Công Cụ Chuyển Đổi PSD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.7 14,818 phiếu bầu
2 PSD sang PNG 4.7 7,839 phiếu bầu
3 PSD sang PDF 4.8 6,991 phiếu bầu
4 PSD sang AI 4.4 5,289 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.3 2,938 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.7 2,687 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.4 2,196 phiếu bầu
8 PSD sang DXF 4.7 994 phiếu bầu
9 PSD sang EPS 4.2 974 phiếu bầu
10 PSD sang DOCX 4.2 721 phiếu bầu
11 PSD sang GIF 4.0 364 phiếu bầu
12 PSD sang ICO 4.7 334 phiếu bầu
13 PSD sang TIFF 4.5 218 phiếu bầu
14 PSD sang DDS 4.8 175 phiếu bầu
15 PSD sang PLT 4.8 148 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang PSD 4.4 9,498 phiếu bầu
2 CDR sang PSD 4.5 8,733 phiếu bầu
3 PDF sang PSD 4.7 7,164 phiếu bầu
4 JPG sang PSD 4.7 6,806 phiếu bầu
5 EPS sang PSD 4.4 6,796 phiếu bầu
6 PNG sang PSD 4.8 3,831 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.6 1,345 phiếu bầu
8 PPTX sang PSD 4.5 841 phiếu bầu
9 HTML sang PSD 4.4 767 phiếu bầu
10 SVG sang PSD 4.4 696 phiếu bầu
11 XCF sang PSD 4.5 582 phiếu bầu
12 JPEG sang PSD 4.6 497 phiếu bầu
13 DOC sang PSD 4.6 283 phiếu bầu
14 WEBP sang PSD 4.8 250 phiếu bầu
15 DDS sang PSD 4.7 203 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PSD

4.6 (99,237 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!