiếu bầu
14 PSD sang FIG 3.8 298 phiếu bầu
15 PSD sang TIFF 4.5 283 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang PSD 4.3 11,940 phiếu bầu
2 PDF sang PSD 4.6 9,995 phiếu bầu
3 JPG sang PSD 4.7 9,614 phiếu bầu
4 CDR sang PSD 4.5 9,306 phiếu bầu
5 EPS sang PSD 4.3 8,746 phiếu bầu
6 PNG sang PSD 4.7 5,649 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.6 1,815 phiếu bầu
8 PPTX sang PSD 4.5 1,179 phiếu bầu
9 JPEG sang PSD 4.6 1,087 phiếu bầu
10 SVG sang PSD 4.4 948 phiếu bầu
11 HTML sang PSD 4.4 837 phiếu bầu
12 XCF sang PSD 4.4 771 phiếu bầu
13 WEBP sang PSD 4.7 464 phiếu bầu
14 DOC sang PSD 4.6 382 phiếu bầu
15 DDS sang PSD 4.7 377 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PSD

4.6 (135,462 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!