เครื่องมือแปลงไฟล์ PSD ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล psd หรือแปลงให้เป็นสกุล psd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

psd

Adobe Photoshop bitmap

รูปแบบนี้ใช้สำหรับการจัดเก็บภาพบิตแมปในแฟ้มโครงการ Adob​​e Photoshop จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบการบีบอัดและจะมีพื้นที่สีชั้นกับมาสก์, การตั้งค่าสองสีโครงสร้างชั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้ภาพบิตแมปที่จะได้รับการแก้ไขอย่างประณีต

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง PSD การแปลง ให้คะแนน
1 PSD เป็น JPG 4.8 8,823 คะแนน
2 PSD เป็น AI 4.8 3,011 คะแนน
3 PSD เป็น PNG 4.8 2,909 คะแนน
4 PSD เป็น PDF 4.9 2,801 คะแนน
5 PSD เป็น SVG 4.8 1,613 คะแนน
6 PSD เป็น JPEG 4.8 1,612 คะแนน
7 PSD เป็น DOC 4.9 916 คะแนน
8 PSD เป็น EPS 4.7 553 คะแนน
9 PSD เป็น DXF 4.9 500 คะแนน
10 PSD เป็น DOCX 4.5 422 คะแนน
11 PSD เป็น GIF 4.8 177 คะแนน
12 PSD เป็น ICO 4.9 155 คะแนน
13 PSD เป็น TIFF 4.7 117 คะแนน
14 PSD เป็น BMP 4.8 82 คะแนน
15 PSD เป็น PLT 4.9 63 คะแนน
แปลงเป็น PSD การแปลง ให้คะแนน
1 CDR เป็น PSD 4.6 7,021 คะแนน
2 AI เป็น PSD 4.8 5,508 คะแนน
3 PDF เป็น PSD 4.9 3,886 คะแนน
4 JPG เป็น PSD 4.9 3,581 คะแนน
5 EPS เป็น PSD 4.9 3,193 คะแนน
6 PNG เป็น PSD 4.9 2,029 คะแนน
7 DOCX เป็น PSD 4.9 672 คะแนน
8 HTML เป็น PSD 4.7 629 คะแนน
9 PPTX เป็น PSD 4.7 365 คะแนน
10 SVG เป็น PSD 4.6 337 คะแนน
11 XCF เป็น PSD 4.8 320 คะแนน
12 TIFF เป็น PSD 4.8 147 คะแนน
13 DOC เป็น PSD 4.9 142 คะแนน
14 GIF เป็น PSD 4.9 105 คะแนน
15 CR2 เป็น PSD 4.6 93 คะแนน

ดูทั้งหมด