Công Cụ Chuyển Đổi PSD

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.7 25,613 phiếu bầu
2 PSD sang PNG 4.7 15,900 phiếu bầu
3 PSD sang PDF 4.7 14,485 phiếu bầu
4 PSD sang AI 4.2 8,674 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.1 5,623 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.8 5,561 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.3 4,068 phiếu bầu
8 PSD sang DXF 4.6 1,869 phiếu bầu
9 PSD sang EPS 4.1 1,621 phiếu bầu
10 PSD sang DOCX 4.2 1,142 phiếu bầu
11 PSD sang DDS 4.8 898 phiếu bầu
12 PSD sang ICO 4.7 693 phiếu bầu
13 PSD sang GIF 3.9 605 phiếu bầu
14 PSD sang FIG 3.8 527 phiếu bầu
15 PSD sang TIFF 4.5 360 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang PSD 4.3 13,880 phiếu bầu
2 PDF sang PSD 4.6 12,619 phiếu bầu
3 JPG sang PSD 4.6 12,438 phiếu bầu
4 EPS sang PSD 4.3 10,267 phiếu bầu
5 CDR sang PSD 4.5 9,774 phiếu bầu
6 PNG sang PSD 4.7 7,627 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.5 2,325 phiếu bầu
8 JPEG sang PSD 4.6 1,744 phiếu bầu
9 PPTX sang PSD 4.5 1,515 phiếu bầu
10 SVG sang PSD 4.4 1,255 phiếu bầu
11 XCF sang PSD 4.3 966 phiếu bầu
12 HTML sang PSD 4.3 930 phiếu bầu
13 WEBP sang PSD 4.7 728 phiếu bầu
14 DDS sang PSD 4.7 493 phiếu bầu
15 DOC sang PSD 4.5 448 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PSD

4.5 (172,586 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!