Công Cụ Chuyển Đổi PSD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file psd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang psd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 392,686,506 tập tin với tổng dung lượng là 5,599 TB

psd

Adobe Photoshop bitmap

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap trong một tập tin dự án Adobe Photoshop. Nó được lưu trữ ở dạng không nén, và nó bao gồm các không gian màu, các lớp với mặt nạ, cài đặt hai màu, cấu trúc lớp và các dữ liệu khác cho phép hình ảnh bitmap để được tinh chỉnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 PSD sang JPG 4.8 11,910 phiếu bầu
2 PSD sang PNG 4.7 5,159 phiếu bầu
3 PSD sang PDF 4.8 5,004 phiếu bầu
4 PSD sang AI 4.5 4,359 phiếu bầu
5 PSD sang SVG 4.4 2,351 phiếu bầu
6 PSD sang JPEG 4.7 2,108 phiếu bầu
7 PSD sang DOC 4.5 1,682 phiếu bầu
8 PSD sang EPS 4.4 798 phiếu bầu
9 PSD sang DXF 4.8 791 phiếu bầu
10 PSD sang DOCX 4.3 612 phiếu bầu
11 PSD sang ICO 4.8 266 phiếu bầu
12 PSD sang GIF 4.2 265 phiếu bầu
13 PSD sang TIFF 4.5 174 phiếu bầu
14 PSD sang BMP 4.7 114 phiếu bầu
15 PSD sang PLT 4.8 113 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PSD Chuyển đổi Đánh giá
1 CDR sang PSD 4.6 8,306 phiếu bầu
2 AI sang PSD 4.5 7,931 phiếu bầu
3 PDF sang PSD 4.7 5,758 phiếu bầu
4 JPG sang PSD 4.8 5,402 phiếu bầu
5 EPS sang PSD 4.5 5,359 phiếu bầu
6 PNG sang PSD 4.8 2,941 phiếu bầu
7 DOCX sang PSD 4.7 1,085 phiếu bầu
8 HTML sang PSD 4.5 714 phiếu bầu
9 PPTX sang PSD 4.6 639 phiếu bầu
10 SVG sang PSD 4.5 546 phiếu bầu
11 XCF sang PSD 4.6 436 phiếu bầu
12 JPEG sang PSD 4.6 259 phiếu bầu
13 DOC sang PSD 4.7 232 phiếu bầu
14 CR2 sang PSD 4.5 158 phiếu bầu
15 TIFF sang PSD 4.8 158 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PSD

4.7 (78,943 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!